Veckans - tidigare veckor

Vecka 30 - Paris och lite samband

 

Tankarna går till Paris denna vecka. Jag vill passa på att hedra dödsoffren skadade och anhöriga för de hemska dåden som skedde i förra veckan. Händelsen har berört oss alla djupt och ger en känsla av obehag och vemod. Frankrike hanterar efterarbetet och sorgen på ett storslaget sätt och det finns både mod och en positiv anda bakom sorgen och ilskan.

 

Om händelser berör flera nationer eller världsdelar kan man ofta se dem på horoskopkartan som spänningsaspekter mellan yttre planeter, sociala planeter som påverkar samhället. För tillfället ser jag inga sådana förhållanden. Om jag haft till gång till Frankrikes horoskop hade jag säkert sett dessa aspekter.

 

Neptunus energi är ofta avgörande för olika konflikter i samhället. Neptunus är kortfattat energin som vill komma till yttre uttryck, fiskarna som vill komma upp på land. Det finns flera strömningar som vill synas och manifesteras i vårt samhälle, en del goda och en del onda. Neptunus har i dagarna gått över från Vattumannens tecken till Fiskarna. I denna punkt får vi ta del av en ljus vision, visionen om samhörighet, broderskap och kärlek, en vision om att vi hör ihop och tillsammans skapar helheten.

 

Denna Neptunus vision ser vi framträda i sorgens Frankrike, en stark samling kring goda och kärleksfulla tankar, en vilja att bevara det öppna samhället vars samhörighet och gemenskap utgår från goda och humanistiska värderingar och inte från oro och rädsla. Vår nuvarande tradition i samhället utgår från kristendomen och den senare lite mer vetenskapliga humanistiska inriktningen. I några av de grundläggande värderingarna i denna etik finns människors lika värde, att människan i grunden är god eller vill gott och icke våld.

 

Men dessa värderingar delas inte av alla. I Neptunus vatten vill även de onda och separatistiska fiskarna komma upp på land och skapa samhörighet och gemenskaper. Denna gång verkar de inte få något fotfäste utan förlorar snarare mark.

 

Den esoteriska, eller mer andligt inriktade, astrologin utgår från bland annat reinkarnation och karma. Vi utvecklas som människor genom de olika stjärntecknen genom en oändlig mängd liv. Genom lidande och olika erfarenheter lär vi oss efterhand våra läxor. Vi skadar någon och blir skadade tillbaka, vi glädjer någon och får glädje tillbaka och så vidare. Vi är andliga varelser på olika steg i utvecklingens och evolutionens stora spiral varken vi vill eller inte eller varken vi tror på det eller inte.

 

Vi har genom årtusenden blivit mindre och mindre benägna att skada någon medmänniska, just eftersom vi själv blivit utsatta så många gånger. Vi har haft gudar som värderat våld, såsom de hedniska gudarna, vi har haft disciplinerande förhållningsregler som gett oss olika bud och vi har fått budskap om vad som komma skall om vi är snälla mot varandra. Alla går igenom resan men tyvärr är vi på olika nivåer, det är fortfarande allt för många människor som får ta konsekvenserna av sina våldshandlingar och som inte förstår hur sambanden fungerar.

 

 

 

Vecka 29 - Lejonet och augusti

 

Denna vecka går vi in i Lejonets tecken, sensommarens tecken där många av oss skall komma igång igen efter semestern eller krama ur de sista dropparna av sommaren. I slutet av juli och i augusti handlar det mer om att få gjort det man missat och det som inte man fått utrymme att göra i början av sommaren. Semesterledighet med familjen i all ära men att få släppa taget om alla kompromisser och relationsmässig känslosamhet blir något som många längtar efter och att kanske få en lite mer opersonlig tillvaro själv, med kompisar eller på arbetsplatsen.

 

Lejonet utgår från sig själv och sin egen vardagliga aktivitet. Det utåtriktade kontaktskapande som Kräftan kan tillåta sig och som man ofta ägnar sig åt i början av semestern släpper man taget om nu i slutet av juli och augusti. Lejonet vägrar att förnedra sig med uppsökande kontaktskapande. De som vill komma in i Lejonets liv är välkomna, bara det sker på Lejonets villkor eller agenda. Eftersom det är viktigt för Lejonet att stå i centrum bland sin omgivning spelar det ofta egentligen inte så stor roll hur denna omgivning ser ut eller vilka kvaliteter den har.

