Skapande planeter

Livets bevarare, Venus

 

Venus bygger och upprätthåller en vision om hur livet eller ”Lyckans hjul” skall se ut när det är så att säga perfekt. Den utgår från de tänkande planeterna och skapar ett utgångsläge och en platå för dem att stå på. Individen under Venus inflytande vet vad den vill ha men är helt negativt polariserad, dvs. den agerar inte utåtriktat utan attraherar det den vill ha. Venus blir det ”verkliga” livets ställföreträdare eller Moder jords alter ego i sin teckenplacering. Attraktion sker genom att utveckla och uttrycka de egenskaper som hålls högt och släpper in människor eller omständigheter som dras till dessa egenskaper.

 

Venus symbol beskriver livets ring och jordens kors. Ringen är det sociala mönster eller lyckans hjul som skapar liv. Detta liv bortser från det egna jaget och utgår från livet självt. Intresset och värderingarna utgår från den teckenplacering Venus är placerad i men betonar inte den egna rollen som Solen gör. Korset är individens begär efter det som livet kan erbjuda eller fastlåstheten i det materiella, en värdering av det materiella högre än omgivningen. Ringen överordnar sig korset i Venus och avvisar dem som försöker se ner på eller utnyttja det liv hon vill skapa. Därför släpper Venus bara in de som kan bidra till det liv som hennes vision representerar.

 

Inne i stugvärmen med Jorden och Månen

 

Jorden är det vardagliga mönstret eller ”Moder jord”. Den är placerad mellan livets Venus och dödens Mars och är det slagfält där kampen utspelas. Jorden representerar det som är skapat och kan studeras i zodiakens ”hus” . Venus är visionen om livet. Jorden är livet förverkligat. Hon söker lycka och kärlek men skapar ofta istället sorg, ilska och andra negativa känslor. Jorden är slagfältet där du vinner dina erfarenheter och slipas för att kunna bli ett redskap för det stora sammanhanget. Efterhand som Jorden utvecklas som planet kommer den utveckla kärleken för den är solsystemets och vårt hjärtchackra.

 

Jorden representerar Husen och beskriver inom vilket område vi agerar och vilken ”typ” av människor vi ser framför oss. Man kan enkelt säga att jag (Solen och planeterna) är på ett speciellt sätt (tecknen) och agerar inom ett speciellt område (husen). Husen bildar en zodiak med tolv delar som representerar individens hela yttre uttryck. Husen motsvarar dessa tolv tecken på ett mer påtagligt materiellt sätt.

 

Husen skulle man kunna säga är en mycket stark blockering i Solens medvetande som säger vad som är riktigt, vad jag bör tänka på och vad som skall värderas i livet. Husen är moralen, etiken och normerna, det som är skapat. Det är husen som säger om den egna hälsan är viktig eller självständigheten eller relationer eller karriären osv.

 

Månen styr den fysiska formen och gör att vi reagerar känslomässigt på det yttre livet. Månens inflytande härstammar från vårt förflutna och känns tryggt för dess inflytande är som ett svart hål som skänker trygghet. Inflytandet från månen låter människan sjunka ner i dess teckenplacerings känslomässiga välbefinnande. Det är viktigt att tänka på att Månens inflytande skapar energier som de tänkande planeterna tar hand om och så att säga ”tänker på”. Om människan inte förstått att dessa energier är en del av henne själv kommer hon att se andra som utstrålar dessa. Man kan också säga att Månens ”hål” absorberar och attraherar just de energier som den representerar från omgivningen. Detta agerande från omgivningens svarar individen på negativt eller positivt och är alltid syndigt attraktivt. När hon insett att energin är en del av henne själv kan hon hantera den på ett annat sätt och tillslut frigöra sig från dess inflytande.

 

Månens symbol är månskäran som symboliserar en strävan efter känslomässig trygghet. Energin tar fram det lilla barnets behov av trygghet och villkorslösa omfamnande. Denna energi låser fast individen till omständigheter och människor. Individen kan klamra sig fast i en trygghet som månens teckenplacering ger trots att den skapar låga och mörka tankar. Mycket av det lidande vi känner är en källa till känslomässigt välbefinnande. Alla kan på det ena eller andra sättet njuta av att må dåligt eller att skada andra.

 

Jagets motor och beskyddare- Mars

 

Mars aktivitet märks som den del som vill att ”jag” skall passa in, få uppmärksamhet, få känna glädje och överhuvudtaget få ta del av det yttre livet. De andra personliga planeterna ser omgivningen och det yttre livet som sitt eget, inte som en del av någonting som de yttre planeterna gör utan just som en del av hennes eget liv som just hon äger. Den ser inte omgivningen som en del av den själv eller något den kan känna sig trygg i genom ägande. Den separerar sig ifrån omgivningen och ser sig själv som en separat person. det som driver Mars är viljan att förena sig med de människor eller omständigheter som finns ”där ute”. Mars står ensam i mångfalden och bygger det den vill ha.

 

Mars är utåtriktad i sitt beteende men också mottagande. Den känner av samhällets inflytande och sociala mönster och hjälper individen i sin kontakt med den yttre världen. Här kan Mars inflytande hjälpa till att hävda individen i förhållande till omgivningen. Ofta kan den vara ganska svår att utskilja när den har en mottagande roll. Det är när den egna personen blir kränkt eller förlorar sin känsla av trygghet som den framträder och får en mer dominerande roll. Om individen förlorar den roll den haft tidigare börjar den på nytt bygga med hjälp av Mars inflytande. Om det egna livet blir attackerat utifrån av omständigheter eller människor som inte är välkomna så försvarar Mars det personliga livet.

 

När det gäller det manliga och kvinnliga och sexualiteten har Mars och Venus en framträdande roll. Mars ser sig själv separerad från omgivningen och vill förena sig och knyta till sig det som tillfredställer den och ger personligheten trygghet. Mars ser sig själv och vill hävda sig själv i mångfalden. Venus vill attrahera det liv som den vill bygga. I dessa beteenden ser ni det kvinnliga och manliga och hur kvinnan attraherar och hur mannen förför.

 

För att få symmetri i Venus och Mars symboler borde Mars symbol vara ett kors som är överordnat ringen. Begäret att skapa i det materiella för egna personiga syften är viktigare än livet självt. Eftersom Mars inflytande på individen betonar det yttre livet blir den största rollen i livet att samla ihop ingredienser till det egna livet. Det kan handla om materiella tillgångar, kunskaper, erfarenheter, eller människor som kan skapa trygghet och förstärka den egna individen.