Veckans - tidigare veckor

Vecka 13 - Personlighets- och själsstrålen

 

Denna vecka skall jag gå utanför ämnet astrologi något och istället ägna några rader åt esoterisk psykologi med strålarna i centrum. Astrologin är tidsstyrda samband som formar vår karaktär under livet. Dessa samband är dynamiska och ändras efterhand som individen utvecklas. Solens sociala mönster handlar mycket om ditt förhållande till din omgivning och vilket perspektiv du har. Om förutsättningarna i livet förändras dramatiskt så förändras också det sociala mönstret. Men du kommer ändå vara du. Vi hade kunnat födas som vilket stjärntecken som helst och ändå haft kvar vår identitet som individ.

 

Vår identitet som en individ, som ett jag eller som ett mig utgår mer från vårt strålinflytande än från den astrologiska kartan. Det är detta jag som finns bakom din roll i det sociala mönstret, bakom ditt behov av trygghet, bakom visionerna, självbevarelsedriften och andras förväntningar på dig och så vidare. Alice A. Bailey beskriver huvudsakligen två viktiga identitetsskapande strålar i livet, personlighetens stråle och själens stråle. För att du själv skall få en idé om just dina strålar så kan du meditera och filosofera över om någon av beskrivningarna nedan passar in på just dig. Oavsett stjärntecken så kan vi utgå från vilken kombination som helst mellan två av de sju strålarna.

 

Här kommer lite ledord:

 

Första strålen: Jag är och jag vill ha: maktens stråle.

 

Första strålen utgår från någon slags vision om hur det skall vara. Den konfronterar ett liv som ofta inte motsvarar denna vision och vill förändra och avvisa det som hindrar. Det är beteenden och felaktigheter som avvisas inte människor.

 

Politikern eller den som är engagerad och brinner mycket för sin sak, stridbar och avvisande.

 

 

 

Andra strålen: Jag har och jag förenar mig genom dynamik: den intelligenta kärlekens stråle.

 

Andra strålen utgår från en vilja att förena sig med sin omgivning i det yttre livet. Den är förenad genom energitrådar som inte kan brytas. Därför är det viktigt att få andra att stödja individens vision om hur det skall vara.

 

Läraren, samordnaren som med förnuft vill förmedla det som är rätt och riktigt, hård men rättvis, ytligt jämlik.

 

Tredje strålen: Jag har skapat och jag vill bli någon - få en position: intelligent skapande.

 

Tredje strålen utgår från en vilja att skapa sig själv en position i förhållande till sin omgivning. Individen vill ha någon typ av upprättelse i livet och visa att den kan. Det blir viktigt med självbestämmande och att kunna kontrollera sitt eget liv.

 

Affärsmannen eller den som värderar att bli något i till exempel samhället, snackar mycket om planer och projekt, jämför sig med andra.

 

Fjärde strålen: Jag är någon, har en position och jag vill vara med, innanför: skönhet och harmoni

 

Fjärde strålen har en position och en talang i förhållande till sin omgivning inom något område men känner sig utanför. Den vill känna innanförskap men är rädd för fastlåstheten och det mörker som döljer sig i de mörka vrårna.

 

Konstnären eller den som kan sin sak men som ofta känner sig utanför eller missförstådd, den starke som inte får vara med, den som har känsla för saker.

 

Femte strålen: Jag är med, innanför och vill ha status och erkännande: vetenskapens stråle

 

Femte strålen utgår från en vilja att skaffa sig status och erkännande från den omgivning den är delaktig i. Att lägga locket är en metod att vara i mörkret men med en yta av vällevnad. Underordnad gruppen och utan position är det viktigt med inflytande.

 

Vetenskapsmannen eller den som drar sitt strå till stacken och vill bli erkänd för det, en i gruppen som styr över andra, har inflytande, bestämmer dagordningen.

 

Sjätte strålen: Jag har en status och vill uppnå mitt ideal: idealism

 

Sjätte strålen utgår från en vilja att förmedla och få andra att följa idealet, det enda riktiga ideal som förhindrar oss från det oriktiga och orätta. Idéer är viktigt och att förmedla dem så att det inte blir några urspårningar.

 

Prästen, psykologen eller fackordföranden eller den som avvisar den individ som riskerar gruppens ordning och vällevnad och som vill att idealen upprätthålls.

