Veckans - tidigare veckor

Vecka 26 - Kräftan och midsommar

 

Midsommarhelgen har varit och semestrarna börjar för de många i helgen. Övergången mellan Tvillingarna och Kräftan med midsommar som skiljelinje är lite speciell.

 

Resan genom sommartecknen Kräftan, Lejonet och Jungfrun syftar främst till att lära oss det vardagliga med allt vad det innebär, och vardag är just vad vi i vardagligt tal kallar just vardag. En definition av vardagen är att individen styr det sociala utifrån egna intressen. Den tar ett steg ytterligare från det gruppcentrerade och viljan att höra ihop i ett sammanhang till att styra just detta sammanhang. Om det viktigaste under våren var att utveckla kommunikation och samverkan med omgivningen så blir det viktigaste under sommaren social stabilitet och att kunna spegla sig i den omgivningen man vill attrahera – att helt enkelt passa in i vardagen.

 

Men för att nå fram till denna medvetna vardagscentrering som finns under sommaren måste den gruppcentrering som finns under våren rasa och det gör det symboliskt under midsommar. Och det som rasar är vårens gruppcentrerade livsbyggandet. Samarbete med fokus på konformitet eller en känsla av tillhörighet och samhörighet ställer krav på omgivningen och på individen själv som måste bygga och upprätthålla de ramar den vill ha i livet. Detta förhållningssätt rasar under midsommar och ersätts av ett annat.

 

Om vi arbetar fram till midsommar och tar semester efter midsommar så skapar vi de ideala sociala mönstret rent astrologiskt. Samarbete med socialt umgänge övergår till ett friare liv som utgår från familjen och vännerna. Tvillingarna blir tecknet innan semestern och Kräftan blir tecknet under semestern. Detta förhållande är ganska enkelt att se på många Tvillingar och Kräftor, till exempel när man parkerat och skall gå ur bilen – det tar inte många sekunder innan Tvillingen är ur bilen och på väg, lätt stressad medan Kräftan ofta sitter kvar och lyssnar färdigt på låten i bilradion. För Tvillingen är det viktigt att saker skall bli rätt och att det finns färdiga regler – som på jobbet, medan Kräftan mer utgår från vad man vill och få sin vilja igenom – såsom på semestern. Även om relationer är viktigt för Tvillingen så är ändå ofta det sociala nätverket viktigare, medan det för Kräftan är viktigast med de vardagliga relationerna och att det finns en trygg kärna runt individen. Den trygghetsskapande gruppen är helt enkelt inte en del av Kräftans liv längre utan har ersätts av de vardagliga relationerna och vännerna.

 

Att förhållningssättet mellan Tvillingarna och Kräftan skiljer sig kan också förklaras med skiljelinjen midsommar. Det känns mycket befriande att få släppa taget om all stress och alla måsten för att äntligen få semester med fritid och rekreation. Vid midsommarfirandet är det denna känsla som kan infinna sig, att helt enkelt få släppa taget. Och det individen släpper taget om är de normgivande sociala reglerna som styrt gruppen. Att passa in i det sociala blir inte längre så viktigt. Den sociala kompetensen kan istället användas för att skapa sig själv fördelar i det vardagliga.

 

Under missommar kan man symboliskt tänka sig att lägga den sociala normen åtsidan och tillåta sig viss urspårning, det är inte innanförskapet i gruppen längre som styr normen. Därför kan man tänka sig att vara lite socialt oansvarig och inte vara så korrekt mot alla och vara till lags.

 

I Tvillingarna och när det sociala innanförskapet är viktigt så får man svälja mycket skit från individer som vill hävda sig själva. Detta säger Kräftan nej till, den kan genomskåda människor som vill utnyttja andra i gruppen och väljer hellre att styra sin omgivning utifrån sin egen vilja. Därför reagerar också Kräftan på sociala orättvisor och försöker stötta människor som blivit socialt utsatta. För en Kräfta blir det viktigt att ta hand om sin omgivning på det känslomässiga planet på ett annat sätt än för Tvillingen som för det mesta egentligen inte har tid.

