Arbets- och personanalys

 

Schwartz grundläggande värden jämförs med individens grundläggande synsätt utifrån den astrologiska kartan. Individen bör fylla i en enkät som mer detljerat härleder de olka delarna.

 

 

Företagets grundenergi som utgår från den verkställande ledningen jämförs med individens grundenergi utifrån viljemodellen.

 

 

Individens roll i gruppen härleds och analyseras

 

Exempel på arbetsanalys skall bifogas.