Välkommen

Välkommen till Astrologirummet!

 

Här kan du läsa om astrologi, beställa proffesionella horoskop och besöka mitt galleri med oljemålningar. Regelbundet uppdateras "tankar och teorier " text med olika astrologiska insikter och perspektiv som kan vara intressanta för dig. Det kommer att bli vitt skilda teman inom olika områden. Jag kommer bl.a. skriva om personlig utveckling, relationer, social anpassning, grundläggande värderingar och om viktiga symboler .

 

Under rubriken astrologi kan du läsa om ditt stjärntecken och din födelsemånad. Kolla in om min beskrivning stämmer med din eller dina familjemedlemmars födelsemånad. Du kan även läsa om dina inre delar eller planeter. Det är denna grundläggande beskrivning som horoskopen utgår ifrån.

 

Alla horoskop som kan beställas är genomarbetade och skrivna av mig. Jag använder inga utskrifter från dataprogram som flera astrologer gör med horoskop i min prisklass. Därför blir mina horoskop också personliga med sammanfattningar som berör just dig som kund.

 

Besök även min blogg

http://astrologirummet.blogspot.com

 

Tankar och teorier

April

 

Astrologin i all ära men din personlighets och själs inflytande har ett avgörande inflytande på din energi, utstrålning, talanger och mycket av det unika som är just dig, ditt jag. Tvåäggstvillingar visar upp exempel på just de unika olikheterna som individer har utöver det astrologiska inflytandet.

 

Astrologin som en gigantisk klocka styr det psykosociala förhållandet mellan dig och din omgivning, ditt förhållningsätt till dig själv och andra. Astrologins tidsbundna cykler genom de tolv tecknen präglar människan på ett mycket starkt och "tvingande" sätt. Egentligen bara för att det ena leder till det andra, ett nyvunnet intresse för ett pykosocialt element i ett tecken leder tillslut till mognad och ointresse i ett annat tecken. detta leder till ett nytt intresse för ett annat element och så vidare.

 

Den astrologiska präglingen är oerhört komplicerad i sina alla beståndsdelar. Den styr individens/jagets resa genom livet, tankar, känslor och de omständigheter hon möter. Detta när det gäller självständighet eller jagdynamik tillsammans med andra, vikänsla och relationer, samhörighet och delaktighet mot ett mål eller i det vardagliga och de egna möjligheterna för sig själv - de fyra elementen.

 

Men det är ändå du som gör denna resa i detta livet oavsett vilket stjärntecken du föds inom. Du skulle kunna vara vilket soltecken som helst och ändå vara dig själv. På en själsnivå handlar det mer om strålinflytande som inte styrs av tiden. Mer om det framöver.

 

 

Hälsningar Peter