Veckans - tidigare veckor

Vecka 52 - Tecknets motsats in i nästa tecken

 

Nu är det mellandagar och vi kan smälta julmaten innan nyår och alla nyårslöften. Stenbockens främsta kännetecken är den personliga drivkraften och målmedvetenheten – att prestera något. Varför är det så? Ja- tre tänkbara förklaringar kommer här:

 

För det första så träffar man ofta vid jultiden relationer som man har familjeband med och som man kanske inte träffar så mycket annars. Därför blir det ofta samtal om just prestation och vad jag åstadkommit under året. Man vill vara stolt över sig själv och andra i bekantskapskretsen. Det finns förväntningar om prestation i luften.

 

För det andra så är jultiden en period där man kanske mest av allt på året unnar sig saker – sådant som egentligen inte är uppbyggande och stärkande för kropp och själ. Därför finns en vilja till disciplinering och att ta sig ur sitt passiva tillstånd. Detta framträder extra tydligt när Stenbocken möter andra stjärntecken. Det blir viktigt att visa upp att man har handlingskraft.

 

För det tredje så är den första januari och nyårsafton det stora avstampet mot en ny fräsch tid och nya utmaningar. Det är en skiljelinje mellan det gamla livet och det nya. Det ger en psykologisk visshet om att det blir ljusare ute och om ett liv framöver med nya utmaningar och prestationer.

 

Jag tar upp mer om Stenbocken och det motsatta tecknet Kräftan framöver. Jag kommer också försöka beskriva varför Stenbockar som föds mitt på sommaren på Nya Zeeland har ungefär samma egenskaper som de vintriga i Sverige. Nu till något annat.

 

Tecknet tittar på sin motsats och går in i nästa

 

Att möta det motsatta tecknet är ofta påfrestande och skapar ofta irritation och brist på förståelse. Men motsatsen är också attraktiv och utmanande. Man ser på något sätt upp till det motsatta soltecknet – den har något som jag saknar och vill ha.

 

Eftersom jag ser astrologin som tidsstyrda mönster utgår jag från soltecknen som en tänkt resa från ett tecken till ett annat. När ett tecken går över till ett annat har den samtidigt tagit med en del av det motsatta tecknet – den del som den uppfattar som attraktivt - utifrån sitt eget sociala perspektiv.

 

Därför kan man säga att tecknet innan mitt såg på sin motsats och gick över i mitt tecken – Skorpionen såg på sin motsats Oxen och gick över i Skyttens tecken. Detta skapar en kontaktpunkt och samhörighet mellan det tecken som tecknet innan såg upp till och tecknet det gick över till – mellan Oxen och Skytten. Oxen har på motsvarande sätt en kontaktpunkt med Vågen eftersom Väduren såg upp till Vågen och gick över i Oxen. Här kommer lite om alla tecken. Stämmer inte alla mina kontaktpunkter kan ni säkert hitta andra.

 

Väduren ser upp till Vågen och går in i Oxens tecken. Det finns en vardaglig stabilitet som Vågen har men som Väduren saknar. Denna stabilitet gör att man ofta kan behärska sig och inte brusa upp och bli arg. Vågens Känsla för skönhet och balans är också något Väduren tar med sig in i Oxen.

 

Oxen ser upp till Skorpionen och går in i Tvillingarnas tecken. Det finns en vardaglig rörlighet och självklarhet hos Skorpionen som Oxen ofta saknar. Skorpionen har ofta också en distans till det sociala där den reagerar på saker den inte gillar – något Oxen är försiktig med. båda styrs av Venus

 

Tvillingarna ser upp till Skytten och går in i Kräftans tecken. Att utgå från sig själv och att göra saker utifrån vad själv vill är något Tvillingen tar med sig in i Kräftan. Det finns likheter mellan Kräftan och Skytten när det gäller temat med resor och att vara världsvan.