 

Intresset för Kräftan blir de vardagliga möjligheterna och glädjeämnena, att hitta på intressanta, stimulerande och roliga aktiviteter. Det blir vardagen med gemenskaper, relationer, social aktivitet och individuella intressen som blir viktiga och trygghetsskapande. Individen blir sin egen lyckas smed men är fortfarande mycket beroende av omgivningen. Individen har fokus på sig själv och sin självständighet men är beroende av vardagen och de vardagliga gemenskaperna. Det är först när individen tröttnar på denna vardagliga gemenskap som den kan bli riktigt självständig, under hösten. Innan dess är det viktigt att utveckla stabilitet så att individen kan stå stadigt när det blåser.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 25 - Tvillingarna eremiten och lagspelaren

 

På fredag är det Midsommarafton. Efter alla fina sommardagar är vädret ostadigt igen och vi verkar få skurar under helgen. Just den känslan som många Tvillingar förmodligen har hela livet har jag haft under hela juni. Det har varit en massa aktiviteter och praktiska göromål, både roliga fritidsaktiviteter och tråkiga vardagliga projekt. En hel del olika människor och möten blir det i det sociala och vardagliga stöket. Det har varit svårt att stanna upp och lyssna på andras problem och omständigheter även om jag gjort ett försök. Det jag ser fram emot nu efter Midsommar är lite mer ledighet och fritid.

 

Man kan säga att Tvillingen fullbordar gruppcentreringen och efter Midsommar är det sommarens höjdpunkt i Kräftans tecken. Samhörighet och kommunikation är viktigt för Tvillingen. Det är viktigt med kompisar och relationer och det är framför allt viktigt med valmöjligheter och ett fritt socialt liv. Alla dessa egenskaper utgår från gruppcentrering och att utgå från vissa ramar i livet.

 

En definition jag använder mig av är vilka element som gynnat eller missgynnat individen i livet. För Tvillingen har sammanhanget gynnat individen. Livet med en grupp människor har gynnat individen redan från början. Detta sammanhang har skapat ramar för individen att hålla sig inom och skapat en känsla av vad som är rätt och fel. Därför möts man ofta av Tvillingar som berättar hur saker förhåller sig och vad som är rätt och fel. Livet för en Tvilling går sedan i stor utsträckning ut på att upprätthålla dessa ramar och försöka påverka omgivningen att också hålla sig inom ramarna.

 

Det som tvärtemot har missgynnat individen i livet är självständiga människor, individer som försöker köra över Tvillingen, som struntar i de ramar Tvillingen rättar sig efter eller som på olika sätt sviker Tvillingen eller lämnar den. Därför kravs det åtminstone tidvis i en Tvillings liv en hel del energi för att bearbeta dessa självständiga eller egensinniga individers skador som de åstadkommer. Därför är också Tvillingen det absolut mest frigjorda tecknet när det gäller känslomässigt beroende av andra människor, detachement. Och därför uppfattas den ofta som cool och självständig, och cool är den verkligen men inte självständig. Den är tvärtom ett av de mest osjälvständiga tecknen och är mycket beroende av andra människor. Och även om vi ser många ensamvargar som är Tvillingar är tankarna ofta riktade på andra människor.

 

Kombinationen av att vara gynnad av livet och missgynnad av självständiga individer leder till två framträdande typer av Tvillingar, den ena är lagspelaren och den andra ensamvargen. Eftersom livet kan se ut på så många sätt så finns också en stor mängd variationer som Tvillingen kan uttrycka sig på. Om det liv som gynnat Tvillingen skiljer sig markant från samhället i övrigt uppstår det med säkerhet problem när den möter andra människor utanför detta livs ramar. Den passar helt enkelt inte in bland andra eftersom den har helt olika uppfattningar om vad som är rätt och fel. Tvärtom så kan det liv som gynnat individen helt överensstämma med livet i övrigt.

 

Då kan vi få se en lagspelare som ställer upp för andra och vill att det skall fungera i gruppen. Här kommer några rader om Tvillingen som lagspelare och om Tvillingen som manlig förebild.

 

Tvillingen är fotbollspelaren som kämpar för att platsa i laget, som vill ha bekräftelse och beröm från åskådare, ledare och medspelare, och som inte drar sig för att konkurrera ut en medspelare så att de hamnar på avbytarebänken.

 

Tvillingen som fotbollsspelaren är också den som passar bollen och samarbetar i laget, hjälper till att lösa problem som kompisar har och som står upp för lagkamrater som blir orättvist behandlade.

 

Tvillingen som fotbollsspelaren vill ha dynamik med skämt, gliringar och kommentarer, vill ha reda på och hjälpa till att sprida skvaller om individer i det egna laget och i andra lag samt har koll på vad andra gör och inte gör

 

Tvillingen är fotbollsspelaren ger av sig själv och vill att det skall fungera i laget, vill att man ställer upp för varandra och månar om sina kompisar, och har ett stort intresse av att hålla samman gruppen både i tanke och i handling.