 

Sjunde strålen: Jag är idealet och vill fullborda mig själv: organisation och förverkligande

 

Sjunde strålen accepterar livet som det är med toppar och dalgångar och sig själv som den fullbordade individ den är. Det finns en resa mot fullbordan och att nå toppen inom något område. Men det blir ofta bördor av ansvar och arbete.

 

Sjuksköterskan, organisatören eller den som har koll över läget, vill bli bättre eller bäst.

 

Läs mer om strålarna på sidan Vintergatan

 

Om du kan känna igen dig i någon av det sju strålarna är det förmodligen din personlighetsstråle! Din själsstråle är det lite svårare med. Din själ vill ditt bästa men vill inte göra som du vill. Därför är den på första strålen i förhållande till dig, det vill säga att den, stark i sin vision, avvisar dig och leder dig framåt så att du till slut kan bli dess redskap i det godas tjänst. Här kommer lite egna reflektioner och idéer om själens inflytande på de sju strålarna för individen .

 

Första strålen ger dig kamp, långa perioder av ofta destruktiv vila följd av utåtriktad aktivitet som ger en känsla av makt men som bryter ner både dig själv och omgivningen. Detta om du är andligt fokuserad – annars känner du inte av den.

 

Andra strålen reder ut problem och alltid problem mellan dig och dem du inte ens vill prata med. Du är ingen men måste ändå dra lasset, du måste förklara och leda och ställa upp för en omgivning som till och med kränker dig.

 

Tredje strålen skickar ut dig på äventyr! Du tvingas arbeta i det godas tjänst, ofta utan någon känsla av belöning. Du tvingas visa att du är någon, annars funkar det inte. Du tvingas visa att du är på toppen av det som du ägnar dig åt – ensam.

 

Fjärde strålen lyser upp mörkret och frestar dig. Energin är skön och ljus och mycket attraktiv eller stram, sträv, och äcklig. Du blir avvisad och avvisar andra men vill krama om dem som kommer till dig så som du vill att de skall vara.

 

Femte strålen gör dig till en konspirationsteoretiker. Du genomskådar gruppen och vet hur du skall göra för att få inflytande. Femte strålens själsinflytande är mycket individualistiskt och låter individen ofta klamra sig fast i ett fåtal individer som den lever sitt liv ihop med.

 

Sjätte strålen ger dig en andlig vision och ett starkt ideal som du kan sträva emot. Denna grundtrygghet finns inom dig och gör att du kan genomskåda det mesta. Självförtroende är därför ett ledord och en känsla av vad som är rätt och fel.

 

Sjunde strålen är tuff mot dig och ställer höga krav men ger också belöningar. Det handlar om andras förväntningar! Du skall tillfredställa dom så att omgivningen blir nöjd. Lyckas du hamnar du på piedestalen och blir upphöjd.

 

Lycka till!

 

 

 

Vecka 12 - En framtidsvision

 

Den 21:a mars går Solen in i Vädurens tecken samma dag som vårdagjämningen, att ställa om klockan till sommartid blir det nästa söndag, den 27:e mars. Nu är det mer vår än vinter i våra tankar och vi börjar fundera på att starta upp nya projekt. Väduren tycker ofta det är roligt med det vardagliga och har ofta flera olika intressen på gång samtidigt. Det är viktigt med det sociala umgänget och att andra hakar på och är med. Men till skillnad från Fiskarna så är Väduren mer benägen att lika väl låta aktiviteterna välja vilka som kommer att vara med, Fisken utgår mer från relationer som den redan knutit band med.

 

Om motsatstecknet Vågen väger sina egna intressen och behov mot andras så är det viktigt för Väduren med en rätt social kontaktyta som fungerar. Det är viktigt med rätt intressen och rätt nätverk av människor. Det som skall fungera är inte huvudsakligen den egna strävan utan gemensamma kontaktpunkter i det sociala och vardagliga. Väduren har fortfarande vinterns känslomässiga grundtrygghet i känslomässiga band och relationer i bakgrunden. För att inte skada den sociala kontaktytan blir Väduren ofta återhållsamma känslomässigt och kan ibland uppfattas som stram och avvisande. Men den vardagliga glöden är det inget fel på och den har ofta en stor förmåga att inspirera sin omgivning. Mer om Väduren blir det någon annan vecka.

