Veckans - tidigare veckor

Vecka 34 - Lärljungens resa

 

Denna vecka får ni hålla tillgodo med en dikt som jag skrev för några år sedan. Dn beskriver det huvudsakliga temat för tecknen åtminstone när det finns en strävan och vilja till personlig utceckling

 

 

 

En lärljunges vandring i Solen

 

 

Brodern som har ett fridfullt sinne bygger i modern, Väduren,

och han söker hennes ljus, Oxen.

Upplyst av ande tjänar han sina bröder, Tvillingarna.

 

 

Tjänaren som är en sann broder bygger i familjen världen, Kräftan,

och han söker dess kärlek, Lejonet.

Uppfylld av kärlek sprider han moderns ljus, Jungfrun.

 

 

 

Den älskade som är upplyst arbetar bland människor, Vågen,

och han går ner i deras mörker, Skorpionen.

Stärkt av mörkret sprider han kärlekens visdom, Skytten.

 

 

 

 

Den fridfulle fylld av visdom klättrar mot toppen, Stenbocken,

och han söker där sin fader, Vattumannen.

Uppfylld av guds vilja vandrar han sedan i frid, Fiskarna.

 

 

 

 

 

Peter

 

 

 

Vecka 33 - Lejonets psykologi

 

Denna vecka börjar skolverksamheten och arbetet i det vardagliga blir mer intensivt, det märks att vi börjar närma oss Jungfruns månad på året. Även om Jungfrun huvudsakligen är höstmånaden septembers tecken så är det ett sommartecken tillsammans med Kräftan och Lejonet. Det beror på att grundtemat för sommartecknen är vardagscentreringen, att utgå från det vardagliga och sig själv i det sociala. Detta tema fullbordar Jungfrun innan Vågens individuella fokus och strävan ersätter intresset för den egna vardagliga rollen. Det blir mer om övergången till Jungfrun någon annan vecka. Här kommer en kort bakgrund till Lejonets psykologi.

 

Kräftan släpper på Tvillingens krav i gruppen och i det sociala och låter vardagliga intressen och gemenskaper få mer utrymme i tillvaron. Kräftan har ofta en strävan och vilja att knyta vardagliga och personliga kontakter och att utveckla olika intressen, och Kräftan är utåtriktad i sin vilja att skapa dessa aktiviteter och kontakter. Vårens Oxe avvisade just detta individuella uppsökande utifrån intressen och skapade i slutet av tecknet en brist på personligt bejakande. Något som Tvillingen försökte kompensera genom att ställa upp i det sociala. Kräftan kan nu genom sin mångfald av relationer unna sig ett vardagligt kontaktskapande med andra. Problemet är att relationerna, som Kräftan agerar fritt inom, ofta är fast förankrade. Det finns alltid andra som kommer i kläm och lägger sig i när Kräftan skapar nya kontakter. Därför blir Kräftans behov inte tillfredställda och därför reagerar Lejonet så starkt på personer som inte är lojala och som inte kan släppa taget om relationsmässiga band och känslomässiga omständigheter.

 

Lejonet kan människor och hur de agerar i relationer. Lejonet vägrar att förnedra sig genom det uppsökande som Kräftan kan kosta på sig. Dessutom är Lejonet mycket besviken på relationsbundenhet – av individer som inte kan tillåta sig vardaglig aktivitet på grund av en massa känslomässiga band till höger och vänster. Därför finns en stark vilja till rätt individuellt agerande för ett Lejon som i grunden är härdad av relationer och känslomässiga omständigheter och förnekad den individuella stimulans som Kräftan längtade efter. Lejonet blir precis som Oxen helt oförmögen till uppsökande kontaktskapande. Båda lika stolta fast på olika sätt.

 

Ett lite annat perspektiv kan man få när det gäller Lejonet om vi jämför med motsatsen Vattumannen. Lejonet är ett vardagscentrerat tecken medan Vattumannen är ett relationscentrerat tecken. Vinterns /sommarens relation/vardag skiljer sig mellan vårens/höstens grupp/individ.