 

Tvillingen som fotbollspelaren gillar inte individer som försöker skapa sig fördelar på ett orättvist sätt, som sätter sig själv i första rummet eller som i övrigt pratar om personliga omständigheter, problem och möjligheter.

 

De egenskaper man ofta tillskriver Tvillingarna är lagspelarens såsom kommunikativ, smidig, anpassningsbar. Jag tänker mig ofta Tvillingen som en cool lagspelare och en slags manlig förebild. Detta gäller även kvinnor som paradoxalt nog ofta blir extra kvinnliga med denna lite manliga framtoning. Jag tror att den kvinnliga Tvillingen och lagspelaren ofta passar i ledarsammanhang och i en omgivning där den är stark och kan hävda sin rätt.

 

När det gäller manligt och kvinnligt så uppfattas det manliga som självständigt och individualistiskt medan det kvinnliga som kollektivistiskt, omhändertagande och relationscentrerat. Detta är egentligen en uppfattning som inte alls stämmer. Den manliga sidan är underordnad andra män, gruppinriktat. Mannen vill ha inflytande i gruppen och över andra i gruppen. Därför utvecklar mannen en känslomässig oberördhet, eller detachment. Den gör det eftersom den inte är självständig utan tvärtom mycket rädd för att bli ensam.

 

Kvinnor är symboliskt ensamma och har därför utvecklat självständighet. Det som skrämmer den kvinnliga sidan är fastlåsthet och fångenskap. Därför ställer den krav på sin omgivning och har svårt med manliga dominanta sidor. Det är den individuella tryggheten som är viktigast och därför utvecklas en känslosam dynamik mellan henne och andra individer.

 

Det kanske mest manliga tecknet av alla nämligen Tvillingarna är frigjord från bundenhet till andra och sig själv på det personliga planet men är mycket beroende av sin omgivning på det sociala och vardagliga planet. Ett manligt attribut vi ser hos Tvillingarna är också den kompetens den har när det gäller relationer och förmåga att hantera dessa utan att själv skadas i dem. Det manliga ointresse vi ser när det gäller relationskänslosamhet är ju egentligen inte brist på kompetens inom området utan tvärtom. Mannen får i högre grad kämpa inbördes i relationer mot andra män hela livet. Kvinnor däremot får kämpa med sin självständighet hela livet och behöver därför reda ut känslomässiga problem runt sin egen person och för att frigöra sig från känslomässig fastlåsthet. Jag hoppas inte detta perspektiv inte ställer till problem för er utan istället kan hjälpa till att skapa lite förståelse för den kvinnliga och manliga dynamiken. Detta är ett tema som jag kommer ta upp en hel del framöver när jag beskriver de manliga och kvinnliga sammanhangen i Uranus, eller det samhälleliga och kulturella mönstret.

 

Nästa vecka blir det mer om övergången mellan Tvillingarna och Kräftan, en övergång som symboliskt sker under midsommar och som leder till ett skifte i socialt perspektiv mellan vår och sommar.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 24 - Jupiters puls

 

 

Nu är det sommar! Allt blommar och vi har haft vackert väder med en hel del dopp i både sjön och havet. Som vanligt under denna tid är det dock fullt upp med en massa saker som måste bli färdiga – ett tema som Tvillingen ofta har hela livet igenom, att bli färdig inför semestern med både praktiska göromål och sociala åtaganden. Just detta tema gör att Tvillingen är ett av de tecken som är lättast att härleda utifrån årstidens mönster. Avgörande för årstiden och för Tvillingen är att den har något att se fram emot och att det finns stabila relationer att uppleva dessa framtidsplaner med. Efter att slit vill man ju ha semester med vila och nöjen.

 

Denna vecka blir den sista med Jupiter på ett tag. Jupiter har två funktioner precis som till exempel vårat soltecken. Soltecknet sätter sin prägel på oss som individer och formar vår karaktär. Soltecknet är också en del av en zodiak som präglas av Jordens vandring runt Solen, eller den astrologiska illusionen av Solens vandring genom stjärntecknen. På samma sätt är det med Jupiter. Jupiter är precis som soltecknet en viktig del av vår karaktär som vi lättast kan översätta som den expansiva och sociala sidan av vår personlighet, eller individen som företag. Jupiter styr dessutom en tolvårig cykel som är en viktig del av vår resa genom livet och för den personliga utvecklingen.

