En helhetssyn på gruppen

 

Det finns tre verkställande maktcentrum i ett företags verksamhet, den verkställande ledningen, den tekniska ledningen och den personalstödjande ledningen. Det går inte att specificera eller generalisera dessa tre centrum som exakta funktioner utan dessa kan vara mycket flytande. Detta gäller även för huvudaktörena, ägare och styrelse, det manliga och kvinnliga kollektivet samt tjänstemännen.

 

Modellen kan liknas vid Det gamla bondesamhällets uppbyggnad och struktur med Adel, borgare, präster och bönder styrda av kungen och drottningen. Kungen är den verkställande ledningens manliga visionära sida medan drottninga kan representera den kreativa med jordnära kvinnliga sidan. Att det finns ett maktcentrum som kan liknas vid prästen och prästinnan kan vara mer svårsmällt för dagens företagare. Det är ofta denna del av företaget som ledningen lutar sig emot känslomässigt men som arbetar under ytan för att få sin vilja fram. Denna del borde vara personalavdelningen om denna verkligen arbetar för personalens bästa, framför ledningens. Men så är ofta inte fallet. Generalen med sin stab representerar garantin för företagets överlevnad, den tekniska kärnan som verksamheten utgår ifrån. I ett företag kan denna del vara avdelningen för teknidk utveckling, design, inköp, försäljningsavdelning eller kanske fotbollslagets supportrar. Om allt flyter på ett framgångsrikt sätt hörs inget från denna del, men är denna sida missnöjd så blir det högljutt.

 

posledakt

 

Den kulturella kärnan, tjänstemännen som motsvarar dåtidens borgare upprätthåller företagskulturen och ser till att det blir en trevlig arbetsplats. De servar Generalen och dess stab och ser till att den tekniska delen servas. Paradoxalt är det denna del som ofta är chefer över just den tekniska delen.

 

Det manliga och kvinniga kollektivet, arbetarna, som motsvarar dåtidens bönder upprätthåller produktionen och skapar ett mervärde för företaget.

 

Den operativa kärnan med styrelse och ägare, dåtidens adel, stödjer den verkställande ledningen

 

för er som är insatta i Mintzbergs organisationsmodell upptäcker lätt likheterna med den tekniska strukturen och stöddelen som flankerar ledningen med mittdelen och den operativa kärnan.

 

 

Fördelen med en astrologisk koppling är att alla delar går att härleda till enskilda personer och till företagets ledning. Beroende på vad ledningen har för astrologisk energi går det se vilken typ av inriktning företaget som helhet har. Företagen styrs inte bara av lejon såsom Obama eller Reinfeldt utan även de andra elva stjärntecknen. Utifrån denna energi bestäms också inrikningen på övriga delar och på de enskilda medarbetarna.