 

En grupp som är sammansatt av enskilda individer har ramar och regler som styr. Man vet vad som är rätt och fel och vilka som ingår eller får tillträde till gruppen. Beroende på om man är individ- eller gruppcentrerad så utgår man från gruppens ramar eller från individerna och sig själv som självständig individ. Som relations- eller vardagscentrerad finns inte dessa ramar naturligt och stödjande. Man får bygga dessa ramar själv.

 

En av byggklossarna för detta trygghetsbygge är alltid det yttre sociala flödet i livet, vardagen. Oavsett om man inte har någon grupptillhörighet eller någon anknytning till andra människor så har man ändå samhället. En annan byggkloss på samma tema är det relationsmässiga ursprunget och andra människor i bakgrunden. Denna känsla av tillhörighet och ursprung kan skapas även om individen egentligen inte har några starka band till människorna i dessa relationer. Från dessa byggklossar utgår den relations/vardags - centrerade individen.

 

För vinterns tecken gör kylan och mörkret att det gemensamma vardagliga livet går på sparlåga. Skidsemester i all ära men sommarens aktiviteter i sommarstugan, stans uteserveringar, grillning på altanen och aktiviteter ute i det gröna innebär mycket mer gemensam vardaglig aktivitet. För den relationscentrerade finns relationerna i ryggen, en insikt om att det finns relationer som grundtrygghet. I det vardagliga gör den relationscentrerade därför lite som den vill och utgår från sig själv. Precis som den individualistiska individen är självständig från gruppens normer är den relationscentrerade fri från de vardagliga normerna. Den vardagliga normen innebär ett förhållningssätt där man så att säga ser om sitt hus, där andra införlivas i det vardagliga livet. Vinterns tecken är bra på att utnyttja vardagen men utgår inte från den som trygghetsskapande. Det är istället familjen och relationer som huvudsakligen värderas som trygghetsskapande.

 

För den vardagscentrerade är det istället familjens eller vännernas vardagliga ramar som är trygghetsskapande, att det finns personer som stödjer individen i det vardagliga livet. Det är inte att ha villkorslösa relationer som låter individen göra som den vill i det vardagliga utan vänner som är med i den vardagliga gemenskapen och samarbetar med den vardagscentrerade i det vardagliga livet. När den relationscentrerade individen vänder sig utåt mot andra vill den vardagscentrerade att omgivningen vänder sig till den.

 

Lejonet har de mer vardagliga kontakterna från semestern i ryggen när den börjar arbeta igen efter julisemestern. Den har hittat på roliga saker och umgåtts med familj och vänner. Det som skiljer sommaren från vintern är de vardagliga möjligheterna och den gemensamma aktiviteten med omgivningen. Till skillnad från julledigheten där man bara kan landa i goda vänners sällskap så vill alla som har semester tillsammans få sina behov av trevliga aktiviteter tillgodosedda. Denna vilja av att tillfredställa sina egen vilja till aktivitet tillsammans med andra finns kvar hos Lejonet. Men precis som Vattumannen så hägrar det yttre livet som finns utanför de känslomässiga relationerna och familjegemenskapen. Men för Lejonet handlar det inte om att få tillträde till det sociala livet utan att få möjligeter att stimulera sig själv tillsammans andra likasinnade, fria från sociala band.

 

Eftersom det sociala med kompisar och kontakter är så viktigt för Vattumannen så blir vardagliga undanflykter jobbiga för den, människor som hela tiden skyller på andra aktiviteter och på hur upptagna de är. Därför vägrar Vattumannen denna typ av uppsökande i det vardagliga. Det är de som kommer in i Vattumannens liv och bidrar till det sociala livet som den tar hand om och knyter an till.

 

Eftersom det individuella med kompisar och kontakter är så viktigt för lejonet så blir personliga och känslomässiga undanflykter jobbiga för den, människor som inte vill vara med i Lejonets gemenskap eftersom de inte mår bra eller inte har lust. Därför vägrar Lejonet uppsökande kontaktskapande utifrån egna personliga behov. Det är de som kommer in i Lejonets personliga revir och delar Lejonets vardag som får vara med i gemenskapen.

 

Det är utifrån dessa samband som det mesta av Lejonets och Vattumannens psykologi är uppbyggd. Vattumannen längtar efter gruppsamhörighet och lejonet längtar efter självständighet från gruppen.