 

Under rubriken ”Astrologi” beskriver jag Jupiters aktivitet som balansen mellan vilja till förening och vilja till frihet. Hon begär saker och attraherar omgivningens energier men tillåter inte sitt eget skal att rasa. Hon vill förena sig på sina egna villkor och få det hon vill men kan inte tvinga någon utan måste attrahera föremålet för begäret. Förening behöver inte enbart vara förening med en enskild person som man är intresserad av utan ett förhållningssätt till människor mer generellt. Det är den spännande dynamiken mellan avstånd och attraktion som man möter i det sociala livet.

 

Figuren som beskriver Jupiters resa genom ebb och flod och puls mellan plus och minus och manligt och kvinnligt har ni stiftat bekantskap med i flera veckor tidigare. Denna vecka blir det en uppställning av tecknen utifrån de olika parametrarna. Beroende på vilken Jupiterplacering du har så använder du dig av dessa parametrar i det yttre sociala livet. Samma ordning används som förra veckan med start i Lejonets tecken.

 

 

Lejonet

 

Utåtriktad attraktion: Söker själv förening inom en färdig gemenskap eller samhörighet.

 

Manligt: Samlar faktorer (intressanta saker att berätta, aktiviteter, pengar, kompisar, kärlek mm) för att attrahera en omhändertagande kvinnlig sida.

 

Kräftan

 

Inåtvänd attraktion: Vill att andra skall förena sig med individen utifrån givna ramar – ljust, lätt, enkelt.

 

Kvinnligt: Rätt omhändertagande utifrån den lilla individens perspektiv i den stora hemska världen. Städar bort passivt omoraliskt mörker.

 

Tvillingarna

 

Utåtriktad attraktion: Söker själv förening i det yttre sociala livet, men en känsla av möjligheter och spänning.

 

Manligt: Samlar individer som den bygger och upprätthåller kontakten med. Det handlar mycket om valmöjligheter.

 

Oxen

 

Inåtvänd attraktion: Vill att andra skall förena sig med individen utifrån givna ramar – att veta sin plats inom gruppens ramar och regler.

 

Kvinnligt: Det är viktigt att ta hand om sitt nätverk av individer och att skapa en vardaglig känsla av harmoni och välbefinnande – urspårningar och egon städas bort.

 

Väduren

 

Utåtriktad attraktion: Söker själv förening utifrån gemensamma kontaktpunkter och vardagliga intressen.

 

Manligt: Vill visa upp sig själv som handlingskraftig och kompetent, vill visa upp prestationer och att den har inflytande över sammanhanget.

 

Fiskarna

 

Inåtvänd attraktion: Vill att andra skall förena sig med individen utifrån givna ramar – strikta ultimatum när det gäller krav inom relationen.

 

Neutral: I Fiskarna tar det kvinnliga hand om det manliga på ett manligt sätt. Hon bygger i en vilja till förening för att få komma in i den uppgivne mannens hem. Mannen känner sig trygg av detta omhändertagande och relationen blir neutral.

 

Vattumannen

 

Utåtriktad attraktion: Söker själv förening utifrån ett självsäkert uttryck i det sociala och vardagliga.

 

Kvinnligt: Det egna rummet och det som är skapat och uppnått är viktigt att upprätthålla. Individen visar upp något som andra kan omfamnas av.

 

Stenbocken

 

Inåtvänd attraktion: Vill att andra skall förena sig med individen utifrån givna ramar – de som vill vara med i individens liv får komma som lojala vänner.

 

Manligt: En egen passionerad strävan bort från den fastlåsthet som funnits, en intensiv vilja att bli självständig och oberoende.

 

Skytten

 

Utåtriktad attraktion: Söker själv förening utifrån en vilja att expandera och utveckla sig själv med självförbättrande åtgärder.

 

Kvinnligt: det är fokus på det inre livet och kontaktytorna mellan individerna, det vardagliga och sociala i individens liv gynnar den egna personen och är inte något individen direkt tjänar och arbetar inom.

 

Skorpionen

 

Inåtvänd attraktion: Vill att andra skall förena sig med individen utifrån givna ramar – respekt och rättvist bemötande utifrån prestation.

 

Manligt: Det är ett intensivt arbete med att samla ihop sina samlade tillgångar inför framtida mål och utmaningar.

 

Vågen

 

Utåtriktad attraktion: Söker själv förening och är mycket utåtriktad i arbetet med att stimulera sig själv och hitta möjligheter för sig själv i det yttre livet.

