Positioner och Roller i gruppen

 

Jag beskriver Individens vilja, gruppens positioner och roller i gruppen i sidomenyn. Eftersom texterna inte är kompetta finns även ett utdrag från den teoretiska bakgrunden med. Den skall tas bort efterhand som innehållet under respektive rubriker blir mer komplett.

 

Alla vi människor har en grundläggande vilja som motiverar oss och som medvetet eller undermedvetet skapar förutsättningar för oss i förhållande till omgivningen. Om vi blir medvetna om de positioner som finns i gruppen kan vi utnyttja mer av den drivkraft och motivation som finns och undvika mycket av de konflikter som ofta uppstår. Det andra mönstret utgår från ett dynamiskt mönster av roller som vi spelar. Rollerna verkar på ytan och döljer mycket av den positionsbildning som finns i gruppen.

 

chackVarje förening och organisation har ett syfte och en plan för sin verksamhet. Syftet skall förverkligas av en ledning. För att nå ett framgångsrikt resultat måste ledningen förstå och respektera gruppen som en helhet, en levande organism, organisation. Inom en sund och harmonisk grupp framträder tre maktcentrum som alla är lika viktiga för helheten. Dessa tre består var och en av en utåtriktad manlig sida och en mer inåtvänd kvinnlig. Till sin hjälp har dessa maktcentrum verkställande aktörer och rådgivare. De som agerar åt ett maktcentrum är också rådgivare och lojala mot ett annat konkurrerande maktcentrum. Omgivningen kan därför svara på ett ledarskap genom konfrontation, stöd eller uppoffring beroende på individernas astrologiska position.

 

Jag har snart arbetat tjugo år med att försöka förstå dessa astrologiska mönster och hur de påverkar grupper och oss som individer. Den kanske viktigaste astrologiska mönstret utgår från ditt soltecken och hur individen hävdar sig i förhållande till sin omgivning. En outtömlig källa att ur har varit Alice. A. Baileys omfattande verk om de sju strålarna. I ett stort antal böcker beskriver hon en avancerad och djup psykologi och astrologi. Som grund för min teoribildning kring viljan och individers positioner i gruppsammanhanget har vissa delar används.