Tankar och teorier - tidigare

Vecka 36 - Kroppens astrologi

 

Kroppens astrologi skulle kunna vara en avancerad vetenskap om den blev det minsta erkänd i kretsar som uppmuntrade och finansierade seriösa studier. Så är inte fallet men den är inte mindre seriös för det. jag ser ofta sambandet mellan kroppsliga besvär och krämpor och psykosociala besvär och krämpor.

 

Som astrolog har jag intresserat mig och observerat två olika system. Det ena är vilka delar av kroppen, eller muskler som så att säga lagrar upp gamla minnen eller karma och som utgår från det tema som det tolv stjärntecknen har. Det andra sambandet är egentligen inte huvudsakligen inte astrologisk utan mer ett andligt och utgår från våra personliga psykosociala teman som vi använder oss av i mötet med oss själva och vårt yttre liv. Dessa teman framträder genom våra sju chackran, både framifrån och på våran baksida.

 

Enligt korrespondensläran, hur tecknen korresponderar med de olika kroppsdelarna, så har en individ med ett specifikt stjärntecken en benägenhet att utveckla besvär i den del som tecknet styr. Detta tänkta samband tror jag inte finns på en vetenskaplig nivå, det är till synes mer slumpmässigt med olika besvär. Däremot så har åtminstone jag observerat samband mellan tecknens olika teman och de olika kroppsdelarna. Här kommer en lista:

 

Väduren – huvudet

Oxen – halsen

Tvillingarna – armar axlar

Kräftan – magen

Lejonet – hjärtat

Jungfrun, Vågen - nedre överkroppen

Skorpionen – höfter, baken

Skytten – låren

Stenbocken – knäna

Vattumannen – underbenen

Fiskarna - fötterna

 

Min vänsterfot är stukad – vänster sida av kroppen är den kvinnliga. Vänsterfötter är Fiskarnas relationscentrerade kamp mot vardagens manliga kontrollbehov – att bara ta hand om varandra utan en massa krav och vardagliga omständigheter. Det tål att tänkas på!

 

Nu skadade jag den vänstra tummen i en dörröppning – ytterligare den vänstra sidan – den omhändertagande kvinnliga sidan. Händerna styr Tvillingarna och själva livet självt, att göra saker tillsammans och att ha en vision in i framtiden. Tummen är den högre kraften och den kraft som griper tag i saker och ting. Har jag svårt just nu att knyta an till livet och anpassa mig till den sociala jargongen och andras relationsmässiga behov.

 

Fysiska besvär brukar för det mesta korrespondera med psykosociala problem. Dåliga knän innebär ofta problem med den egna viljan till framgång, nackspärr föregås ofta av social tjurskallighet och fastlåsthet, typ Oxens, huvudvärk är ofta problem och stress i det vardagliga, typ Vädurens och så vidare.

 

Det andra sambandet framträder när vi på det ena eller andra sättet är överbelastade. Vi har sju olika energicentrum eller chackran. Dessa är vår kontakt med våra psykosociala delar som i sin tur styrs av de system i våra liv som planeterna styr. Från huvudet på framsidan av kroppen ner till könsorganen styr vår personliga strävan på olika sätt medan från huvudet på baksidan av kroppen styr vår sociala interaktion på olika sätt. Även här framträder den manlig och kvinnlig sida med den kvinnliga på framsidan och manliga på baksidan. Ofta har vi ont i ryggen på olika ställen, som ofta beror på att vi på olika sätt är överbelastade socialt. Ibland har vi ont i halsen eller magen, som kan bero på att vi är överbelastade på det personliga planet. Jag ser att texten växer mer än jag tänkt denna gång. Jag fortsätter på temat någon annan vecka

 

Lycka till!

 

 

Vecka 35 - Jungfrun

 

Nu är vi inne i Jungfruns tecken, tecknet som fullbordar sommaren och förbereder oss för hösten. Därför är det ofta mycket att stå i för en Jungfru, ofta med en tung känsla av frustration och tvång. Sommaren är ju årstiden med semester och fritidsaktiviteter och inte av vardagliga plikter och uppgifter.

 

Jungfrun är ett vardagscentrerat tecken precis som Kräftan och Lejonet. I Jungfrun som är ett jordtecken är vardagen ofta helt central del av livet. Jag kommer att beskriva Jungfruns vardagscentrering utifrån de fyra elementen för att ni skall få en förståelse för vad jag egentligen menar med just vardag.

 

Vardagen är ett socialt perspektiv eller process som ligger mellan individen som en gruppmedlem och individen som självständig med sin egen strävan. Aktiviteten hamnar i centrum och inte vilka som är med och gör de olika aktiviteterna.

 

En definition på vardagen blir därför aktiviteten, att göra en sak i taget. Ett perspektiv på livet är just att göra saker och funderar ni lite så kan man se livet som en oavbruten kedja av aktiviteter, av görande. Och när det gäller att göra saker i det vardagliga är ofta Jungfrun mycket kompetent. Jungfrun har ofta en förmåga att göra saker oavsett om de kan anses som tråkiga eller inte. Det är huvudsakligen inte aktiviteter som leder till ett avlägset mål och som innebär prestation utan mer att se livet som ett antal ”meningsskapande” och trygghetsskapande aktiviteter.

 

Socialt innebär vardagen att styra aktiviteterna själv och därmed också attrahera den grupp eller de individer som är intresserade av att delta i aktiviteten. På sommaren handlar det mycket om att få sin vilja fram och att andra hakar på just min aktivitet. För Jungfrun och under september är det ofta en lite mer tvingande aktivitet, saker som helt enkelt måste göras för att komma igång med arbetet efter semestern eller avsluta sommaraktiviteter. För alla bönder är det till exempel skördetid och de flesta småhusägare stänger igen och packar ihop. Därför kräver ofta Jungfrun att alla ställer upp och hjälper till för att saker skall bli gjorda. Olika typer av oseriösa individer är jungfrun ofta kritisk mot.

 

När det gäller relationer är det viktigt med vardagliga gemenskaper för Jungfrun. Jungfrun framstår ofta som stabil i det vardagliga och en person andra ofta kan luta sig emot. Till skillnad från motsatstecknet Fiskarna som har förväntningar på känslomässiga relationer och en vi-känsla med sin närmaste omgivning så är det viktigt med ett vardagligt nätverk med stödjande individer. En vardaglig gemenskap utgår från den gemensamma vardagen och det band av samförstånd som skapas av aktiviteten i vardagen. Ofta har Jungfrun svårt att uttrycka relationskänslosamhet och få stöd för den. Även den relationsmässiga dynamik som finns i många tecken har Jungfrun svårt med, det finns för mycket vardaglig fokus i Jungfruns perspektiv på livet.

 

Jungfrun är ofta en tjänande individ som ställer upp för andra i det vardagliga praktiska livet. Tankarna kretsar ofta kring hur individen kan stödja andra och samtidigt sig själv. Denna stödjande inställning tillsammans med fokus på det vardagliga ger en individ som lyfter fram det skapade arbetet inom olika områden på ett fint sätt.

 

Lycka till!