 

Kvinnligt: Det är de spännande känslomässiga mötena som döljer sig bakom den vardagliga gemenskapen och sociala nätverket som är viktigt.

 

Jungfrun

 

Inåtvänd attraktion: Vill att andra skall förena sig med individen utifrån givna ramar

 

Neutral: I Jungfrun söker den manliga sidan gemenskapen i det verkliga livet och absorberar den kvinnliga sidan till sitt rum. Hon blir därför omhändertagen och de båda kan rena aktiviteten. Kvinnan behöver inte bygga sitt förråd utan kan bli omfamnad av mannens.

 

 

Lycka till!

 

 

Vecka 23 - tolv år med Jupiter

 

Denna vecka fortsätter jag med Jupiters resa. Läs även tidigare veckor på samma tema, vecka 10 där det kinesiska tecknet beskrevs kortfattat, vecka 15 där Jupiters rörelse mellan manligt/kvinnligt och Utåtriktat/inåtvänt beskrivs, och vecka 17 där ni får en sammanfattning av den symboliska resan genom ebb och flod.

 

Som ni ser på figuren så finns en mängd parametrar och faktorer som i sin tur bildar ett komplicerat mönster. Jag har ägnat mycket tid åt att samordna detta mönster som utgår från Jupiters tolvåriga cykel i våra liv. Precis som Solen så skapar Jupiter både en astrologiskt karaktärsegenskap i vår personlighet och ett system att leva inom. Solens system är ju det välkända året med sina årstider medan Jupiters tolvårscykel är mer dold och subtil.

 

Enneagrammet är ett avancerat system med nio punkter som samverkar inbördes. De nio punkterna representerar specifika personliga roller i livet. Det finns flera intressanta böcker i ämnet. Jag fördjupar mig inte i Enneagrammet utan förklarar bara lite hur rollerna kan förklaras utifrån Jupiters system.

 

Det som utmärker systemet är att samverkan i huvudsak inte sker mellan tecknet i korset som till exempel årstidens motsatstecken utan istället en spegelvänd rörelse som utgår från skärningspunkten i figurens vertikal, det vill säga i skärningspunkten mellan Lejonet/Jungfrun och Fiskarna/Vattumannen. Individen i Kräftan möter en omgivning i Vågen, individen i Tvillingarna möter en omgivning i Vågen och individen i Oxen möter en omgivning i Skorpionen och så vidare. Det är kanske som en analog till våra två hjärnhalvor och deras samverkan.

 

Själens impuls av självförverkligande utgår från punkten mellan Jungfrun och Lejonet. Resan går sedan baklänges genom tecknen. Jag går igenom samtliga tecken och stadium på resan nedan.

 

Stadium 5 – Lejonet – 1:a året

 

Det sista stadiet innan det börjar igen. Ja det började egentligen i Vågen två år tidigare med en känsla av nystart och möjligheter. Stadium fem i Lejonet är en period av vardaglig stabilitet och gemenskap. Enneagrammets roll är här Medlaren. Individen är självsäker och tror på sig själv. Det är en ny miljö runt omkring och kanske nya människor. Stadium flod 5 ger lekfullhet med mycket energi i kroppen, en energi som de tidigare stadierna gett. De i omgivningen som kommer till individen stödjer den. Den självsäkerhet som finns grundar sig i stabila gränser runt individen som den inte sträcker sig utanför. Individen möter jungfruns stabilitet och vardagliga ansvarstagande.

 

Stadium 5 – Kräftan – 2:a året

 

I slutet av det femte stadiet, i Kräftan fördjupas polariteten mellan den egna självständiga ståndpunkten och viljan att knyta djupare känslomässiga band med omgivningen. Individen möter Vågens fria och lättsamma förhållningssätt.

 

Stadium 1 – Kräftan

 

Individen i Kräftan konfronteras med Vågens frigjorda självständiga uttryck där omgivningen vill stimulera sig själv på olika sätt. För Kräftan skapar detta ett mörker och brist på stabilitet. Begär väcks upp och individen som söker känslomässig stabilitet blir otrygg med omgivningen. Enneagrammets roll är här Perfektionisten, individen som mycket starkt utgår från sin uppfattning om hur saker och ting skall vara. Det blir mycket självhävdande ståndaktighet för att undvika urspårningar.