 

Lejonets egenskaper stämmer bäst utifrån ett socialt mönster som innebär att arbetet börjar igen efter julisemestern och en nystart på jobbet i början av augusti. Här kommer några idéer och reflektioner.

 

Semestern sitter i kroppen och förhoppningsvis är man utvilad och beredd på nya tag. Tempot har ofta varit lugnt och centrerat på fritidsaktivitet och enklare vardagssysslor. Tankarna har säkert kretsat på sociala tillbakablickar, aktiviteten för tillfället och tankar på den egna personen in i framtiden. Jag kan tänka mig att det är ett individuellt förhållningssätt som finns i ryggen när man går in i augusti. Ett förhållningssätt som stöds av den närmaste omgivningen. Det har varit en period av gemensam aktivitet och intensivt utbyte. Det sociala mönster som vanligtvis återupptas i augusti på arbetsplatser och skolor blir färgat av semestern på flera sätt.

 

• Det finns en känsla av att den närmaste omgivningen finns som stöd för individen.

• Den egna vardagliga positionen är stärkt och individen är mer självcentrerad än tidigare.

• Det finns ett behov av att bli bekräftad på samma sätt som individen blev bekräftad under semestern.

• Det kan finnas ett behov av att tillfredställa personliga önskningar som inte blev tillfredställda under semestern.

• Orättvisor som kunde accepteras under juni accepteras inte längre utan individen reagerar med avvisande eller ilska. Det handlar om vad jag vill och inte vad som är rätt eller fel.

• Det finns en känsla av tillfredställelse och enkelhet efter semestern.

 

De tankar på framtiden som finns tror jag utgår från att just komma igång igen och att det finns en plan framöver. Hösten och vintern hägrar och det finns säkert en vision om det kommande året men visionen är inte lika ljus som visionen på vintern som ser sommaren framför sig. Det handlar mer om att hitta sin plats under vintern med ett fåtal individer än att ta plats i den sociala samhörigheten och att så att säga expandera sitt liv som sker under vintern/våren. Semestern är dock så aktuell i medvetandet att det förmodligen inte finns så stora framtids- planer. Individen försöker säkert istället att hålla kvar sommaren.

 

Det är sommar och en tillvaro där individen placerar sig i centrum när den är tillsammans med andra. Man vill berätta om semesterns händelser och upplevelser och dessa finns kvar i tankarna. Åtminstone jag brukar känna av omgivningen när alla kommer tillbaka efter semestern och ha en ganska lågmäld profil. Det är också nu man visar vilka man saknat eller får reda på om man själv varit det. Det kan innebära en befrielse när man på ett mer ytligt plan kan skapa relationer och kontakter. Därför präglas nog augusti också av större mångfald och lättare och ytligare kontakter än juli. Det är heller ingen period som man direkt konfronterar omgivningen och inleder konflikter utan de personer man tar avstånd ifrån avvisar man. Man kanske kan säga att augusti är en slags smekmånad inför det fortsatta samarbetet.

 

Även inom de mer nära relationerna kan augusti komma som en befrielse där man nu får chans att vara mer för sig själv tillsammans med andra. Semestern sliter ofta på de nära relationerna. Detta behöver dock inte helt vara ömsesidigt utan någon partner kan ha ett större behov av att frigöra sig än den andra. Därför kan jag tänka mig att det ibland uppstår en känslomässig dragkamp när en partner vill starkare känslomässiga band än den andra och inte har samma förmåga att släppa taget om partnern.

 

En annan egenskap är säkert en balans mellan aktivitet och vila i det vardagliga arbetet och en starkare vilja att genomföra och avsluta projekt i det vardagliga än tidigare. Här skiljer jag på sociala och vardagliga projekt. Sociala projekt bygger på nätverk mellan människor och att projekt drivs fram av en organiserad grupp. Vardagliga projekt utgår från varje individs förmåga att hantera det vardagliga och vad den innehåller. Det vardagliga utgår från ett synsätt där individen ser möjligheter för sig själv medan det sociala utgår från ett synsätt där individen ser sig som en del i en grupp. Dessa två synsätt har kolliderat under våren och det sociala synsättet har alltid utgått med segern. Tidigare var delaktighet i gruppen viktigare än egna möjligheter för sig själv. I augusti blir de egna möjligheterna för individen viktigare än gruppen. Därför tar individen också ett större ansvar för det egna vardagliga arbetet utifrån sig själv. Ansvaret för vardagen utgick tidigare från gruppens vilja, från förväntningar och en vilja att bejaka andra. Individen vill nu alltså genomföra och avsluta sina vardagliga projekt. Om denna vardag består av grupparbete innebär detta att individen inte längre i lika hög grad utgår från gruppen utan från sig själv och om vardagen består av individuella praktiska bestyr behöver den inte längre luta sig mot andra utan har en förmåga att själv ta itu med den ”tråkiga” vardagen.

