Företagsanalys

 

Företagets olika delar härleds och analyseras. En del intervjuer kan vara nödvändiga för att komplettera den astrologiska analysen.

 

analysen kan vara enkel eller mer omfattande beroende på problemformulering och syftet med analysen.

 

Problem inom företaget kan bero på en mängd saker. Om inte de tre maktcentren är i en harmonisk balans skapas i regel problem. En verkställande ledning som inte skapar balans med de två andra maktcentren eller inte ens kan se eller erkänna dem stöter hela tiden på begränsningar. Företaget kan också få problem om den verkställande ledningen spelar en roll utåt som inte motsvarar dess viljestyrda beteende.

 

Exempel på företagsanalys skall befogas.