 

Stadium 1 – Tvillingarna – 3:e året

 

Det skapas ett begär att expandera sig själv i det yttre livet för att så att säga få utlopp för begären i det yttre livet. Omgivningen kanske är den samma men förhållningssättet ändras med en känsla av valmöjligheter och mångfald. Individen möter Skorpionens energi, starka individet som har mycket bestämda åsikter och orubbliga i det sociala. Därför har individen svårt att bli riktigt respekterad. Gråter individen under någon period är det under denna. Själv vill individen någonting men möts av en hård yta.

 

Stadium 2 – Tvillingarna

 

Efterhand som kraven på relationstrygghet avtar till förmån från den sociala tryggheten i mångfalden så släpper också omgivningens yta. Den mjuknar och tar in individen i sitt liv. Enneagrammets roll är här Givarens. Det innebär att individen månar om sin omgivning och försöker ställa upp för den.

 

Stadium 2 – Oxen – 4:e året

 

Detta är en ganska lätt period där individen rör sig mellan människor i gruppen. Individen så att säga samlar på umgänge. Lek och glädje kännetecknar perioden. Individen möter Skytten som rör sig fritt mellan människorna och gör lite som den vill. Därför skapas inte någon stabilitet utan mer ett osammanhängande flöde av bejakanden och avvisanden mellan individerna. Individen blir mer och mer stabil och självständig i det sociala. Respekt blir viktigare efterhand

 

Stadium 3 – Väduren – 5:e året

 

Den fria leken övergår i prestation och att visa sitt eget värde. Enneagrammets roll är just prestation. Intresset för det sociala och mångfalden av individer övergår successivt till en strävan i det vardagliga och alla nya möjligheter som framträder. Individen möter den seriösa Stenbocken som är noga med det vardagliga arbetet och sin position samtidigt som den omger sig själv med trygga känslomässiga relationer. Den lätta och rörliga Väduren kan här stöta på hinder och konflikter.

 

Stadium 3 – Fiskarna – 6:e året

 

Individen kan slutligen kosta på sig att visa upp mogen känslosamhet till sin omgivning och knyta an till vissa individer. Den passiva och trötta individen kämpar på utan att egentligen bli belönad. Hela stadium 3 är en mycket mental period med mycket planer och tankar på att visa upp sig själv som bra och kompetent.

 

Stadium 4 – Fiskarna

 

Kampen för att få saker som den vill och avvisa omgivningens vilja har skapat en förståelse hos individen, en förståelse för relationer och den kärlek under ytan som finns i omgivningen. Enneagrammets roll är Romantikern. Någonstans här får individen en belöning av något slag för att den underordnat sig gruppen och de känslor som finns där. Fisken möter här strikta Vattumän som tar hand om relationsmässigt. I denna nyvunna trygghet framträder alla de ruiner som skapats under perioden som varit. Saker bara är och har sin gilla gång. Individen är självsäker på ett ödmjukt sätt men har ingen direkt vardaglig drivkraft. Kräftans Perfektionist är utbytt mot en ganska respektlös individ i det vardagliga.

 

Stadium 4 – Vattumannen – 7:e året

 

Det finns perioder av mörker och brist på stimulans. Detta är ofta en period på toppen av någonting. Lite grann som att arbeta lite för länge på samma arbetsplats. Man kan hantera relationer och har svar på tal men är ganska uttråkad och trött. Individen i Vattumannen möter Fiskarna och verkar ofta vädjande till individen att släppa loss och bjuda på sig själv.

 

Stadium 5 och 1 – Vattumannen

 

Nu är vi inne i stadium fem igen och också i stadium 1, flod 1. Vi tar här ett stort språng från att ha velat ta för sig i det yttre livet med andras hjälp till att själv åstadkomma någonting. Ebbens stadium har renat individen från begränsningar. Nu kommer flodens stadier att på nytt fylla på individen med energi, och nya tankar och idéer. Enneagrammets roll är här Iakttagarens och individen har en position där den kan observera sin omgivning. Den har underkastat sig en omgivning och är mycket stabil i sin uppfattning om saker och ting. Den har en förmåga att genomskada sin omgivning.

 

 

Stadium 5 och 1 – Stenbocken – 8:e året

 

Du har fördjupat din roll i sammanhanget till den grad att du behöver frigöra dig. Under perioden tar du något steg mot avslut. Antingen så slutar du eller så får du sparken. Om du får gå från gruppen har du ofta genom nonchalans eller ointresse givit omgivningen anledning till att avsluta förbindelsen eller engagemanget. Här finns mycket begär som utgår från din nyfunna frihet. Individen möter här Väduren som utgår från gruppen och som vill åstadkomma något i det vardagliga.