 

Kräftan ser upp till Stenbocken och går in i Lejonets tecken. Det finns en stolthet och en vardaglighet som utgår från vad individen vill hos Stenbocken som Kräftan ofta saknar. De som vill vara med får det annars gör det inget. Individen är sin egen lyckas smed. Mellan Lejonet och Stenbocken kan det bli intressanta diskussioner.

 

Lejonet ser upp till Vattumannen och går in i Jungfruns tecken. Det finns en relationsmässig prestigelöshet hos Vattumannen som Lejonet ofta saknar. Både Jungfrun och Vattumannen står bakom sin gemenskap och kan så att säga leva genom dom. Vattumannen är också bara sig själv - såsom Jungfrun.

 

Jungfrun ser upp till Fiskarna och går in i Vågens tecken. Det finns ett relationsbyggande och en mångfald av relationer i en Fisks liv som jungfrun ofta saknar. Detta rörliga relationsskapande som inte tar hänsyn till det vardagliga arbetet är något jungfrun tar med sig in i vågen.

 

Vågen ser upp till Väduren och går in i Skorpionens tecken. Det finns en förmåga att reagera och säga nej hos en Vädur som en Våg ofta saknar. Väduren har också en stabil social plats eller förankring Vågen tar med sig in i Skorpionen. Både Väduren och Skorpionen har nära till sin självbevarelsedrift - eller Mars.

 

Skorpionen ser upp till Oxen och går in i Skyttens tecken. Det finns en relationsmässig frihet och rörlighet hos Oxen som Skorpionen ofta saknar. Oxen har också ett lätt förhållningssätt till enskilda individer som inte stödjer individen – något skorpionen tar med sig in i Skytten. När Oxar och Skyttar träffas blir det ofta en öppen och trevlig stämning.

 

Skytten ser upp till Tvillingarna och går in i Stenbockens tecken. Tvillingen kan ofta charma omgivningen för att få med sig andra. Det finns ett socialt mod hos Tvillingen som Skytten ofta saknar. Stenbocken och Tvillingen kan ofta knyta an till varandra och skapa en gemenskap kring enkel vardaglig samhörighet -svårt mellan Skytten och Tvillingen.

 

Stenbocken ser upp till Kräftan och går in i Vattumannens tecken. Det finns en känsla av social frihet och respektlöshet hos Kräftan som Stenbocken saknar. Det finns en personlig uppfattning om vad som är korrekt och riktigt som man kan försöka få igenom. Både Vattumannen och Kräftan är ofta självklara socialt.

 

Vattumannen ser upp till Lejonet och går in i Fiskarna. Det finns ett känslomässigt avvisande hos Lejonet som Vattumannen ofta saknar – att strunta i andras personliga omständigheter som bara är egoistiska. Lejonet och Fiskarna har kanske de starkaste positionerna i förhållande till omgivningen - båda avvisar personligt känslomässiga omständigheter.

 

Fiskarna ser upp till Jungfrun och går in i Väduren . Det finns en vardaglighet och glädje i vardagliga aktiviteter hos Jungfrun som fiskarna ofta saknar – med vardagliga gemenskaper utan känslomässiga band. Därför kan Väduren och Jungfrun ofta diskutera olika aktiviteter och vardagliga projekt.

 

Gott Nytt År!

 

 

Vecka 51 - Tecknen och dygnets timmar

 

Jag vill hedra prästerna, psykologerna och de som lyssnar på andras problem denna vecka – julveckan. Jesus föddes också symboliskt denna vecka – kristusbarnets födelse – på den mörkaste tiden på året. I slutet av Skytten rasar tornet och individen kämpar inte mot det låga och mörka känslomässiga välbefinnandet längre. Det är här Herakles faller ner på sina knän inför hydran och låter sig besegras av odjuret. Herakles har under hela Skytten huggit av hydrans armar som hela tiden växer ut på nytt. Det hjälpte inte att kämpa mot sina begär. Individen gråter över sin egen ofullkomlighet men orkar inte kämpa längre. Det är först när man faller på knä inför sina begär som man kan lyfta upp dem i ljuset – då förlorar de sin kraft och förtvinar.

