Vintern

Vinterns energi handlar som jag ser det precis som sommaren om kvalitetstid. De flesta vardagliga förpliktelserna borta men de känslomässiga relationerna är desto viktigare. Dessa band skapar en vikänsla och känslomässig trygghet inom ”husets väggar”. Denna tid börjar med julledigheten och sträcker sig fram till slutet av mars. Vintern är därför Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna

 

Vintern innebär ofta upplevelser och vila i den känslomässiga gemenskapen. Vardaglig frihet är viktigt och en vision om framtiden. Känslomässiga band skapar trygghet. En känsla av lättare samhörighet börjar ta form i och med känslan av att vara inlåst i relationer med andra. Självdisciplin på olika sätt blir viktigt.

 

Januari och Stenbocken

 

Januari är årets första månad och har 31 dagar. Namnet kommer från lat. Januãrius, "helgad åt Janus” ". Janus var en gud med två ansikten: ett som blickade in i framtiden och ett som såg tillbaka in i det förflutna. Månaden börjar med nyårsfirande och inleder oftast med en eller två veckors ledighet från arbete och skola. Efter trettondagsafton den 5/1 börjar de flesta arbeta igen och vid trettondag Knut, den 13/1, brukar man städa ut julgranen.

 

Januari är den kanske kallaste och tillsammans med december även den mörkaste. Mörkret gör att den mesta tiden tillbringas inomhus på arbetsplatser och med familjen. För en Stenbock kan detta innebära att man ofta är beroende av en begränsad krets människor som så att säga är ”inne”. Människor utanför denna krets kan man ibland uppträda kyligt emot. Efter julledigheten är det ofta en nystart med ny inspiration och kraft. Denna känsla av nystart tror jag finns i stenbockars liv – en känsla hela livet av en nystart. Samvaron med dem man har mer eller mindre starka band till är viktigt. En tillbakablick innebär ofta att man känner sig tillfreds med att ha ett nätverk av känslomässiga kontakter i ryggen d.v.s. en kontakt, nära i tiden, med dem som man känner stöd hos känslomässigt. För en Stenbock är att det ofta kan kännas svårt att komma igång med disciplinering av kropp och med aktivitet. Ett tema för Stenbocken är att unna sig av livets goda men också att disciplinera sig.

 

Februari och Vattumannen

 

Februari har 28 dagar, utom vid skottår då månaden har 29, och är den kortaste månaden. Namnet kommer från den etrustiska guden Februus som var de dödas och reningens gud. Alla hjärtans dag firas den 14:e februari och är en dag då ens nära och kära ofta uppmärksammas med blommor. Soliga och kalla vinterdagar brukar vara uppskattade för vinteraktiviteter. I februari inleds också vinter OS var fjärde år och är månaden för sportlov.

 

Februari är vanligtvis tillsammans med januari den kallaste vintermånaden men dagarna börjar bli längre och ljusare. För Vattumannen är också det sociala umgänget viktigt men med en inre krets av familj och vänner. Vinterns mörker och kyla kan symboliskt motsvara känslomässiga relationer och ett känslomässigt avståndstagande – ett behöva känslomässiga relationer men undvika att bli sårbar i dem. Känslomässiga kontakter är viktiga även om man inte träffas så ofta. Mycket är centrerat vid de egna personliga planerna. Därför har Vattumannen också mycket idéer och en klar uppfattning om vad den vill och vad den tycker inom de flesta områden. Nya projekt i vardagen är svåra att komma igång med, projekt som t.ex. innebär praktiskt arbete. Aktiviteter tillsammans med familj och vänner brukar vara uppskattat och att komma igång med den egna fysiska aktiviteten.

 

Mars och Fiskarna

 

Mars är 31 dagar. Mars är krigsgud gud i romersk mytologi, motsvaras i grekisk mytologi av Ares. Mars är månaden då vårdagjämningen gör dag och natt lika långa. Om snön ligger kvar är det ofta över nollstrecket på dagen om solen skiner. Man kan säga att mars är den första vårmånaden men vintern brukar hålla sig kvar.

 

Mars är en månad då åtminstone jag brukar vara otålig och längtar efter våren. Hos Fisken kan det därför finnas en längtan efter ett fritt socialt och vardagligt liv utan att känna sig känslomässig fastlåst och begränsad. Men först är det viktigt att de personliga relationerna blir tillfredställda. Här är ett dilemma som jag tror att Fisken får tampas med hela livet, balansgången mellan relationsband och den egna aktiviteten. Frihetslängtan gör dock att en Fisk ofta ställer höga krav på sina relationer. Vardagen blir ofta åsidosatt och är ofta inget som kommer helt naturligt till Fisken. Däremot så är individen ofta disciplinerad fysiskt och har utvecklat en viss mån av stil och etikett eller kompetens i det sociala. Att få starta upp med något nytt är en stark önskan hos individen. Detta gäller såväl praktiska projekt som att bryta de sociala vallarna och att få möjlighet att träffa nya människor.