 

Stadium 2 – Skytten – 9:e året

 

Tid för lek i herrens lekplats igen. Egen aktivitet fri från band och hinder. Nya planer och nya mål. Omgivningen i form av Oxen skapar aktiviteter och umgänge för individen. Oxen är sammanhållande och omhändertagande relationsmässigt och i det vardagliga. Enneagrammets roll är Tvivlaren, kanske för att det är nya områden som skall prövas och där ett kritiskt sinnelag gynnar individen. Ofta handlar perioden om högre studier av något slag och kreativt skapande. Det kan också vara fokus på andra självförbättrande åtgärder eller självstimulerande aktiviteter.

 

Stadium 2 – Skorpionen – 10:e året

 

Det egna arbetet fördjupas och relationer skapas som blir viktiga för individen. Kompetensen inom det nya området fördjupas och en självsäkerhet växer. Individen möter Tvillingarna hos sin omgivning. Det innebär att det är en omgivning som erbjuder social rörlighet och stimulans och som vill ha ett utbyte med individen.

 

Stadium 3 – Skorpionen

 

Enneagrammets roll är livsnjutaren och det är kanske här individen njuter allra mest av livet. Individen är fri med en stimulerande aktivitet och omgivning. Efterhand som begären efter att stimulera sig själv viker så ersätts dessa av en mer seriös strävan. Man kan säga att utbildningsperioden fördjupas och blir mer seriös. I Skorpionen håller individen sig fast vid den egna självständigheten och att skapa egna villkor för sig själv i det sociala.

 

Stadium 3 – Vågen – 11:e året

 

Studenten närmar sig och individen känner en fri och behaglig känsla i kroppen. Den har balans mellan sig själv och sina närmaste i omgivningen. Den kan kosta på sig att uppleva saker i det sociala och är fri och frigjord känslomässigt. Det börjar bli dags att starta upp något på nytt och det kan infinna sig en känsla av att det är bråttom. Man kämpar för att uppnå något.

 

Stadium 4 – Vågen

 

Individen börjar på något nytt, entusiastisk men ganska osäker. Det är spännande och intressant. Vågen möter här Kräftan, en omgivning som är strikt, öppen och frispråkig och nära i sitt umgänge. Vågen rör sig på ytan och njuter av alla nya kontakter. Enneagrammets roll är Chefens och det är kanske just ett jobb som Chef individen får. Chefen betonar ansvar och plikter. Detta stadium 4 kanske inte är så mörkt som det förra men självständigheten och det fria livet offras och ett nytt sammanhang, ofta med nya människor i en ny grupp, framträder.

 

Stadium 4 – Jungfrun – 12:e året

 

Ansvaret fördjupas och det vardagliga arbetet kräver mer av individen. Jungfrun möter Lejonets energier och en öppen, stabil och positiv utstrålning möter individen. Det är självsäkra individer den möter som stödjer den. Den starkt vardagliga centreringen gör att individen måste hålla jämna steg med sin omgivning och det kräver ofta en ansträngning. Därför kan den inte riktigt koppla av utan försöker hela tiden bejaka olika förväntningar.

 

Jupiters resa genom tolv år har ett speciellt tema för alla och den är för det mesta inte speciellt svår att upptäcka om du delar upp ditt liv i tolvårscykler och lägger dem under varandra. Det är också viktigt att vara medveten om att vi även har en ålderspunkt, med sex år i varje hus, samt en otalig mängd starka transiter som påverkar oss förutom Jupiters resa.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 22 - Astrologi och några studier

 

Nu är vi en bit in i Tvillingarnas tecken och en känsla av möjligheter finns i luften. Oxens upplevelse av våren och vision om sommaren har ersatts av valmöjligheter och förberedelser inför sommaren och semestern. Samarbete och kommunikation med dem som ingår i det sociala nätverket är ofta viktigt under perioden. Vardaglig stabilitet ersätts av en vilja till vardaglig kontroll genom social rörlighet. Tvillingen är detached, eller obunden känslomässigt från andra individer, men samtidigt beroende av andra socialt. Detta skapar för det mesta en sval och socialt kompetent personlighet som kan relationer men som har svårt med fria självständiga individer som gör som de vill och som inte tar sitt ansvar i att stötta Tvillingen i vardagen. Vi der detta förhållningssätt under juni när vi skall bli klara på jobbet, när vi skall samarbeta med arbetskamrater så att arbetsbördorna fördelas rättvist. Det är viktigt med relationer men inte för trygghetens skull utan för att kunna skapa ett socialt nätverk av trygghetsskapande sociala kontakter som stödjer individen i det vardagliga. Mer om Tvillingarna någon annan vecka.

