Ny astrologi - vetenskapen om strålarna

 

källor att ösa ur

 

Alice a Bailey

 

Vad det går ut på

 

tillämpning enskilda individen och inom gruppen

 

 

 

 

Bakgrund Viljemodellen

 

 

kortfattad härledning från början till slut