Välkommen

 

Denna sida är en del av astrologirummet.com och är under uppbyggnad. Vissa sidor kan därför vara tomma eller med ett bristfälligt innehåll. I detta skede är syftet att visa upp min astrologi och teorin bakom. Därför finns det huvudskaliga innehållet för närvarande under menyrubriken "Astrologi".

 

Avsikten med Vintergatan är att vara ett forum för personanalys och/eller förenings- och företagsanalys. Målgruppen är dig som företagare eller mitt i karriären.

 

Det är främst två astrologiska perspektiv och mönster som jag använder mig av, individens inneboende viljeaspekt och individens roll i gruppen. För att studera och analysera dessa perspektiv utgår jag ifrån fem olika teoretiska modeller.

 

  • Alice A. Baileys omfattande Astrologiska avhandlingar med viljemodellen som en central del.

  • Arthur Franks sociologiska modell med förhållningssätt utifrån fyra grundläggande problem.

  • En utvecklad individualist- och kollektivistmodell, en framträdande inriktning inom psykologin.

  • S. H. Schwartz psykologiska circumplexmodell med tio grundläggande värden.

  • Enneagrammets circumplexmodell med en interaktion mellan nio olika individuella roller.

 

Under rubriken "Astrologi" kan du studera två av dem, viljemodellen och enneagrmmet. Under "Tjänster" kan du läsa något om hur jag arbetar med de andra modellerna, för att skapa analyser som är heltäckande och träffsäkra.

 

 

 

 

Vägen till harmoniska relationer

 

Som astrolog är min uppgift att tolka och förmedla de astrologiska sambanden till dig/er och kanske även inspirera till egna studier. Eftersom astrologin är en esoterisk vetenskap, med samband som inte går att mäta och se med blotta ögat, är det personliga egenskaper och kvaliteter som framträder. Det går inte att urskilja bra eller dåliga egenskaper.

 

lovDet är viktigt att skapa produktiva och harmoniska miljöer på arbetsplatsen eller i föreningen. Därför är det viktigt att ta tillvara på de kvaliteter som finns tillgängliga i gruppen utifrån gruppens sammansättning. Syftet är inte att kränka enskilda individer eller att visa på människor på fel plats utan stärka den inre dynamiken i gruppen. De olika rollerna och positionerna handlar egentligen inte om arbetsuppgifter utan om de enskilda medlemmarnas inre dynamik för att skapa en harmonisk enhet.

 

Jag kommer framöver utveckla olika tjänster och analyser utifrån den teoribildning jag beskriver under rubriken "Astrologi".

 

En del idéer och en grov skiss över dessa tjänster kan du hitta under rubriken "Tjänster".