 

Denna vecka blir det lite om vad astrologi inte är. Jag personligen tror att alla samverkande astrologiska samband tillsammans med våra olika strålinflytande förklarar det mesta i livet i och runt vår person. Men vårt soltecken förklarar inte allt, långt ifrån, och speciellt inte de faktorer som psykologin ofta koncentrerar sig på.

 

Först och främst framträder ingen skillnad mellan bra och dåligt eller gott och ont inom astrologin på något plan överhuvudtaget. Det finns heller ingen skillnad mellan högt och lågt eller mörkt och ljust. De symboliska beskrivningar jag använder mig av för att beskriva den mörka vintern och den ljusa sommaren handlar inte om personlig utstrålning utan om sociala mönster. De fyra elementen som jag hela tiden återkommer till har var och en ett lika starkt ljus som balanserar upp sin motsats. När jag beskriver ett teckens ljus, till exempel Oxens, så innebär det att det finns ett symboliskt värde i beskrivningen inte att Oxen är ljusare än något annat tecken.

 

Vetenskapliga studier har däremot visat att de som till största delen tror på astrologi är födda under de stjärntecken som kan anses bättre än andra. Det faktum att vi ändrar attribut i vår personlighet när vi sägs ha dessa attribut är ett välkänt vetenskapligt fenomen. Detta gäller även när det gäller inåtvända och utåtriktade stjärntecken. Där respondenterna visste att det handlade om stjärntecken så svarade de utifrån hur deras respektive teckens attribut, när de inte visste detta svarade de mer slumpvis.

 

Eftersom vi alla är olika och har olika perspektiv på det sociala och på livet så uppfattar vi vissa psykologiska och sociologiska förhållningssätt på ett mer eller mindre negativt sätt, kanske för att vi inte riktigt förstår det eller inte tycker att det är ett riktigt perspektiv. Därför kan jag till exempel själv ibland upptäcka att jag kan bli både lite sarkastisk eller ironisk när jag beskriver olika astrologiska mönster riktade mot vissa tecken. Numera tror jag ändå att jag kan balansera upp det mer humoristiska inslaget och ge alla tecken sin beskärda del – när jag är på det humöret.

 

När det gäller kärlek, omhändertagande och sex mm så är det också svårt att få astrologiska mätbara skillnader. Vissa tecken säjs ha mer sexdrift såsom till exempel Oxen, Lejonet och Skorpionen men alla tecken har sin beskärda del säkert i lika stor mängd. Fiskarna och Kräftan anses som omhändertagande. Detta beror på intresse för relationer men det finns säkert lika många med dessa tecken som inte är speciellt omhändertagande

 

Det har inte gjorts speciellt många vetenskapliga studier som jämfört psykologiska och sociologiska faktorer med de astrologiska stjärntecknen. Men det finns några som jag hittat. Jag refererar inte korrekt till artiklar här men är ni intresserade av mitt underlag får ni hör av er. Här kommer ett litet fåtal resultat:

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt på inlärningskapacitet och datorvanor.

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt på fritidsvanor.

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt på dryckesvanor.

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt på rökvanor.

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt på intelligens.

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt neuroticism, det vill säga individens tendens att uppleva negativa känslor.

 

Studier visade att födelsedatumet inte hade någon effekt på ”social disirability”, det vill säga individens tendens att svara på ett sätt som framkallar gillande hos omgivningen.

 

När det gäller universella känslomässiga fysiska eller mentala faktorer finns ingen effekt utifrån vårt stjärntecken och det är många egenskaper vi försöker tillskriva stjärntecknen som kanske egentligen inte finns där.

 

Det vetenskapen borde koncentrera sig på enligt mig och vissa enkla studier jag ägnat mig åt är socialpsykologiska och i samverkan mellan andra människor. Det är i det sociala mönstret och i det sociala perspektivet den astrologiska effekten ligger när det gäller soltecknet och födelsemånaden. Problemet blir att komma förbi de problem som uppstår när människor skall svara på enkätstudier.

 

Det blir mer om astrologin och vetenskapen någon annan vecka

 

Lycka till!