 

På tal om vinter och en ny vår kanske jag kan ge lite inspiration. Vi lever i en förvirrad tid där oro sprider sig över miljön, överbefolkning, ett mörkt samhällsklimat och en brist på framtidstro. Det är en tid med ett starkt inflöde av andlig energi som väcker upp en protest mot det ljusa och som frigör både mörk manlig och kvinnlig energi med våld och sex i fokus. Utan detta flöde av andlig energi hade livet säkert både gått långsammare och varit mer tryggt. Anledning till detta andliga flöde kommer inte från yttre rymden utan som vanligt från oss själva. En källa till andligt ljus är det ökande flödet av informationsteknik med mobiler och Internet. En annan källa till andligt ljus är det stora intresset för personlig utveckling, yoga och meditation. Det ena är den blå sociala energin som vill balansera sig med ett mörkt känslomässigt välbefinnande och den andra är den gula individuella renande energin som istället ger omgivningen en vilja att skapa mörker.

 

Alice A. Bailey beskriver framtiden och de två hundra åren vi har framför oss i ”Esoterisk Psykologi I” som kom ut 1936. De gamla inflytandena kommer att avta och vi kommer att bli mer gruppmedvetna. Den sexproblematik som ställt till så mycket problem under flera hundra år kommer att lösas långsamt och successivt. Vi kommer efterhand att bli fördomsfriare och mindre intoleranta. Den vetenskapliga psykologin kommer successivt att bli den dominerande vetenskapen. Människors relationer kommer att ges en intelligent inriktning och inte bara styras av kärlek och begär utan från en djupare förståelse för äktenskapets sanna innebörd. I övrigt tar Bailey främst upp betydelsen av att den intelligenta förståelsen och att minska begärens roll.

 

Bailey (1936) beskriver den sexuella perversionen som ett stadium mellan två olika civilisationer och som slutfasen i den gamla civilisationen. Energierna som flödar in missförstås och leder till en explosionsartad ökning av de sexuella kontakterna. Den fullkomliga energin som nu strömmar in över Jorden uppmuntrar den allmänmänskliga kärleken. Detta leder till en längtan efter nya och oprövade uttrycksområden och då speciellt inom det sexuella området. Därför sker ett återupptagande av urgamla sexuella vanor där människor vill testa det mesta. Vi har haft relativt avancerade civilisationer åtminstone två miljoner år på Jorden så inom detta område finns inget nytt.

 

Under de följande drygt tvåtusen åren kommer vi få inkarnera in i en helt annan värld. Bailey (1936) beskiver kortfattat Vattumannens tidsålders tre olika delar. Först är det Saturnus energier som dominerar några hundra år. Enligt min uppfattning och teori reglerar Saturnus den personliga sexuella utstrålningen på ett personligt plan och gör att vi kan förena oss sexuellt med våran omgivning. Det är vår speciella Prana och jordenergi. För Jorden innebär det att just dessa energier frigörs och ställs till vårat förfogande. Det är den skapande energin som ger oss kraft att åstadkomma saker. Om vi disciplinerar oss kan vi använda energin till att producera bra saker. Det handlar därför om valmöjligheter och att inte slösa med energin för mycket. Vi ser just nu en explosion av både bra kreativa, skapande och även sexuella aktiviteter.

 

Den andra dekaden eller tredjedelen av Vattumannens tidsålder kommer att styras av Merkurius (Bailey, 1936). Merkurius styr den livsbyggande vardagliga energin som ger oss livsglädje. När den får inflytande om ca 600-700 år får vi säkert kraft och rätt vägledning att bygga något nytt och avancerat som inte bara utgår från våra nuvarande värderingar.

 

Den tredje dekaden som inleds om ca 1300-1400 år kommer Venus energi säkert att hjälpa oss att förverkliga det himmelrike som Jesus såg framför sig – en egen reflektion. Bailey (1936) skriver att det är då som broderskapets välde kommer att inledas och som genom Venus inflytande kommer att styra genom intelligent kärlek.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 11 - Fiskarna och Jungfrun

 

Det har både varit snöstorm och vackert väder med sol och dagsmeja i veckan som varit. Efter en tur till kusten där det är barmark så vill jag att snön skall gå bort i Borås också. Det är väntans tider och våren närmar sig. Åtminstone jag får en känsla av instängdhet och tröghet med vintern som sitter kvar i kroppen. Det är årstidens tema i Fiskarnas tecken jag skall ta upp denna vecka och även jämföra med Fiskarnas motsats Jungfrun.