 

När man pratar om begär och mörker så är det för det mesta med en negativ klang. Den sena Skytten och den tidiga Stenbocken har för det mesta en ganska positiv och liberal syn på personliga begär. Men verkligheten kommer ikapp i Stenbocken. Viljan till det njutningsfulla passiva omfamnandet skapar oro hos omgivningen – något Stenbocken lär sig. Därför skapas efterhand en stark vilja att upprätthålla sig själv och visa upp sitt eget värde – att visa att just jag kan, duger och är bra.

 

Den individ som väljer psykologyrket eller arbetet som präst vet att det krävs egna personliga uppoffringar, att släppa taget om egna personliga ideal och stereotypa föreställningar om vad som är rätt och fel. De som behöver hjälp har brister som de vill övervinna eller problem de inte kan hantera själva. Det handlar om att lyssna och att förstå och förmedla en känsla av att individen är värdefull trots alla brister och problem. Det är detta som det passiva omfamnandet i grunden går ut på – att på något sätt vara villkorslös. De som lyssnar är i denna mörka och problemtyngda vardag varje dag men får också belöningar när människor hittar ut ur mörkret och får frid.

 

Vulkanus - stjärntecknen och dygnet timmar

 

Jag lyfter för det mesta fram årstiden och födelsemånaden när jag beskriver tecknen. Men även Merkurius livslinje med sex år i varje tecken och Vulkanus dygn med två timmar i varje tecken präglar vårt tankeskapande och sätt att vara på i allra högsta grad. Läs mer om de tankeskapande planeterna här.

 

När det gäller husen och då främst ascendenten och soltecknets husplacering som borde präglas av själva klockslaget på dygnet så ser jag inte riktigt detta sambandet. I husen möter istället individen den solteckenenergi som huset motsvarar. I sjätte huset möter vi Jungfruns sociala mönster och så vidare. Men om vi studerar vårt soltecken och den tid på dygnet som detta motsvarar så nickar vi ofta igenkännande. Här kommer mycket kortfattad beskrivning av var och en.

 

Fiskarna 06.00-08.00: Familjen ligger som grund och en vilja till närhet, intimitet och framförallt villkorslöshet omgärdad av morgonrutinen i familjen. Ofta är det just rutinen i familjens gemenskap som är det enda som räknas, att ta hand om för att få iväg andra till dagens arbete. Gruppen tar sedan över där familjen släppte taget och arbetsdagen är i sin linda

 

Vattumannen 08.00-10.00: Det är tidig morgon men allt börjar komma igång. De planer man har för dagen är ännu bara tankar. Att visa vad man kan och samtidigt passa inom gruppens ramar är viktigt. Starten på arbetsdagen präglas ofta av återhållsamhet och ett inkännande av omgivningen. Detta inledande skede bryts snabbt av plikten och en fas av planering där de flesta vill ha inflytande.

 

Stenbocken 10.00-12.00: Det kan vara svårt att släppa taget om det känslomässiga välbefinnande som finns kvar sedan morgontimmarna för att komma igång med det vardagliga arbetet och den egna prestationen. Alla tankar om den egna aktiviteten och de uppgifter hon har tagit på sig växer inom henne och blir ofta ett berg som hon måste ta itu med. Hon måste börja jobba istället för att tänka.

 

Skytten 12.00-14.00: På jobbet är det oftast självständigt arbete som gäller med en längre rast under perioden. Det är mitt på dagen och ofta fullt upp med aktivitet även under helgen. Det innebär att arbete och aktivitet uppskattas och för att tiden så att säga skall stå stilla är det viktigt med aktivitet. individen vill sköta sig själv och låta andra sköta sitt.

 

Skorpionen 14.00-16.00: Koncentration kännetecknar ofta denna period där den egna prestationen betyder mycket. Vad andra tycker är också ofta mycket väsentligt och det som värderas är därför öppenhet och rena relationer. Arbetsresultatet är ofta viktigare än själva arbetet och skapar förutsättningar för nästa arbetsdag Resultatet av arbetsdagen har en tendens att hänga kvar efter man slutat.

