Våra inre delar

Våra inre delar delas in i de "personliga" planeterna, de "sociala" planeterna och de "yttre" planeterna. Förutom den kortfattade beskrivningen nedan kan du läsa mer om du tittar i sidomenyn.

 

 

 

 

 

De personliga planeterna

Solen har ansetts som den avgörande faktorn i vår personlighet inom den traditionella astrologin. Det är en individs soltecken som studeras för att kartlägga de mer övergripande karaktärsdragen. Solen kan enligt Alice, A, Baley representera en människas medvetande aspekt och kan knytas an till individens benämning av sig själv som ”jag” eller ”mig”. Merkurius och Vulkanus som tillsammans med Solen här benämns ”de tankestyrande planeterna” är identitetsskapande och bidrar till människans uppfattning om sig själv som individ. Tillsammans med Venus, Månen och Mars bildar de en enhet som tillsammans skapar en individs personlighet. Venus, Månen och Mars kallar jag ”de skapande planeterna” och kan ses som redskap till ”de tankestyrande planeterna” i den kreativa utåtriktade aktiviteten.

 

Tre tankeperspektiv

Enligt Alice, A, Baley ligger Vulkanus i Merkurius bana runt och den planet tillsammans med Merkurius som ligger närmast Solen. Eftersom den inte är upptäckt så kan det antas att den inte är synlig för ögat, dvs. är i en annan dimension. Om detta kan vara svårsmält eller saknar trovärdighet kan Vulkanus inflytande enbart ses som en aspekt av Solen. Alice, A, Baley säger också att Solen representerar en fysisk, känslomässig och andlig aspekt, Solen, Solens hjärta och den andliga Solen. Dessa planeter representerar tre olika sätt att uppfatta verkligheten på men där verkligheten ändå utgår från samma källa nämligen stjärnteckenplaceringen. Mekurius och Vulkanus placering är högst 30 grader ifrån ditt soltecken.

 

Tre metoder för skapande aktivitet

 

Venus, Jorden- Månen och Mars inflytande stödjer Solen och förstärker de unika drag som skiljer individen från andra med samma soltecken. Solen och de tänkande planeterna absorberar deras inflytande och ger dem tanke och aktivitet. Solen är överordnad planeterna och därför agerar planeterna främst för att tillfredsställa den del av Solen som motsvarar planeternas egenskaper.

 

Om tankens planeter styr det mentala så styr dessa det fysiska och materiella. De styr det som är skapat och de skapande förmågorna. Jag kallar därför dessa för ”planeterna för det fysiska livet” eller ”de skapande planeterna”. Allt liv, allt behov av trygghet känslomässigt och vardagligt och personlighetens konstitution och temperament finns lagrat i de skapande planeterna. De bevarar och bygger fast oss i det vardagliga och den omgivning vi är omgiven av. De stävar efter att skapa lycka och trygghet i våra liv och arbetar med att bevara vår styrka och kraft för att upprätthålla det vi skapat. Tankens planeter och de skapande planeterna formar vår personlighet och benämns därför som de personliga planeterna. Dessa reagerar på det yttre livet, på människor och omständigheter utanför den egna personligheten, de yttre planeterna.

De sociala planeterna

Saturnus och Jupiter är de första av de yttre planeterna. De väver in människan i det yttre sambandet och det sociala livet. De är också de sista planeterna som är en del av oss som självständiga individer. Uranus, Neptunus och Pluto tillhör inte vårt inre solsystem utan det samlade yttre medvetandet. Saturnus och Jupiter styr vår roll i gruppen och i det sociala och ger oss möjligheter till framsteg eller begränsningar inom gruppens ramar.

Jupiter Brukar jag symboliskt kalla den ”världsvane herren” för dess inflytande ger en vilja till expansion och framsteg. Människan i Jupiter separerar inte sig själv med den omgivande gruppen utan ser sig själv som en naturlig del i den. Hon är trygg i gruppen och behöver inte uppnå denna trygghet som de personliga planeterna hela tiden stävar att uppnå. Jupiter styr viljan till framsteg. Människan i Jupiter sätter upp mål och försöker förverkliga dem.

 

Saturnus brukar jag symboliskt kalla ”gänget” för dess inflytande ger en vilja till att bryta sig loss från just ”gänget” eller gruppen och i denna vilja en känsla av begränsning. När Jupiters inflytande och människans vilja till framsteg börjar stöta på en yttre reaktion från gruppen möter hon Saturnus som gör att hon känner sig fastlåst. När hon offrat sin egen personliga vilja till trygghet och sin egen vilja till framgång är Saturnus just ”gänget” som hon ”bara” är en del av och som ger henne de gåvor som just gänget tycker att hon förtjänar.

 

Solsystemet är som en klocka och de flesta planeter är på ett eller annat sätt relaterat till en tids linje. Solen styr till exempel årstiderna och Merkurius och Jorden vår livslinje. Jupiter och Saturnus styr som jag ser det viljan till fullbordan där Jupiter styrs av en tidslinje men där Saturnus inte verkar göra det precis som månen och Pluto. Dessa tre planeter är på något sätt förknippat med vårt behov av trygghet och har istället en mer fasthållande verkan.

De yttre planeterna

Uranus, Neptunus och Pluto, kan ses som individen i samhället eller som samhället för individen. Man kan därför till viss del utgå från sociologin och samhällsvetenskap för att tolka dessa planeters inflytande. Uranus och Neptunus inflytande kan beskrivas utifrån två olika perspektiv som är beskrivna i sociologin nämligen som den lilla människan i samhället och samhället som ett hav av människor. Uranus kan liknas vid en båt som färdas över Neptunus vatten vars botten eller is är Plutos substans.

 

Båten är drivkraften efter bättre villkor och personifierar alla skapande krafter. Det tar åttiofyra år för Uranus att gå ett varv. Det innebär att det finns människor som representerar alla Uranus teckenplaceringar. Detta skapar balans mellan de olika årstiderna för ingen helt kan få övertaget.

 

Havet är ”sollågornas förråd” som har absorberat den kärlek och de känslor som vi byggt, längtan efter framtiden, minnen från det förflutna och lycka över det som är skapat. Havet är den källa vi kan ösa ur och som garanterar den förening med andra som är vår arvedel, vår del i det stora sammanhanget. Neptunus är delfinerna i vattnet, fiskgudinnorna på land eller Kristus själv.

 

Botten eller isberget är moder jord och den substans som sjunkit till botten. Minnen som förankrar oss och en tröghet som gör att vi inte kan falla bort eller vilja vara någon annan stans än där vi hör hemma. När detta kollektiva undermedvetna, Pluto, underworld eller vad man väljer att kalla inflytandet, tappar sin kontroll eller fotfästet fryser den vattnet till is, för utan jordning och trygghet finns det ingen glädje eller lycka.