 

Fiskarna är ett fullbordans tecken precis som de andra föränderliga tecknen. En fullbordan är en höjdpunkt inom något område som sedan avtar och minskar. I Tvillingarna och Skytten ser vi tydligt arbetet mot denna höjdpunkt, mot midsommar och mot jul. I Tvillingarna fullbordas vårens livsbyggande process i gruppen och i Skytten fullbordas höstens självständiga strävan. När det gäller fullbordan av vintern beror det ju lite på när snön går bort. Det finns ett tema i livet under vintern som når sin fullbordan under mars månad.

 

Oavsett vad vi arbetar med så finns det åtminstone en bakomliggande känsla i våra tankar som planerar för en ny vår, och att så att säga få komma ut med våra idéer och planer och att få starta upp något. Ofta förbereder vi oss och planerar för denna vår som finns rent tankemässigt ofta runt påsk i april, det är då allting kommer att starta och skapa en känsla av glädje och lycka i våra liv. Fram till denna tid blir vi allt otåligare och allt mer intensiva i vårt planerande. Som vanligt när man har någon vision i livet utgår man från de rådande förhållandena och de människor som finns runt individen, man vill ju att alla skall haka på just mina planer.

 

Vintern är en tid då man är beroende av relationer eftersom det åtminstone symboliskt inte är en speciellt expansiv period socialt och vardagligt – praktiskt. Vintern ger ofta en känsla av mättnad och tröghet men också en ljuset i tunneln – känsla. Därför ställer vinterns tecken ofta krav på livet och utgår hellre från egna planer än haka på andras projekt. Ofta är det sociala och vardagliga så kallade självförbättrande projekt och aktiviteter som inte egentligen utgår från en vilja till gemenskap eller samhörighet. Vinterns tecken Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna lyfter ut detta behov av känslomässig trygghet i relationer och låter den stå på egna ben.

 

Fiskarna vill fullborda sin vision om våren tillsammans med sina närmaste. De människor som finns med i Fiskens vision har den knutit an till känslomässigt och de finns ofta inte där på grund av gemensamma vardagliga intressen eller gemensamt socialt arbete. Det är inte ens säkert att individerna i Fiskens omgivning har samma värderingar eller inriktning i livet. Därför blir det ofta problem när Fisken delar med sig av sina framtidsplaner och idéer, det blir ofta ett svalt mottagande eller en omgivning som kontrar med andra planer. Detta tema skapar olika reaktioner på olika Fiskar men det brukar alltid finnas en besvikelse under ytan som skapar avvisanden av olika slag.

 

Fiskarna kan sin egna självständiga strävan till leda och konfronterar också andras självständiga planer och idéer. Den har övervintrat med all denna strävan i kroppen och vill skapa liv och rörelse med andra människor socialt och utåtriktat. Den vill leva livet och ha roligt tillsammans med positiva människor som har samma intressen som den själv. Den vill att andra skall haka på och vara med men möts hela tiden av personliga avvisanden och omständigheter. Den vill attrahera människor genom att visa att den är kompetent men möts hela tiden av andra som vill vara mer kompetenta och som ofta inte håller med den i olika frågor.

 

När det gäller Fiskarna och motsatstecknet Jungfrun så har de ofta en lite helig klang över sig. Fiskarna är tecknet för Kristus födelse och det heliga som föds ur mörkret medan Jungfrun förhärligar sonen genom att försköna livet. Till skillnad från Skytten och Tvillingarna som åtminstone symboliskt fullbordar det aktiva livet och längtar efter det passiva, efter ledighet och vila, så fullbordar både Jungfrun och Fiskarna det passiva livet och längtar efter det aktiva livet.

 

Bakgrunden till Jungfruns tema ligger i sommarens gemenskap och vardagliga aktivitet. De delar som är trygghetsskapande för våren och hösten skiljer sig ganska mycket från vintern och sommaren. På våren är det samhörighet som är trygghetsskapande. Samhörigheten utgår från nätverket och valmöjligheter. Det innebär utbytbarhet och att summan av tryggheten beror delvis på mångfald. Det samma gäller hösten som skapar personliga kontakter i det sociala flödet.

 

På sommaren är det den vardagliga gemenskapen som är trygghetsskapande. Det innebär att de som finns där eller kommer in i sommartecknens vardagliga gemenskap avvisas inte. Däremot ställs krav på uppförande på ett annat sätt än till exempel för vårens samhörighet. Eftersom vardaglig gemenskap inte avvisas medan dålig känslosamhet avvisas så skapas stabila centrum. Att vara ett stabilt centrum för en omgivning som man inte har en förmåga att avvisa blir för Jungfrun belastande. Att dessutom hela tiden avvisa känslosamhet leder till ett ganska och stramt liv utan relationskänslosamhet.