 

Många av dessa årstidsstyrda sociala mönster under augusti kan ni se hos Lejonet. Det är under denna tid våra Lejon föddes och som formar dem och deras karaktär. Just Lejonets karaktär i förhållande till de flesta andra stjärntecken ger egenskaper som ofta lämpar sig i ledande positioner. De står stadigt och är stabila i förhållande till sin omgivning. De är vardagscentrerade och utgår från det praktiska livet. De är inte uppsökande utan attraherar omgivningen utifrån egna intressen. Det finns en naturlig respektlöshet inför gruppen och det kollektiva. Lejon accepterar de som kommer så som de är och framför allt så avvisar de onödig känslosamhet och relationsbundenhet.

 

Lycka till!

 

Vecka 28 - Kräftan och semestern

 

Som ni märker har jag haft svårt att få in veckans text i tid på sidan, något ni säkert får stå ut med ett tag till. Det är lata semesterdagar för mig, varvat med en hel del jobb. Det är skönt när just de där semesterdagarna infinner sig, då det viktigaste blir matlagningen, disken, sola och bada, promenaden och utflykten, grillning och samvaro, sitta i Brassestolen och läsa bok, åka och handla, leka med barnen, filosofera över livet och framtiden och så vidare. Därför älskar jag campinglivet, där all tid går åt till just de här enkla och vardagliga aktiviteterna.

 

För många Kräftor finns denna känsla i kroppen i större delen av livet eller åtminstone en vilja att uppnå denna känsla av semester och enkel vardaglighet. Ramarna för denna semesterkänsla är inte det sociala yttre livet som för hösttecknen skorpionen och Skytten eller vårtecknen Oxen och Tvillingarna där till exempel yrkesverksamhet eller studier är i fokus utan istället familjeband och relationer. Samvaron och aktiviteten med de närmaste är avgörande på semestern, att umgås och ha trevligt tillsammans.

 

Detta formar Kräftan på olika sätt. Eftersom det vardagliga är så viktigt på semestern samtidigt som flera skall vara med och bestämma om de vardagliga aktiviteterna så blir det ofta en dragkamp mellan individerna. Det handlar inte om att få göra saker själv som i Skytten och inte om att ha rätt som i Tvillingen utan mer om en rättvis förhandling om vem som skall få sin vilja fram. Vem förtjänar att få sin vilja fram eller hur många stödjer den ena eller andra idén.

 

Med en medvetenhet om vad semester är och vad familjelycka i det vardagliga innebär med glädjeämnen om omsorg av varandra så månar Kräftan också om de som inte får denna semester eller familjelycka – de som är utanför gemenskapen, utstötta socialt, eller som inte har resurser tillräckligt för att ha det bra. På något sätt har Kräftan genomskådat det sociala och insett att gruppen egentligen bara är uppbyggd kring ett antal individer som var och en försöker hävda sig själva och skapa sig olika fördelar på andra individers eller gruppens bekostnad.

 

Kombinationen av denna visshet med känslan för de socialt utstötta och en förmåga att hantera vardagliga och känslomässiga relationer ger Kräftan en stark förmåga och kompetens i gruppsammanhang och i det sociala. Därför benämns Kräftan också ofta ”Den världsvane”. Saker som ofta dock måste balanseras i en Kräftas liv är bland annat det kritiska sinnelaget mot omgivningen och beroendet av enskilda relationer. Detta skapar ofta ett förhållningssätt där Kräftan klänger på sin närmaste omgivning och kräver saker av den samtidigt som den har svårt att direkt ge av sig själv i det sociala, där den ofta är kritisk och lättsårad. Istället kan Kräftan utgå från viljan att skapa just något bra och ljust i livet – semester för helheten och ett större sammanhang än just bara för den lilla inre gruppen.