 

 

Lycka till!

 

 

Vecka 32 – Astrologin och aktiemarknaden

 

En av de kanske allra mest tydliga bevisen för att astrologin fungerar är att aktiemarknaden är förutsägbar – det går upp och ner utifrån bestämda mönster. Just nu är det många som förlorat en hel del pengar i förlorat fond- eller aktievärde och som till och med löst in sina pengar i aktier som sjunkit kraftigt. Och jag är som vanligt en av er som inte lyckas göra rätt när det gäller köp eller sälj.

 

Ett astrologiskt samband finns mellan solens rent fysiska aktivitet och perioder av resension och nedgång i världsekonomin. Om vi som grupp, som helhet, mår bra och ser positivt på framtiden, om vi har planer på att skaffa hus eller boka semester, om vi skall röja på tomten eller köpa ny bil, så beror det delvis på solens aktivitet!!! Om vi tittar på den enkla statistiken nedan så är det ganska enkelt att det egentligen bara handlar om känslor – mår vi bra eller mår vi inte så bra – vill vi göra saker eller vill vi vila.

 

 

Aktiebörsen styrs helt av förväntade resultat, i framtiden, och styrs i grunden av girighet, det vill säga minsta motståndets lag i jakten på vinst. När börsen har nått toppen börjar nyheterna göra reportage om småsparare som vill göra aktie vinster och om möjligheterna inför framtiden, när börsen har nått botten som den gjort nu för några månader intervjuar nyheterna småsparare som sålt eller skall sälja sina aktier, och uppmuntrar alla som är på efterkälken att sälja. Det är en tvärt – om – marknad för de stora aktörerna, de köper när medelsvensson säljer och köper nu när det är billigt.

 

Alla samband mellan oss som individer och himlakroppar, såsom Solen, är astrologiska samband. På aktiemarknaden är det också årstidsbundna perioder av nedgång och uppgång. Stenbockens januari ger ofta uppgång – många är lediga och de som är intresserade av börsen då är ofta ambitiösa småsparare som vill att det skall gå upp och som gör att den just gör detta genom att köpa på sig aktier. De stora aktörerna har semester. Det är ofta liten aktivitet. De stora aktörerna säljer därför när rapportfloden i februari sänker förväntningarna inför framtiden. Ungefär samma aktivitet upprepas ofta i juli och augusti i Kräftan/Lejonet.

 

Just nu känner jag en viss förvirring inför den framtida ekonomiska utvecklingen i världen. Det finns ett antal anledningar:

 

Det verkar som om USA har problem – det finns ett enormt budgetunderskott som inte kan repareras med tillväxt, att ekonomin expanderar så pass att ”prosperity” kan åstadkomma balans i systemet.

 

Flera länder i EU har stora problem med skulder – mer lån än årlig omsättning per person inom nationerna – över 100% i lån i förhållande till BMP. (Sverige har enbart 40% i lån i förhållande till BMP men rasar mest i hela EU!!!!!) – varför? Italien, Grekland, Spanien, Irland, Portugal och flera till har slarvat med ekonomin. Om till exempel Storbritannien hamnar i kris får hela EU svårt – det kanske räcker med Italien!

 

Om vi tittar historiskt på kurvan över solfläckarnas aktivitet så finns det faktorer som talar för att det kommer att bli en ganska kraftig nedgång framöver. Det räcker egentligen med att studera den historiska aktiekurvan för att se uppgångar och nedgångar.

 

Den nedgång som skedde 2007 var, historiskt sett, en enormt stor nedgång om man jämför den med nedgången 1987 och 1997 som förebådade den kraftiga nedgången 1992 och 2002. kommer nedgången 2012 därför vara mycket större än sina föregångare?

 

Även om jag har svårt att tro på alla de domedagsprofetior som tar upp årtalet 2012 så får vi vänta och se. Den grundar sig i Callestams profetia när det gäller ”Mayakalendern” Callestam tar i för sig upp 2011 som ”Mayakalenderns slutdatum. Om jag skall vara ärlig så tror jag inte ett dugg på denna teoribildning. Om jag har rätt så är allt ungefär som vanligt om 10 år, det vill säga en period med en positiv anda hos människor och på börsen något år innan raset eller den ständigt återkommande kraschen.