 

Vågen 16.00-18.00: Känslan av plikt och krav för tjänande och uppehälle släpper under denna period men det är en socialt utåtriktad period. Det är en tid mellan arbete och fritid och tankarna är riktade mot den lediga tiden. Nu vill man se framåt mot tid för familjen eller någon fritidsaktivitet. Om kan säga att det finns plikter på fritiden så är de ofta påtagliga under denna period.

 

Jungfrun 18.00-20.00: Arbetsdagen är över men tankarna är fortfarande i det vardagliga. Nu finns det chans att tillbringa tid med familjen eller ägna sig åt någon fritidssysselsättning. Det är ofta denna tid på dagen som är över för hem och vardagssysslor för en familj eller för aktivitet med vänner. En tid av praktisk vardaglighet och gemenskap.

 

Lejonet 20.00-22.00: Nu brukar man äntligen få koppla av och släppa alla måsten. Inom familjens ramar kan man få vara sig själv och njuta av de timmar som är kvar innan läggdags. Omgivningen är ofta närstående och sådana hon själv valt. Hon vill hand om sig själv och själv bli omhändertagen. Samtalsämnena rör för det mesta dagen som varit.

 

Kräftan 22.00-24.00: Vid till exempel en helgmiddag har stämningen ofta blivit dov och familjär. Stämningen är dämpad och människorna verkar bara vara. Vid denna tid öppnar man gärna upp sig och går djupare in i känslomässiga funderingar eller filosofiska tankar. Hemmet är ett ledord för perioden. Det är en familjär och intim period som liknar Fiskarnas fast nu är det läggdags

 

Tvillingarna 00.00-02.00: Känslomässig frihet tror jag är det främsta ledordet för perioden Det finns dock risk för urspårningar i ”nattvimlet”. Alla släpper loss och gör allt för att roa sig så mycket det går. Begäret efter att tillfredställa det egna behovet av samhörighet, intimitet och känslomässigt välbefinnande tillsammans med andra är viktigt – åtminstone när det är party.

 

Oxen 02.00-04.00: Om man tänker sig en fest en sen natt under vid denna period så kan den nå sin kulmen i början av perioden för att sedan vanligtvis avta när de flesta börjar tänka på hemgång. Det kan finnas drömmar om välfärd, äventyr och spännande upplevelser där ingen låser fast dig, varken människor eller vardag. Men tryggheten är gruppen och banden med människor.

 

Väduren 04.00-06.00: När vi vaknar minns vi ofta drömmar vi drömt under denna period. Fragment av drömmar som verkar oordnade och splittrade och där vi till synes helt oorganiserat går från rum till rum. Vaknar man tidigt till exempel en sommarmorgon möts man av stillhet och frid i en känsla av friskhet och morgontrötthet. Ett kaotiskt socialt mönster och ett fridfullt och ensamt.

 

God Jul!

 

 

Vecka 50 - Skytten och Tvillingarna/ symboler

 

Julen börjar närma sig och allt skall vara klart till jul. Alla praktiska förberedelser skall göras – julklappar, mat och en massa annat till festligheterna skall inhandlas, allt skall städas och göras inordning hemma, och är det saker med inredning som inte är klara så skall det göras nu.

 

Alla projekt skall avslutas – projekt och arbeten på jobbet eller på skolan skall slutföras och redovisas. Deadline är nästan alltid veckan innan ledigheten. Alla vill vara klara och fast man har nog med sitt så skall andra ha hjälp också.

 

De gemenskaper som inte riktigt tillhör familjen och de närmaste skall på något sätt firas innan jul. Jobbet bjuder på julbord, föreningen och skolan skall ha avslutning med fika och beröm för goda prestationer. Julkort är också viktigt för många.

