Om mig

 

Jag bor i Borås och har nyligen startat upp en astrologiverksamhet. Eftersom jag regelbundet får frågor om astrologi startar jag upp en verksamhet som astrolog, nu först i liten skala. Till början med kommer jag att arbeta gruppanalyser på deltid. Framöver kommer jag även att hålla föredrag och starta upp kursverksamhet.

 

När jag började studera astrologi i början på 90-talet hamnade jag mellan två olika typer av astrologi, en typ av amatörastrologi med ett antal nybörjar och ”gör-det-själv”- böcker och en mycket avancerad esoterisk astrologi med Alice. A. Bailey i spetsen. Under åren som gått har jag försökt förena dessa två grenar för att skapa en astrologi som människor förstår.

 

De sista fem åren har jag utbildat mig till samhällsvetare och beteendevetare på Högskolan i Borås och på Göteborgs Universitet. De studier jag gjort på C och D-nivå i Sociologi och psykologi har syftat till att förena socialpsykologi med vissa mönster som även kan förklaras utifrån astrologin.

 

Jag har så länge jag minns haft ett starkt intresse för de större sambandsmönstren och för att förstå mig själv och min omgivning. I min långa resa genom olika tecken och planeter känns det som jag har mycket att förmedla. Jag är Skytt med en vision och drivkraft i Stenbocken, en utstrålning och känslighet från fiskarna och ett socialt agerande i Tvillingarna. Dessa inflytanden gör att jag är öppen, mottaglig och flexibel på många sätt och på både gott och ont. Jag tycker själv att jag har ett visst mått av intuition och ser ofta den lite större bilden samtidigt som jag ofta kan känna av känslomässiga problem och lidanden. Jag är inte utbildad inom organisation men varit mycket intresserad av hermeneutisk sociologi och förståelsen av delarna i helheten och tvärtom.

 

Jag ägnar mig inte åt någon typ förändringsinriktat konsultarbete utan hjälper till med vägledning och ger råd i den mån astrologin inte talar för sig självt.