 

 

 

Lycka till!

 

 

Vecka 31 - Utvecklingsnivåerna

 

Vi pratar mycket om personlig och andlig utveckling. Denna utveckling är en del av en inre och yttre evolution som vi människor är en del av. Genom olika inkarnationscykler och genom en ofantlig mängd år utvecklas vi genom olika nivåer på vår resa till fulländning. Sju olika nivåer av andlig utveckling går att urskilja hos oss människor - samtidigt. Denna idé och uppställning med sju nivåer läste jag om för några år sedan, och studerade en hel del, tyvärr ingen referens.

 

Att se livet som nivåer är ett vertikalt sätt att betrakta verkligheten på. Det som skiljer nivåerna åt är olika sätt att se verkligheten på och olika perspektiv på livet. Den nivån som är över har befriat sig från den lägre nivåns illusion eller dess felaktiga förhållningssätt. De nivåer som ligger under individens medvetande är genomarbetade och ger inte längre någon trygghet eller tillfredsställelse. I den horisontala vardagen och i det verkliga livet, uppfattas inte nivåerna som vertikala utan du ser de flesta här och nu i ditt liv och i din omgivning. På någon av nivåerna lever vi våra dagsmedvetna liv och på nivån under har vi vår undermedvetna grundtrygghet – Pluto. Ihopkopplad med astrologin skapar dessa vertikala utvecklingsstadier ytterligare en dimension som kan observeras som en spiral. Här kommer en mycket kortfattad beskrivning.

 

Nivåerna

 

Mästarnas ring

 

Det är en mycket ljus värld där enheterna är starkt mentalt och andligt centrerade. De lever för det mesta fysiskt avskilda men ingår i ett starkt andligt förankrat nätverk. De är befriade från kroppsliga begär och ett fasthållande från till och med det högre jaget dvs själen. De har inträtt i nirvana och befriat sig från Plutos inflytande. Det jordiska livet ger då inte längre någon tillfredsställelse. Det som skänker tillfredsställelse är en stark känsla av att vara delaktig i den gudomliga planen, att ha en stark känsla av makt, att kunna tjäna mänskligheten som ledare i den gudomliga energin, att ha tillgång till världar och kunskaper bortom vår föreställningsförmåga och framförallt att vara befriade från allt lidande. Detta är egentligen inte en Plutonivå, dvs ett plan där dödsriket kan frodas, utan snarare ett uttryck för ”himmelriket”.

 

Andlig organisation

 

Jag skall försöka beskriva en vision från denna nivå: Att vandra upp mot toppen av ett stort berg. Det behagligt ute och naturen känns frisk och behaglig. En stark frid uppfyller sinnet och en känsla av total harmoni. På toppen av berget syns ett tempel. Att vandra mot detta tempel och nå dess port. Vänner välkomnar och att ledas genom en sal så ljus och färgsprakande att man blir uppfylld av ljus och kärlek. Bakom denna sal arbetar människor. Atmosfären är behaglig och fridfull och överallt ses stora panoramafönster ut över bergslandskapet. Här arbetar de med ljusarbete och andlig organisation. Det som skapar balans i enheternas liv är att gå ner i mörkret för att lysa upp människor och grupper, detta är deras huvudsakliga arbete. De lever inte i denna ljusa tillvaro för att de har oberättigade moraliska begränsningar utan för att mörkret inte längre skänker någon större tillfredsställelse och är heller inte föremål för någon rädsla

 

Stranden

 