 

Ofta känner skytten den här stressen inombords – hela året runt, att aldrig bli klar utan försöka få ihop allting så att alla blir nöjda. Det är vila och att koppla av som Skytten längtar efter, att få slå sig till ro med sina närmaste och planera för framtiden. För Skytten kan hela livet rinna iväg innan julen verkligen infinner sig i sinnet.

 

Ungefär samma tema har Tvillingarna som skall förbereda sig inför semestern. Här handlar det mer om aktiviteter och att komma överens om vad som skall göras, var vi skall åka i år och vilka vi skall träffa på semestern. På våren och sommaren är det också mer viktigt att arbeta i team än på hösten.

 

Samarbete blir viktigare för Tvillingen än för Skytten och att få hjälp med de praktiska göromålen. Alla måste dra åt samma håll för att semestern skall bli bra. Därför blir det också ett annat fokus på relationer för Tvillingen - ställer verkligen omgivningen upp för mig som själv sliter halvt ihjäl mig och bryr mig om och tänker på alla?

 

Även innan semestern och midsommar skall allt avslutas både på fritiden och på jobbet. Detta kan skapa problem om det är varmt och skönt ute och vissa vill starta upp semestern tidigare än andra. Det samma gäller innan jul fast reaktionen blir lite olika. För Skytten skapas det irritation om den får dra ett större lass än planerat och för Tvillingen skapas det irritation om vissa faller undan och inte hjälper till. Det ena utgår från det vardagliga och det andra från relationer.

 

Det som främst skiljer Skytten och Tvillingarna är att Skytten har höga förväntningar på sig själv precis som Skyttens omgivning ofta har. Tvillingen har tvärtom höga förväntningar på andra eftersom den ofta så att säga redan lever upp till sina förväntningar på sig själv. Skytten har fokus på den egna prestationen medan Tvillingen har fokus på livet runt sig själv och som den ofta identifierar sig med.

 

Höga ideal hos Tvillingen när det gäller samhörighet och delaktighet kväver omsorgen och det viktiga tysta samförståndet i relationer – tvillingen har inte tid. De stora förväntningar som Tvillingen har när det gäller relationer blir aldrig tillfredställda – de kvävs efterhand som det sociala idealet får mer spelrum. Detsamma gäller Skytten med sina höga personliga ideal. Den vardagliga gemenskapen blir ofta åsidosatt. Skytten har ofta inte tid att umgås i någon större omfattning eller vill själv styra detta umgänge. Skytten kväver de storslagna vardagliga planerna den hade för sig själv – de personliga idealen har inte tillräcklig attraktionskraft. Men belöningen är på väg. På midsommarafton faller de sociala idealen och alla dansar på borden och dricker sig berusade och badar nakna i sjön. Strax innan jul så struntar vi i de personliga idealen och kan ta emot den kärlek som ges – all självdisciplin och alla begränsningar offras för att vi skall kunna unna oss känslomässigt välbefinnande och gemenskap. Kanske lite överdrivet beskrivet.

 

Nu till våra siffror som symboler igen - vi fortsätter med fyran:

 

Fyran representerar de fyra elementen, jord, luft, vatten och eld. Dessa bildar en helhet och en kvadrat med de ingredienser som behövs för att kunna skapa i livet. fyran står för stabilitet, uthållighet, ordning och system. Tarotkortet Kejsaren är en aukoritär fadersfigur som styr livet med en fast hand. Bakom Kejsaren finns elden - handlingskraft, initiativkraft och fokus på individerna. Tronen är av sten och det finns berg i bakgrunden. Kejsaren är fast förankrad i det vardagliga och materiella. Med en röd mantel har han kontakt med sina känslor och kan hantera relationer. Utåt representerar spiran makt i den högra manliga handen och klockan, livet och målen, i den vänstra kvinnliga handen. De fyra djurhuvudena kan vara både stenbockar och vädurar och i slutet av Väduren finns ett maktcentrum precis som i början av Stenbocken.