 

Hur Kräftan formas beror huvudsakligen på hur den ser på sin omgivning och vilken typ av omgivning Kräftan möter. Detta perspektiv styrs av husplaceringen i horoskopet. Beroende på vilket av de tolv husen Kräftan Sol är placerad i så möter den typ av människor huset representerar. Jag tar några exempel.

 

Kräftan i 1:a huset – Vädurens hus:

 

När Kräftan i huvudsak ser Vädurens energi utanför sig själv blir den ofta uttråkad och lågmält negativ mot omgivningen. Väduren skall hela tiden ta hänsyn till gruppen och samhörigheten när den skall hitta på saker. Därför hamnar fokus på relationer och missnöje med andra som inte vill haka på. Kräftan tycker att fokus borde ligga på aktiviteten istället och hur de som verkligen är intresserad av denna skall samarbeta. Väduren är en gemenskapsdödare genom sitt missriktade hänsynstagande.

 

Kräftan i 7:e huset – Vågens hus:

 

När Kräftan i huvudsak ser Vågens energi utanför sig själv blir livet spännande men ofta svårbegripligt med missuppfattningar som följd. Det blir svårt för Kräftan att förstå Vågens och omgivningens perspektiv och tankesätt. Vågen balanserar ”sin” aktivitet med de relationer den vill knyta an till. Kräftan balanserar den ”gemensamma” aktiviteten med inblandade individer. Den aktivitet som Kräftan alltså ser som gemensam tar Vågen så att säga med sig hem om det inte passar.

 

Kräftan i 10:e huset – Stenbockens hus:

 

När Kräftan i huvudsak ser Stenbockens energi utanför sig själv möter den omgivning som stannar kvar hos Kräftan men gör lite som den vill i det vardagliga. Den har svårt att kompromissa med Kräftan och har inget direkt intresse av att ha roligt tillsammans. Omgivningen är mest intresserad av att uppnå saker och när den vilar slår den mest dank utan några roliga aktiviteter. Detta kan jag tänka mig skapar en ganska otrygg Kräfta, som är kritisk till sin omgivning och som får ta hand om sig själv.

 

Kräftan i 3:e huset – Tvillingarnas hus:

 

När Kräftan i huvudsak ser Tvillingarnas energi utanför sig själv möter den en gruppcentrerad kommunikativ omgivning med många järn i elden. I denna omgivning trivs Kräftan även om den får kritik för att vara långsam och ofta köra med andra. Kräftan kan sin omgivning och vet hur människorna skall tas, den genomskådar falskhet och manipulation och får ofta sin vilja fram själv genom att fokusera på relationen och samhörigheten samt lyfta fram rätt och fel- tänkandet även om den egentligen inte tror på det.

 

Det var några husplaceringar. Fortsätt gärna själva. Föreställ er bara Kräftan i en miljö där den oavbrutet stöter på individer med fokus på husplaceringens teckenenergi. Hur blir Kräftan om den möter stabila positiva Lejon, stabila hälsocentrerade Jungfrur, starka och fokuserade Skorpioner, frihetsälskande Skyttar, relationscentrerade och självständiga Vattumän och fiskar eller gruppcentrerade stabila Oxar.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 27 - Tecknens kvinnliga sida - drottningarna

 

Under januari och februari beskrev jag under fyra veckor de fyra elementen. För att lättare kunna förklara vårt psykologiska förhållande till elementen eller våra sociala mönster använder jag mig ofta av kungarna, drottningarna och knektarna som är starka symboler. Just drottningarna tycker jag är extra intressanta eftersom de innebär kompetens och mognad inom elementet och berör också undermedvetna och dolda sidor.

 

Drottningen är den omhändertagande kvinnliga sidan som också har makt och inflytande. Elementet har här uppnått en viss mognad. Det mest kännetecknande för resan genom elementen är en känsla av upprymdhet och oskuldsfullhet som successivt övergår till mer djupare förståelse för elementet. Denna förståelse övergår också successivt till ett mer och mer kritiskt förhållningssätt till elementet - individen genomskådar dess låga sidor. De låga sidorna är något som drottningen lutar sig emot och kunskapen om dem. De skapar ett slags vemod samtidigt som de ger inflytande och makt.

 

“There are four Queens - One is the Darkness and One is the Light – One is the Sorrow and One is the Bright”.