Detta är en nivå med självständiga och ofta lyckliga människor som är moraliskt frigjorda i ljuset. De är känslomässigt starka och har ofta en position i samhället. När jag tänker på denna nivå ser jag Hollywood framför mig; alla vill uttrycka en stjärnglans och stråla sig själva i glamour och njuta av allt vad livet erbjuder. Alla arbetar hårt för att uppnå en position och för att få vara i centrum. De uttrycker sig själva till fullo och deras position och vilja till glamour gör att de ofta ställer till skandaler. Balanspunkten mellan ljus och mörker som för övrigt alltid måste finnas på alla nivåer syns tydligt. Det är viktigt att vara stjärnan och njuta av dess omgivande mörker. När detta mörker skänker mindre och mindre tillfredsställelse och människan på denna nivå börjar bli ”mätt” på sig själv och sina egna önskningar arbetar hon på denna nivå ofta med någon typ av välgörenhet, skapande arbete eller ledarskap. Grunden till nivåns energier tror jag utgår från en strävan efter den fullkomliga föreningen där de enskilda individerna vill förverkliga sig själva, för att kunna uppnå det mycket höga ideal de satt upp.

 

Familjelyckan

 

Det är svensk höst och växlande molnighet. Solen tittar fram då och då. Vardagen är trist men känslolivet är rikt. Familjen och vännerna betyder mycket. Tonvikten på denna nivån ligger på känslor och relationer där tvåsamhet bildar grunden och de omgivande vännerna skänker trygghet. Mycket av denna nivå ser vi idag i vår vardag. Medelsvensson befinner sig här i dagsmedvetet tillstånd och nivån är därför lättast för oss att förstå. Den mest känsloladdade såpoperan tror jag är det bästa sättet att beskriva denna nivås inledande stadier medan en mer ren känslomässig atmosfär beskriver de senare stadierna med harmoniska relationer mellan människor.

 

Orons land

 

Om nivå ”Familjelyckan” är den nivå som de flesta lever i under ett dagsmedvetet tillstånd är denna nivå som de flesta är dominerade av under Plutos inflytande. I denna värld är det skymningsljus eller storstadsnatt. Vi formligen överöses av detta medvetande från vålds och sexfilmer i media. Det är ett medvetande där den kvinnliga sidan genom attraktion och manipulation vill bringa den manliga på fall och den manliga vill styra och dominera den kvinnliga och utnyttja hennes känslomässiga välbefinnande. Begär och instinkter är det totalt dominerande på denna nivå och att följa massan. Eftersom sexualiteten, eller begränsningen av den, spelar en så dominerande roll skapas ofta en stor oro och frustration mellan gruppmedlemmarna och är källan till mycket aggressivitet och negativa handlingar. Ordning i gruppen styrs av moral och dogmer ofta av politisk eller religiös art. Förhållningsregler som begränsar individerna från att spåra ur är en viktig del i denna nivås natur.

 

Dödens kedjor

 

Det är natt i den mörka skogen och man ser eldar och rök. Rädsla och Ilska dominerar. Ett grovt känslomässigt välbefinnande är det som skänker glädje. Det egna lidandet mildras av att se andra lida. Döden är spännande och liv värderas inte högt. Rädslans makt styr gruppen och den som är grövst och kan uppbringa den mest dominanta manliga sidan leder den. Denna värld är för de flesta av dagens människor avskyvärd men det var inte länge sedan i svensk historia som denna värld var ett Plutomedvetande för de flesta. Det var inte länge sedan det fanns galgbackar i varje respektabel svensk stad. Denna nivå skänker än i dag glädje när vi tryggt i vår soffa hemma kan titta på en skräckfilm eller reagera över otäcka saker som händer i vår omvärld.

 

Isberget

 

I denna värld finns inga känslor. Alla är totalt känslomässigt förhärdade. Detta tror jag kan vara en reningens boning när individen nått det yttersta mörker. Denna värd uppfattar jag som ett islandskap som inte är mörkt utan tvärt om ganska ljust. Om det finns någon ond kraft så tror jag den utgår från denna nivå. Jag kan föreställa mig att den kan alstra en enorm makt genom att använda sig av nivån ”Dödens kedjor”. Jag tror dock att den främst är en tillflyktsort för vilsna själar som vill straffa sig själva för onda gärningar de gjort.

 

Var och en av nivåerna kan i sin tur delas in i sju delar som motsvaras av samtliga nivåer. Den enskilda individen lever under lång tid och under många inkarnationer på varje nivå. Varje liv innehåller ofta så mycket med olika teman och stadier så det kan säkert skilja sig en hel del.

 

 

Lycka till!