 

I astrologin finns fyrtalet som ett fundament i alla astrologiska tidsstyra system. De fyra årstiderna är ett exempel och de fyra indelningarna av dygnet ett annat. Även livslinjen delas in i de fyra elementen.

 

Femman representerar den hela människan - de fyra elementen med ett femte - eter, själ eller jaget. Tarotkortet Översteprästen är en auktoritet som vägleder en skara som känner trygghet av just vägledning och som har något speciellt ideal. När jagets energi eller själskraften är inblandad är det viktigt med balans eftersom allt har en tendens att bli maximerat. Här handlar det mer om att bygga kvaliteter och inte i det påtagligt materiella. Att utveckla sig själv som individ och utveckla de fyra elementen på ett mer själsligt plan. Jord kan vara tjänande, luft kan vara broderskap, vatten kan vara frid och eld kan vara kärlek.

 

Beroende på om den främsta symbolen för fem - pentagrammet är uppåtvänt eller nedåtvänt så symboliserar den ljus och godhet eller materalism och njutningslystnad. I det uppåtvända pentagrammet står människa bredbent med armarna utåt. I det nedåtvända pentagrammet är det istället djävulens bockhorn som står rakt upp. I naturvetenskapens och humanismens högborg protesterar vi mot trosatser och helighet - religionen ställer bara till problem och det finns en protest mot maktmissbruk i olika ideals namn. Därför går vi ofta tyvärr fel krafters ärenden just nu.

 

Sexan representerar föreningen mellan det högre och det lägre och även föreningen mellan man och kvinna genom den elektriska sexuella kraften. Det är också en symbol för jämvikt och balans, och ansvar för familj och samhälle. Det sjätte stjärntecknet Jungfrun symboliserar föreningen mellan Det manliga och Kvinnliga och det sjätte budordet "du skall inte begå äktenskapsbrott utgår från samma ämne. I Davidsstjärnan förenas det högre och det lägre. Den lägre förendade personligheten strävar uppåt och möter själen som vänder sig nedåt.

 

Sjuan representerar utvecklingsprocessen genom sju olika nivåer. De sju strålarna är fundamentala krafter som styr all utveckling och är de byggstenar som allt är uppbyggt av. Regnbågen har sju färger, det finns sju toner i en vanlig oktav, kroppen har sju energicentrum. På sju dagar skapade också gud världen. Läs mer om de sju strålarna här. I Tarotkortet Vagnen finns massor av symboler. Vagnen dras av en vit och en svart sphinx som var och en representerar de fyra fasta tecknen oxen, Lejonet, örnen och människan. Drivkrafterna är både manliga och kvinnliga och individen vill skapa en stabill tillvaro. Månskärorna på axlarna innebär trygghetsskapande. Jag kommer att skriva om de sju utvecklingsnivåerna någon annan vecka.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 49 - Skytten och Tvillingarna / symboler

 

Jag börjar denna vecka med att beskriva Skytten och Tvillingarna. Sedan filosoferar jag lite över siffror som symboler

 

Nu är vi mitt inne i Skyttens tecken. Det är ett av de fyra föränderliga tecknen som har det gemensamt att de förbereder sig inför en ny tid och fullbordar det som varit, och har en vilja att göra upp med det gamla. De föränderliga tecknen utgår huvudsakligen från ett element till skillnad från de andra tecknen och fullbordar så att säga intresset för detta element. För Skytten är elementet eld som innebär ett perspektiv där individerna bildar självständiga enheter som så att säga är "ensamma" från varandra. Detta ger en självständig individ med en egen strävan och som vill vara fri och obunden på olika sätt. Trots att Fiskarna egentligen har en större talang inom området självständighet så är det i Skytten intresset finns. Fiskarna har i regel istället ett stort intresse för dynamiken mellan individerna och det tysta samförståndet, elementet vatten.

 

Det som är speciellt med Skytten och dess motsats Tvillingarna är att tecknen avslutar sin resa med en fest – julafton och midsommarafton. Därför handlar temat i dessa tecken mycket om att förbereda sig inför festen och den efterföljande ledigheten och samtidigt avsluta det som varit på hösten eller våren.

