Ledarna

 

posledare

 

Den verkställande ledningen

 

Kungen - Lejonet

 

Lejonet har en naturlig position i förhållande till sin omgivning . Det är en position där inte individen inte förhäver sig eller hävdar sig i positionen. Individen är ofta tvärtemot naturlig och enkel. Om individen kan identifiera sig med ett företag blir företaget källan till individens strävan. Lejonet kan ses som det maktcentrumet jag nämnt tidigare och kan symboliskt ses som kungen med sitt rike eller som den verkställande direktören i ett företag – chefen.

 

När Lejonet möter kräftan är den varken maktutövande eller inriktad på status. Lejonet vänder sig till Kräftan för råd om hur den skall hantera urspårningar i gruppen. Den ger råd och kan förklara vilken position Lejonet har. Relationen kan beskrivas som ett vänsterprassel för relationen bör inte bli offentlig.

 

Lejonet sneglar på väduren som visar gillande eller ogillande . Detta betyder oerhört mycket eftersom väduren har koll på gruppen och det manliga kollektivet. Det är väduren som bestämmer om allt är lugnt eller om mobben skall reagera. Om väduren är missnöjd blir det svårt för Lejonet. I övrigt är det bara ytliga och positiva kontakter. När Lejonet ber väduren om hjälp handlar det om säkerhet och hot utifrån . Då blir det krig.

 

Drottningen - Jungfrun

 

Jungfrun arbetar dynamiskt med andra för att skapa relationer som fungerar . Ideal och riktlinjer för hur atmosfären skall vara i omgivningen är viktigt. Det ger en kritiskt granskande individ som är mån om omgivningens välbefinnande. Jungfrun kan liknas vid Drottningen eller kanske ledningsgruppen i ett företag, en kvinnlig motsvarighet till Kungen eller ledaren .

 

Jungfrun balanserar upp Lejonets nedbrytande och avvisande samt tar hand om Lejonet så att det inte sker några urspårningar i gruppsammanhang.

 

 

Den tekniska ledningen

 

Generalen - Väduren

 

Väduren förstör former men är en person att luta sig emot. Den vill mycket och vill styra, en ledare. Jag kallar denna position för Generalen eller ledarens ledare. Den upprättar ramarna för ledningen när det gäller till exempel rättvisa och solidaritet. Den sätter den omgivning på plats som inte håller sig inom dessa ramar. Den reder ut problem själv.

 

Här finns verksamhetens kärna och den kompetens till de tjänster eller varor som genererar omsättningen i ett företag. Denna tekniska del är helt centrerad kring företagets kärna och ser sig själv som helt avgörande för företagets överlevnad. Generalen är visionären som hela tiden har planer för den tekniska utvecklingen och är ofta tävlingsinriktad.

 

Generalstaben - Oxen

 

Det finns en position i förhållande till Tvillingarna och det manliga kollektivet och ett innanförskap i förhållande till Väduren och generalen. Jag ser Oxens inflytande som Generalens kvinnliga, omhändertagande och kompletterande sida. En benämning kan vara Generalstaben. En harmonisk enhet som balanserar upp och har överseende med Generalens stränga temperament.

 

Det är verksamhetens implementerande kärna som tar tag i generalens idéer och försöker genomföra dem i det manliga kollektivet. Här finns också visioner men mer inriktat mot företagets välfärd och framgång. Samarbete och envishet är viktigt för att kunna genomföra visionen bland arbetarna.

 

 

Den personalstödjande Ledningen

 

Översteprästen - Skytten

 

Omgivningen kan luta sig mot Skytten . Den höga positionen och individens intresse för individens låga sidor och psykologi, intresset för gruppens dynamik och strävan att penetrera gruppen och få inflytande samt intresset för ideal som genomskådar gruppens mörka sidor ger makt.

 

Skytten kan därför ha en position som jag brukar kalla ” översteprästen”. Det är en position som styr under ytan. Den delar med sig av sin tro på olika saker, en tro som andra också tror på. Tror till exempel inte Skytten i denna position på företagsledningen arbetar den oavbrutet för att avsätta denna. På ett företag kanske denna del kan representera personalchefen om denna kan knyta an till gruppen. Annars är positionen ofta svår att härleda eftersom den som sagt arbetar under ytan i det tysta. Den skickar bara ut signaler.

 

Det är Tvillingens kollektiv som stödjer Skytten. För att få råd och stöd vänder sig Skytten till Skorpionen eller de arbetande cheferna.

 

Översteprästinnan - Stenbocken

 

Denna positionen är kraftfull och arbetar även denna under ytan. Jag kallar den för ”översteprästinnan” . Individen är idealet andra kan luta sig emot , Visionen om framgång lyser upp deras liv och de är framför allt mycket angelägen om att uppnå en position, eller snarare uttrycka en position innan den uppnått den . Positionen kan det kvinnliga sociala nätverket i Kräftan luta sig emot . Den arbetar långsamt och målmedvetet för att översteprästen skall få ett större inflytande.