Hösten

Höstens energi då vardagen faller och kräver att människan kan stimulera sig själv i sitt eget arbete. De känslomässiga banden blir viktigare och det egna arbetet tillsammans med andra driver mot ett mål, årsskiftet och julledigheten. I slutet av september lägger hon sommaren bakom sig och strävar framåt. I slutet av december eller fram till jul varar denna strävan. Jag ser höstens tecken som Vågen, Skorpionen och Skytten.

 

Hösten innebär ofta ett tillbakadragande till egna personliga projekt och aktiviteter och en strävan mot olika mål. Hösten handlar ofta också om att stimulera sig själv känslomässigt och att skapa personliga relationer. Människan börjar vilja knyta känslomässiga band.

 

Oktober och Vågen

 

Oktober har 31 dagar. Namnet kommer från latinets October, den åttonde månaden - i den äldre romerska kalendern var denna månad nämligen årets åttonde. Oktober kallades förr i slaktmånad. FN-dagen, den 24 oktober uppmärksammas traditionsenligt över hela världen med möten, diskussioner och utställningar

 

Löven håller på att falla av och mörkret och kylan blir mer påträngande. Nu är det dags att byta ut de lätta kläderna mot varmare. Det är viktigt att symboliskt ”se om sitt hus” för vågen och en vilja att skapa gemenskaper med människor. När sommartiden är över kan man koncentrera sig på den egna strävan och att genomföra de självständiga projekt man föresatt sig. Därför är Vågen också självständig. Det är i oktober vi kan ha fina höstdagar, något som uppmuntrar till roliga aktiviteter. Aktiviteter under denna period är mer individuella utifrån egna intressen än under till exempel sommarens mer planerade och styrda. Därför blir det viktigt för en våg att omgivningen har samma intressen. En våg balanserar hela tiden egna behov med andras för att skapa balans. I övrigt är det målen Vågen ser och har alltid ett eller flera personliga mål att sträva emot. Problemet är att det ofta brukar vara en idealiserad målsättning som ofta tar hänsyn till de egna personliga önskningarna. Denna strävan krockar ofta med viljan att skapa personliga relationer. Att väga sina egna behov och planer med omgivningen är ett genomgående tema för Vågen.

 

November och Skorpionen

 

November har 30 dagar. November kallades förr för vintermånad. Alla helgons dag är en rörlig helgdag som infaller i början av november. Halloween är spökenas stora kväll. Halloween är en keltisk tradition där man firade sommarens slut och vinterns början och tog då hem boskapen från betesmarkerna. Fars dag infaller den andra söndagen i november.

 

November är ofta kallt och regnigt. Människor börjar dra sig in i stugorna och det blir snabbt mörkare utomhus. Att kura ihop sig framför brasan och umgås med vänner och bekanta och att göra klart praktiska saker med hus och hem blir viktigt. Skorpionen är ofta en praktisk person som ställer höga krav på både sig själv och sin omgivning. Detta ansvarstagande kan ibland leda till stora påfrestningar för en Skorpion. Det sociala kan det däremot vara lite si och så med. Höstrusket ger snarare ett tillbakadragande från det sociala till förmån för enskilda kontakter och den närmaste omgivningen. Både Halloween och allahelgons dag kan symboliskt kopplas samman med Skorpionen. Det finns ofta ett intresse att förstå sitt eget och andra människors mörka sidor men också en tro på det andliga och själsliga. För en Skorpion förenas vikten av känslomässiga relationer med ett vardagligt synsätt. Det som förenar relationer med vardagen är ofta en stark individ och Skorpionen har för det mesta en stor tro på sin egen styrka och backar ofta inte för vardagliga påfrestningar.

 

December och Skytten

 

December har 31 dagar. Namnet betyder den tionde på latin. Adventstid kännetecknar perioden. Vi plockar fram elljusstakar och barnen börjar öppna luckor i julkalendern. Advent innebär också starten för nedräkningen till julafton, med julskyltning, julbord, klappjakt, glöggbjudningar och andra trevligheter. Nobelpriserna delas ut i december. Lucia firas med luciatåg med Lucia, tärnor och stjärngossar.

 

December tror jag de flesta ser som en månad innan julfirandet och en slags förberedelse inför julen. Skytten ser en ledighet framför sig hela livet och kämpar för att bli klar. Denna rastlösa strävan gör att Skytten ofta har svårt att stanna upp. Förberedelsen inför julen innebär fler saker. Trots att alla samlas inför jul så sker det mesta av förberedelsen individuellt. Därför är du som Skytt ofta mest intresserad av att utföra dina praktiska projekt för dig själv och tvingas du samarbeta vill du ofta ha det som du själv vill. Det vardagliga skänker ofta inte någon större glädje utan är ofta mer ett nödvändigt ont i ditt liv. Något som också kan göra dig respektlös inför det praktiska och vardagliga. Handlingskraften kan man dock ofta inte klaga på. Skytten har förmodligen också ofta svårt att unna sig att stanna upp och ta det lugnt utan att få dåligt samvete. Skytten vill vara fri och göra det som är planerat utan att andra stör. Tyvärr gör denna rastlösheten att andras missnöje kan bli en tung börda. Det är jobbigt att reda ut andras problem när man har fullt upp med sitt. Därför vill många Skyttar helst bestämma att andra skall vara glada och nöjda. Adventstider ger också en känsla av andlighet, ett intresse som Skyttar ofta har.