Om mig

Jag bor i Borås där jag också har min astrologiverksamhet. Eftersom jag regelbundet under många år fått frågor om astrologi och förfrågningar om att ställa horoskop har jag startat upp en verksamhet som astrolog. Just nu arbetar jag enbart med att ställa horoskop. Framöver kommer jag även att hålla föredrag och starta upp kursverksamhet.

 

När jag började studera astrologi i början på 90-talet hamnade jag mellan två olika typer av astrologi; en typ av amatörastrologi med ett antal nybörjar- och ”gör-det-själv-böcker" och en mycket avancerad esoterisk astrologi med Alice. A. Bailey i spetsen. Under åren som gått har jag försökt förena dessa två grenar för att skapa en astrologi som människor förstår.

 

De sista fem åren har jag utbildat mig till samhällsvetare och beteendevetare på Högskolan i Borås och på Göteborgs Universitet. De studier jag gjort på C och D-nivå i Sociologi och psykologi har syftat till att förena socialpsykologi med vissa mönster som även kan förklaras utifrån astrologin.

 

Så länge jag minns har jag haft ett starkt intresse för personlig utveckling och att förstå mig själv och min omgivning. Intresset för astrologi, psykologi och sociologi i kombination med en öppenhet inför de större sammanhangen i livet gör att jag ofta ser den större bilden.

 

Jag ägnar mig inte åt någon typ av behandling, varken terapeutiskt eller kognitivt, utan hjälper till med vägledning och ger personliga råd i den mån astrologin inte talar för sig självt.

 

Väg till självkännedom

Min uppgift som astrolog är att tolka och förmedla de astrologiska samband som rör dig och kanske även inspirera dig till egna studier. Eftersom astrologin är en esoterisk vetenskap, med samband som inte går att mäta och se med blotta ögat, är det personliga egenskaper och kvaliteter som framträder. Det är svårt att se mer konkreta händelser såsom träff med en partner, ekonomisk vinning eller karriärbyte. Gynnsamma eller ogynnsamma tidpunkter går att se men inte hur det kommer att bli i slutändan. Därför blir astrologin främst ett redskap för dig som är intresserad av den inre och personliga utvecklingen.

Jag erbjuder tre olika horoskop, ett karaktärshoroskop, ett stort karaktärshoroskop och ett årshoroskop. Karaktärshoroskopen hjälper dig att upptäcka dina olika sidor och skapa en förståelse för din inre psykologi och ditt yttre sociala agerande. Årshoroskopet lyfter fram ett antal perioder under året som betonar vissa specifika inre och yttre energier i ditt liv.

 

Om min astrologi

Sidans namn astrologirummet symboliserar vårt inre rum som består av en mängd astrologiska delar. Innehållet i detta rum formar oss som individer och ger de speciella egenskaper och unika drag vi har. Delarna består av solsystemets planeter med solen i centrum och deras motsvarigheter i ditt liv. Var och en av delarna ger dig ett personligt och speciellt perspektiv på livet och din omgivning. Genom att förstå dessa delar lär vi känna oss själva och får också en förståelse för människorna i vår omgivning. Personlig utveckling är viktigt för många av oss och att medvetet utveckla oss som individer själsligt, känslomässigt och mentalt. Astrologin kan vara ett kraftfullt redskap för att förstå sig själv och sin omgivning, och de sammanhang och mönster som styr oss och som vi är invävda i.

 

Jag har snart arbetat tjugo år med att försöka förstå dessa delar och hur de påverkar oss som individer. Den kanske viktigaste astrologiska delen utgår från ditt soltecken och hur omgivningen präglade dig i födelseögonblicket utifrån din födelsemånad. Denna prägling gör att du hela livet kommer att ha vissa egenskaper som är typiska för hur människor är under den årstid och månad som du föddes. Var och en av solsystemets andra planeter motsvarar ett liknande mönster i ditt liv. Under årens lopp har jag arbetat med flera av dessa avancerade mönster som styr i våra liv. Exempel kan vara dygnets timmar, livslinjen från födelse till död, Jupiters, eller det kinesiska årets inflytande eller din roll i samhället.

 

Under rubriken ”Astrologi” kan du läsa om flera av dessa samband. Dessa texter kommer att uppdateras regelbundet