 

Därför liknar Jungfruns mönster Fiskarnas. Men hos Jungfrun finns det en längtan att ha en egen självständig strävan med möjligheter att knyta kontakter och personliga relationer utan att känna sig hindrad av den tunga tvingande vardagliga gemenskapen. Sommaren som sådan är det säkert inte många som längtar bort ifrån men det fria livet och den friska luften på hösten attraherar många. Just det faktum att inga är lediga utan alla har sitt kan kännas befriande. Helger och semestrar i all ära men man tvingas ofta samarbeta på ett helt annat sätt än när man har sin inrutade strävan på den vanliga vardagen och under hösten.

 

Det är så det fungerar med motsatstecken. Fiskarnas längtan är det som Jungfrun har tröttnat på och Jungfrun längtar efter det som Fiskarna har tröttnat på. Därför känns den självklare och mycket socialt kompetente Jungfrun mycket attraktiv för den lite understimulerade fisken. Därför känns den självklare och mycket självständiga Fisken mycket attraktiv för den understimulerade Jungfrun. Men Fisken kollar in Jungfrun och skapar sin egen version, nämligen Väduren.

 

Lycka till!

 

Vecka 10 - Jupiter och de kinesiska tecknen

Denna vecka blir det Jupiter som får lite uppmärksamhet, vår största planet som vi också kopplar samman med det Kinesiska horoskopet. Det tar ett år för Jupiter att ta ett varv runt solen och tolv år att gå igenom alla stjärntecknen. Därför kan man inom den Kinesiska astrologin döpa varje år efter de tolv olika djurtecknen. I år då Jupiter går igenom Väduren är vi i det Kinesiska tecknet Katten eller Haren.

 

Jupiter benämns ibland den andra Solen eftersom dess inflytande är så stort. Solen och de personliga planeterna ger oss ett sammanhang i livet som vi så att säga äger. Jupiter är tillsammans med Saturnus istället sociala planeter som skapar delaktighet för oss i det sociala sammanhanget. I Kina som är en kollektivistisk kultur blir rollen i gruppen det viktigaste. Därför ser man snarare vilken nyans det Kinesiska tecknet får utifrån födelsemånaden än Solen och födelsemånadens roll för individen.

 

Solens inflytande skapar identifikation med livet, att vara ett jag som speglar sig i omgivningen. Merkurius är det livsbyggande logiska tänkandet. Venus är visionen och drömmarna i livet. Månen och Jorden är ditt behov av känslomässig trygget och vad du ser utanför dig själv. Mars är kontakten med och förhållande till det yttre livet. Solen med de personliga planeterna skapar ett individuellt sammanhang medan man genom Jupiters inflytande är en självständig individ som ser möjligheter utanför sig själv.

 

Skillnaden mellan de tolv Soltecknen de tolv Kinesiska tecknen är att luftelementet så att säga kan plockas bort i ekvationen när det gäller det Kinesiska, det kollektiva är ju något Jupiter agerar inom – det sociala. Därför anses till exempel Drakar vara självständiga, dominanta och styrande till skillnad från dem som är födda i Oxens tecken som ofta får kämpa med att upprätthålla sin stabilitet i vårt individualistiska samhälle. Det samma gäller för Ormar och hästar som under Jupiters inflytande är fria och självständiga. Kina är kollektivistiskt och har sitt främsta tecken i Draken vs Oxen. Vi som individualister värderar tvärtom ofta Skorpionen som cool och kraftfull, i Kina är det bara en Hund.

 

Jupiter är dig själv som ett företag, med drivkraft och motivation och med kompetens inom ett specifikt område. Jupiters energi är attraktiv för omgivningen och är en energi som individen kan använda för att skapa fördelar för sig själv i livet. Inflytandet ger en känsla av möjligheter och självsäkerhet. Det skapar också en känsla av spänning och äventyr i livet. Läs mer om Jupiters inflytande i astrologidelen. Här nedan får du lite ledord för ditt Kinesiska tecken. Leta upp ditt födelseår för att se vilket Kinesiskt tecken just du har.

