Astrologi

Atrologidelen är i två delar, "Årstiderna och soltecknen" och "Våra inre delar". Var och en har olika sidomenyer att välja från.

 

Många ser astrologin som ”något därute”, planeter och stjärntecken, som sägs styra våra liv. Det liv vi lever så att säga sköter sig själv och, tror man på astrologi, så stämmer vissa personliga egenskaper in på oss utifrån vårt stjärntecken. Jag tror man kommer närmare sanningen om man säger att astrologin är livet, allt i livet.

 

Solsystemet kan ses som en gigantisk klocka där varje planet som kretsar kring Solen, och också Månen runt Jorden, är en visare som var och en styr ett viktigt system i livet. Dessa system är mycket verkliga i våra liv. Det är planeternas motsvarigheter i våra liv, de grundläggande systemen i livet som jag kortfattat kommer att beskriva på denna sida. Ett exempel är Solen och årstiderna.

Solen och årstiderna

Solen är en kraft som helt styr oss som individer. De andra planeterna bara så att säga hjälper Solen att agera i världen som självständig individ tillsammans med andra människor, i det sociala och i det vardagliga. Symboliskt döljer Solen det lilla barnet inom oss som söker efter grundtrygghet. Denna grundtrygghet är mycket beroende av individens omgivning och formas redan av det sociala mönstret som finns runt individen vid födseln. Energierna som finns runt individen vid födseln och just årstidens ”sinnesstämning” präglar det nyfödda barnet på ett djupt plan. Även om Solens inflytande är betydligt mer komplicerat än årstidens mönster så är det detta mönster jag främst tar upp i horoskopet eftersom det är lätt att förstå.

 

Eftersom hela astrologin kretsar kring födelseögonblicket så kan vi studera detta något. Den astrologiska teorin bygger på att det sker en avgörande prägling i en individs medvetande när spädbarnet möter ljuset, luften och de omgivande energierna. Energierna som barnet möts av kommer att prägla denna människa hela livet. läs mer.