 

Mörkrets drottning – jagets drottning:

 

Framträdande i: Stenbocken, Vattumannen, Fiskarna och delvis också i slutet Skytten

Undermedvetet i: Väduren, Oxen, Tvillingen

 

Drottning i stavar är vänd utåt mot det yttre livet och har balans mellan den manliga och kvinnliga sidan men vänder huvudet mot den kvinnliga. Hon skänker trygghet och verkar skänka bort en solros till någon. Drottningen bjuder på sig själv och delar med sig av sitt känslomässiga välbefinnande. Hon är också drottningen med den svarta katten. Hon har accepterat sina personliga begär och vill tillfredställa dem. Därför ser hon människors dolda sidor och knep för att få behovstillfredställelse. Hon kan stå stadigt när sexualitet och andra känsliga ämnen tas upp som gör många andra oroliga. Hon kan också få andra ur balans genom att just använda denna talang.

 

Den passiva underkastelsen kännetecknar främst denna drottning. Hon har insett sitt behov av mörker och känslomässigt välbefinnande och accepterar det fullständigt. Denna vilja utstrålar hon och hon skänker känslomässigt välbefinnande till sin omgivning. Denna utstrålning gör henne sårbar men också stark. Sårbar därför att utstrålningen skapar en bristande respekt för henne och stark för att hon inte är fastlåst av någon. Hon är den hon är för att hon symboliskt har nått slutet på en resa och det vardagliga livet är mättat på glädjeämnen, hon kan spelen och människors intriger i det vardagliga och sociala och skyddar sig genom att attrahera element som har en position eller en status i ljuset. Hon kräver dock underkastelse och rena relationer innan hon förser sina närmaste med det känslomässiga välbefinnande som de vill ha. Hon har offrat sig själv in i den mörka enheten så pass mycket att hon kan ge näring eller mörker i alla dess former. Band som hon upprättat är villkorslösa om människorna underkastat sig henne dvs människor kan visa upp sig precis så som de är utan att bli avvisade eller generade. Det hon kräver är att människor inte sviker henne eller lämnar henne utan är lojala mot henne och kan bevara hennes hemlighet av känslomässig acceptans som hon döljer.

 

Ljusets drottning – gruppens drottning

 

Framträdande i: Kräftan, Lejonet, Jungfrun och delvis också i slutet av Tvillingen

Undermedvetet i: Vågen, Skorpionen, Skytten

 

Drottningen i svärd vänder sig mot den kvinnliga sidan med sitt svärd i den högra handen och en självsäkert pekande vänsterhand. Hon säger att - den enda grupp som ger mig trygghet är den som jag kan bestämma över och som kommer till mig. Det är viktigt med inflytande och att utgå från sig själv. Ett annat krav som drottningen ställer är lätthet och enkelhet för att kunna bjuda på sig själv och ställa upp för sin omgivning.

 

Hon har en förmåga att vara i det sociala mönstret med dess intriger och mörka spel utan att bli känslomässigt påverkad. Hon ser människors manipulativa sätt och mörka intentioner under ytan och kan läsa det sociala spelet i grupper och mellan människor. Hon ser banden som människor upprättat. Med sitt ljusa och harmlösa uttryckssätt tillåter sig ofta omgivningen att öppna upp sig för henne och ge henne information om gruppens inre liv. Detta ger henne ett känslomässigt välbefinnande utan att behöva offra sig själv. Denna förmåga att vara i det sociala mönstret känslomässigt opåverkad skänker också tillfreds- ställelse när hon möts av element som vill attrahera henne, när människor möter henne i en vilja till förening och hon har möjligheter att välja att tillmötesgå eller avvisa.

 

Att få uppleva den totala fria kärleken i öppenhet, lätthet och glädje. Hon har accepterat sig själv som hon är och har erkänt sin vilja till frihet och eget liv och även accepterat människornas mörker och låga känslomässiga sidor. När hon lyckas bringa upp dessa sidor utan att själv behöva underordna sig dem utan får tillåtelse att vara kvar i ljuset kan hon uppleva den lycka hon drömmer om. Men detta förutsätter andligt och känslomässigt döda relationer som sällan uppnås för de som visar upp sina låga sidor, läs mörkrets drottning, kräver andliga band.