 

Jupiter i Väduren - Katten (Haren) 39 51 63 75 87 99 11

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är noga med det yttre framträdandet, hem och familj, som ser sitt eget som det rätta, som är en god lyssnare och medlare, som är sårbar och undviker känslosamhet, som kan framstå som hemlighetsfull och som inte tål avvisande.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du har en något skvalleraktig humor, en känslighet ditt i umgänge, en förmåga att leva på rutin och en förmåga att stå för ditt ord.

 

Jupiter i Oxen - Draken 40 52 64 76 88 00

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som har lätt för att gå till överdrifter, som kan vara skrytsam, men som också har ett bra självförtroende och en stark vilja. Du är stolt och kan ge igen om du känner dig oförättad. Du kan också ha svårt med rutiner.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du hatar fångenskap, säger rent ut vad du tänker utan tankar på konsekvenser, är ofta impulsiv men också generös med tid och pengar ofta utan tanke på gentjänster.

 

Jupiter i Tvillingen – Ormen, 41 53 65 77 89 01

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är noga med kärlek och pengar, har en utvecklad känslighet och intuition med skarpsinne till gränsen till det andliga. Du är vidare klok, men har en usel moraluppfattning, du är självisk och bindande och långsint men ett utvecklat sinne för humor.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du vet ditt värde, är ofta privat och hemlighetsfull, bör ta tid på sig i beslutsfattande och lita på intuitionen, är ofta hårt arbetande, och ömsar skinn ibland.

 

Jupiter i Kräftan - Hästen 42 54 66 78 90 02

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är noga med friheten och tar lätt på saker, som har lätt för ledarskap och att vara i centrum, som har svårt att ta till sig lärdomar när det gäller relationer och som kan vara fåfäng.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du har lätt att fatta poängen, ogillar struntprat, vill ha sin vilja igenom, lugn när det stormar, bra på att övertyga andra och är tävlingsinriktad.

 

Jupiter i Lejonet - Geten 43 55 67 79 91 03

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är fredligt och ogillar orättvisor, som vill vara i centrum och få andra att trivas, som har en samarbetsförmåga, som funderar länge innan handling och som hatar tvång.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara ett intresse av prylar, som vill bevara husfriden, ett intresse för familjen och en vilja att göra saker själv.

 

Jupiter i Jungfrun - Apan 44 56 68 80 92 04

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som gillar kunskap och tänker mycket, som har ett vardagligt kontrollbehov och en medvetenhet om vad livet har att erbjuda, som är charmig och fåfäng och en stor människovän.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du har sinne för humor, som är listig och har en känsla av överlägsenhet, som ogillar att vänta, som inte intresserar sig mycket för kärlek och som är svår att tillfredställa.

 

Jupiter i Vågen - Tuppen 45 57 69 81 93 05

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som attraherar omgivningen eller tvingar sig på den, som genomskådar lurendrägeri, som är generös, ärlig och frispråkig.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du har en förmåga att planera och organisera men som kan sakna initiativförmåga, dock aldrig koncentration.

 

Jupiter i Skorpionen - Hunden 46 58 70 82 94 06

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är pålitligt och lojalt, som reagerar på orättvisor, som är målmedvetet, som är långsint och kan uttrycka sig taktlöst och cyniskt.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du vill vara till lags, är trofast, är en idealist men gillar skvaller, är ofta intensiv i diskussioner, kan ha svårt med verklig kärlek och kan då uppträda naivt.

 

Jupiter i Skytten - Grisen 47 59 71 83 94 07

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är ärligt och vill vara till lags, som är sällskapligt och välinformerat, som är beslutsam och uthållig, men som kan bli svartsjuk och har svårt för avvisanden

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du arbetar mycket, men har svårt att planera, som är godtrogen men en god lyssnare. Du vet ditt värde.

 

Jupiter i Stenbocken - Råttan 48 60 72 84 96 08

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är charmigt, mycket ambitiöst på gott och ont, men som kan ha en förmåga till negativitet och trångsynthet.

Andra sidor i ditt sociala agerande kan vara att du njuter av livets goda, är sällskaplig och älskar umgänge men som också är sårbar och också självdestruktiv.

 

Jupiter i Vattumannen - Buffeln 49 61 73 85 97 09

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som ofta vill ha inflytande och tar ansvar, som undviker förändringar och som också klarar motgångar dåligt, det är viktigt för dig att inte hamna i svackor

Andra sidor i ditt sociala agerande är att inte vilja bli motarbetad och som kan skylla på andra, men som har egenskaper som värderas såsom pålitlighet, punktlighet och lugn.

