Sommaren

Sommarens energi handlar mycket om ”kvalitetstid”, att ta tillvara på den ljusa och varma sommartiden. Jag utgår från slutet av juni och därmed början av kräftan som start för sommaren. Även fast arbetet och skolan börjar finns denna känsla även under augusti och större delen av september. Därför ser jag Kräftan, Lejonet och Jungfrun som sommartecken.

 

På sommaren är upplevelser och vila i det vardagliga viktigt. Man vill ha inflytande över sitt liv. Därför blir det viktigt med den egna omgivningen och den mindre gruppen runt individen. Den egna aktiviteten med hjälp av andra. Vardaglig gemenskap.

 

Juli och kräftan

 

Juli har 31 dagar och är uppkallad efter Julius Ceasar. Juli kallades förr i Sverige för hömånad. Fruntimmersveckan inträffar i juli. Under veckan börjar rötmånaden. Rötmånaden är månaden då maten ruttnar. De flesta tar ut semester under juli. Semester är avtalad ledighet under ett visst antal av årets dagar.

 

Det är högsommar och frodig grönska med blommor, insekter och fåglar. Det är sol och badväder vi vill ha. Människor sitter ute och grillar eller ägnar sig åt andra sommaraktiviteter. Därför är familjeliv och fritidsaktiviteter viktiga för en Kräfta. Familjelivet blir ofta intensivt och kan leda till konflikter men skapar också ofta fördjupade relationer, något som säkert är viktigt för Kräftan. Ett tema för Kräftan är kompromissen som alltid dyker upp mellan dig och dina närmaste, att jämföra dina behov och önskemål med omgivningens. Det handlar inte om vad som är förnuftigt och socialt riktigt för att få saker gjorda utan vad personerna vill och vem som skall få sin vilja igenom. En kräfta bejakar också hellre sin egen vilja än vad som andra ser som förnuftigt och rätt, det som anses rätt skapas ofta för att andra skall få sin vilja igenom.

 

Augusti och Lejonet

 

Augusti har 31 dagar och är uppkallad efter den romerske kejsaren Augustus. Augusti kallades förr för skördemånad. Det är en gammal tradition att äta kräftor i augusti som är kräftskivornas månad. Till en god kräftskiva hör papperslyktor som lyser upp i den mörka augustikvällen. Fler och fler städer har börjat anordna festivaler i augusti.

 

Augusti är en sommarmånad där individen ofta vill vara i centrum tillsammans med andra. Man vill berätta om semesterns händelser och upplevelser som finns kvar i tankarna. Som Lejon vill man ofta vara i centrum och är ofta intresserad av sig själv och andra på ett vardagligt plan. Lejonet konfronterar gärna inte omgivningen utan väljer ofta att istället avvisa människor. Du som Lejon utstrålar därför för det mesta stabilitet och vardaglighet. Ett Lejon har snarare svårt att komma igång med projekt än en längtan efter ledighet. Relationer med de närmaste är viktiga men inte på bekostnad av den egna aktiviteten och egna projekt. Semestern påverkar individen på flera sätt som också ger Lejonet en del av sin karaktär.

•  Känner sig ofta stark i det vardagliga och är därför självcentrerad.

•  Har ett behov av att bli bekräftad.

•  Det handlar om vad individen vill och inte vad som är rätt eller fel.

•  En känsla av tillfredställelse och enkelhet.

 

September och Jungfrun

 

September har 30 dagar. Trots att september är den nionde månaden enligt vår Gregorianska kalender så betyder namnet den sjunde månaden. Tidigare började året i mars. September kallades förr för höstmånad. Höstdagjämningen är ett av de två dygn då dag och natt är lika långa över hela världen. Höstdagjämningen infaller runt 22 september.

 

Det går mot mörkare tider och dagarna blir kortare i allt snabbare takt. Sommaren ersätts av mild höst och det blir successivt kallare. Jungfrun fokuserar på arbete och individuella och vardagliga planer tillsammans med ett hänsynstagande till relationer med människor. För en Jungfru är det viktigt att vara seriös i det vardagliga med t.ex. kroppslig hälsa, vardagliga tillhörigheter med hus och bil, hushållning med pengar och med att upprätthålla kontakten med vänner och bekanta. Det vardagliga är ofta helt centralt. Jungfruns förmåga att utgå från sig själv ger en förmåga att arbeta med ”tråkiga” vardagliga aktiviteter. Men det kan ändå vara svårt att bli ”seriös” och få fart på din egna strävan mot ett mer ordnat liv. Detta gör att Jungfrun kanske ofta blir irriterad på andra som inte är ”seriösa” och som inte tar sitt ansvar. Sommarens ”lätthet” finns ofta kvar hos Jungfrun. Därför blir aktiviteter tillsammans med vänner och ytligare bekantskaper viktigt.