 

Känslornas drottning – relationernas drottning

 

Framträdande i : Väduren, Oxen, Tvillingen och delvis också i slutet av Fiskarna

Undermedvetet i: Kräftan, Lejonet, Jungfrun

 

Drottningen i bägare vänder sig mot den manliga sidan med sin bägare, och det är inte vilken bägare som helst utan en riktig dyrgrip. Hon ger kvinnligt omhändertagande och är beredd att offra mycket för att få en manlig ädel sida. Drottningen hjälper till och reder ut relationsproblem. Hon kan relationer och står stadigt i dem. Hon har bytt ut byggandet i relationer med en mångfald av relationer som hon istället kan växla mellan.

 

Hon har lidit och fått offra sig själv för att få uppleva kärleken. Hon vill vara med men vill bli omhändertagen. Hon vill ha känslomässiga band men på lika villkor. Hon vill ge av sig själv och få något tillbaka. Hon är förståelsens och medlidandets drottning och vill leva ihop med sina närmaste, ett liv i samhörighet och kärlek där man berikar varandra känslomässigt och stödjer varandra i det vardagliga. Frasen ”på lika villkor” betyder mycket för henne för den beskriver känslomässig dynamik som är riktad mot relationen eller gruppen och inte mot enskilda. Hon vill bli bejakad känslomässigt och vill ha känslomässig förståelse. Hon ser den lilla människan och möter alltid denna med tröst och stöd. Att uppleva känslor och närhet är viktigt för henne . Hon är stark för hon kan avvisa mörkret eller låga manliga dominanta sidor som inte bejakar henne på det sätt som hon vill. När människor inte bejakar henne eller visar en mogen känslosamhet mot henne är hon stark i ett avvisande. Att lägga ner eller att upplösa en relation är en av hennes starkaste vapen för blir hon inte bejakad eller omhändertagen bygger hon känslor på annat håll. Eftersom den känslomässiga dynamiken är så viktig för henne är ofta just det känslomässiga spelet en viktig ingrediens i hennes liv, där hon vill åstadkomma förening genom en känsla av valmöjligheter och avvisande

 

Jordens drottning – vardagens drottning

 

Framträdande i: Vågen, Skorpionen, Skytten och delvis också i slutet av Jungfrun

Undermedvetet i : Stenbocken, Vattumannen, Fisken

 

När det gäller vardagen så är det som alla andra element att det i grunden alltid är de egoistiska krafterna som styr under ytan - främst sina egna. Detta gör att man egentligen aldrig får det man längtar efter. I övergången mellan Kung i jord och Drottning i jord mellan Jungfrun och Vågen så inser individen att det inte hjälper att individen ställer upp för andra i det vardagliga, det leder inte till det känslomässiga omhändertagande som individen vill ha. Därför finns det en besvikelse i botten när Vågen ger sig ut i livet för att stimulera sig själv med olika aktiviteter och samtidigt försöker skapa relationer. Drottningen är tjänande i grunden och ställer gärna upp för sin omgivning. Därför blir den också utnyttjad. Den får belöningar men får också chans att genomskåda orättvisor. Drottning i jord håller vardagen i både den manliga och kvinnliga handen men är sorgset vänd mot den manliga.

 

I likhet med drottning i känslor söker hon förening men söker denna för att bli fri inte för att utplånas känslomässigt. Hon är den enda drottningen som aktivt söker förening med sin omgivning. Hon strävar mot ett mål av förening och vill bygga sin egen familj. Därför knyter hon band och vill att människor skall komma till henne. Hon kräver lätthet och öppenhet precis som Ljusets drottning men till skillnad från henne accepterar hon inte den mörka enheten utan vill bringa människor upp till en nivå som hon är trygg med. Därför betyder moral och rätt förhållningssätt mycket för henne. Detta förhållningssätt är fel förhållningssätt för människor är som de är och vill i längden inte bli styrda av henne utan har sina egna behov. Därför är hennes resa en resa som är egentligen syftar till att skänka henne upplysning och insikt om människors mörker och inte till att bygga familjelycka. Hon känns trygg och hon är omhändertagande för hon är så självständig att det sociala mönstret inte påverkar henne. Därför dras ofta människor till henne speciellt de som är beroende av en känslomässig dynamik för hon bejakar människor känslomässigt och försvarar dem mot orättvisor. Hon har accepterat och har en känsla av förståelse för människor och dess mörker och därför blir också människor accepterade så som de är i hennes sällskap. Hon kräver dock rena relationer och att människor inte utnyttjar henne socialt eller på annat sätt inte bejakar hennes personlighet.

 

Lycka till!