 

Jupiter i Fiskarna - Tigern 50 62 74 86 98 10

 

Det finns sidor i ditt sociala agerande som är energiskt och kraftfullt med mod och fantasi, som är beslutsamt men missar kärnan och som saknar tålamod. Du kan bli deprimerad och är då mycket självupptagen.

Andra i ditt sociala agerande kan vara att du vill utmärka dig, ofta skaffar dig övertaget, gärna säger ifrån, som vill ha det på dina villkor men som också har mycket idéer.

 

Lycka till!

 

 

 

Vecka 09 - Astrologiska ledord

 

Jag har lagt in lite nya målningar i mitt galleri - och mer kommer framöver. Det är snart dags för en egen hemsida i detta ämne. Domänen är redan inköpt och adressen är www.petersatelje.se. Det är en hel del jobb men sidan kommer att läggas upp nu under mars månad. Till en början kommer det inte bli mer än ett galleri och en presentation av mitt måleri. Framöver kommer jag skapa ett forum för oljemålning och de olika tekniker som används bland olika konstnärer.

 

 

Denna vecka blir det inte så mycket text utan mer lite ledord. Alice A. Bailey sammanfattade temat för den mer andligt fokuserade människan i de tolv stjärntecknen. Den andligt centrererade eller esoteriskt styrda människan får ofta oförklarligt starka prövningar känslomässigt som syftar till att locka fram sidor i det inre som finns dolda under ytan. Dessa sidor utgår från det tema som det tidigare soltecknet har.

 

 

För Väduren är det Fiskarnas tema, för Lejonet är det Kräftans tema och för Skytten är det Skorpionens tema och så vidare. Därför tenderar till exempel de tre eldtecknen att bli styrda av vattenelementet, de tre vattentecknen att bli sociala lufttecken, de tre lufttecknen att bli styrda av jordelementet och de tre jordtecknen bli eldtecken. Även om ni inte är andligt intresserade så kan ni säkert ändå knyta an till ledorden nedan i erat liv.

 

 

Väduren (esoteriskt centrerad Fisk)

Jag lämnar faderns hus och då jag vänder åter frälser jag.

 

Oxen (esoteriskt centrerad Vädur)

Jag träder fram, och från mentalplanet härskar jag.

 

Tvillingarna (esoteriskt centrerad Oxe)

Jag ser, och när ögat öppnas är allt ljus.

 

Kräftan (esoteriskt centrerad Tvilling)

Jag erkänner mitt andra själv, och när detta själv försvagas växer och glöder jag.

 

Lejonet (esoteriskt centrerad Kräfta)

Jag bygger ett upplyst hus och bor däri.

 

Jungfrun (esoteriskt centrerat Lejon)

Jag är Det och Det är jag.

 

Vågen (esoteriskt centrerad Jungfru)

Jag är modern och barnet, jag är gud, jag är materia.

 

Skorpionen (esoteriskt centrerad Våg)

Jag väljer vägen som leder mellan de två stora kraftlinjerna.

 

Skytten (esoteriskt centrerad Skorpion)

Jag är krigare, och ur striden går jag segrande.

 

Stenbocken (esoteriskt centrerad Skytt)

Jag ser målet. Jag når målet och ser ett annat.

 

Vattumannen (esoteriskt centrerad Stenbock)

Jag är försjunken i himmelskt ljus, och detta ljus vänder jag ryggen.

 

Fiskarna (esoteriskt centrerad Vattuman)

Jag är livets vatten, utgjutet åt törstande människor.

 

 

Meditera över din mening och vad den innebär för just dig. Försök att översätta de lite ”heliga” orden med andra lite mer lättillgängliga. Vädurens ”faderns hus” kan ju vara dig själv som dominant och självstyrande som istället delar med sig till andra av viktiga inre insikter (frälser). För vattumannen kan ju ljus vara en insikt om att man har djupa insikter men inte behöver berätta dem för alla. Första delen av vissa meningar verkar vara lösningen på dilemmat i livet, att se livet på ett annat sätt. Den andra delen av meningen kan vara nya uppgiften och inriktningen i livet.

 

Intressant är också att vi är på väg in i Vattumannens tidsålder. Det innebär att temat för det första tecknet efter vårdagjämningen kommer att bytas från Väduren till Fiskarna.

 

 

Lycka till!