 

För att få en förståelse för varför de föränderliga fullbordar elementet och går in i ett annat får vi gå tillbaka till tecknen innan, de fasta tecknen. Det element som skapar tryggheten och stabiliteten för de fasta tecknen är just det element som de föränderliga sen uttrycker. Men för att vara just fast och stabil krävs att man medvetet eller omedvetet så att säga motarbetar det motsatta elementet. För Skorpionen är det luft som motarbetas och för Oxen är det eld som motarbetas – för Lejonet vatten och för Vattumannen jord. För Skytten finns det därför en vilja att kompensera för ett bristande socialt liv i Skorpionen och för Tvillingen finns en vilja att kompensera för ett bristande bejakande av de enskilda individerna i Oxen. Men Skytten är nästan helt inkompetent när det gäller den sociala normen precis som Tvillingen har mycket svårt att bejaka enskilda individers personliga och krångliga omständigheter. De gör både ett tappert försök men de förstår inte det motsatta elementet.

 

Skytten vill ha en öppen dialog där man helt kan öppna upp det inre rummet – individen är genomskådad, fri och ett öppet blad. Det är det individuella idealet som räknas och genom att bryta ner och avslöja brist på detta ideal skapas trygghet – då vågar sig det mörka inte fram. Trots en vilja att bygga sociala nätverk och göra sitt bästa för att bejaka gruppen så räcker det inte hela vägen. Skytten ställer till problem utan att vara medveten om det – den öppnar upp sådant som borde döljas men ger inte upp sig själv för gruppen genom att anpassa sig till normen – sådant som verkligen belönas. Skytten vägrar. Därför tystnar efterhand Skytten och underkastar sig elementet mellan individen och gruppen – relationen.

 

Tvillingen vill förverkliga en idé om det kompletta och fantastiska livet – och vill att omgivningen skall haka på för allas bästa. Det är samhörighet och det ”rätta” i livet som räknas och genom att motarbeta de som inte uppfyller normen eller faller inom ramen skapas trygghet. Tvillingen anstränger sig verkligen för att stödja individerna, att lyssna på problem och att hitta på roliga aktiviteter. Men det är rätt- och fel- tänkandet som dominerar och inte den grundläggande förståelsen för olika människor och deras historier, allt bedöms utifrån ramarna. Därför finns det alltid ett kritiskt granskande i bakgrunden när individen egentligen borde acceptera att livet inte alltid är så komplett eller fantastiskt eller att alla tänker olika. Därför blir Tvillingen mer och mer kritisk och har en tilltagande tendens att utnyttja människor i omgivningen – semestern kan börja.

 

Jag fortsätter beskrivningen av Skytten/Tvillingarna nästa vecka. Nu till några symboler som utgår från siffror och som astrologen ofta kommer i kontakt med. Vi börjar med noll:

 

Nollan representerar den rena kraften. Den kan vara ingenting och samtidigt förstärka andra tal. Nollan som narren är den utvecklade och avancerade individen som så att säga är fullbordad. Omgivningen tillfredsäller inte narren och därför har den inget intresse i att blanda sig i omgivningens omständigheter. Den håller sig i bakgrunden och kanske spelar med i spelet, harmlöst. Den kan använda humorn för att avslöja sanningar som bryter ner felaktigheter, maktmissbruk eller korruption. Oxen har ringen under månskäran i sin symbol. Ringen är här samhörigheten och gruppsammanhanget. Oxen är i stort sett fri från fastlåsthet av andra individers omständigheter. Nollan finns också till viss del i Lejonet som biter sig själv i svansen - symbolen är en svans. Den står i centrum av ringen och har ibland svårt att bli stimulerad av omgivningen.

 

Ettan representerar makten och den skapande kraften. här framträder utövaren och den som är proffesionell i sitt arbete. Individen kräver här en omgivning eller åskådare som den kan använda sig av i sitt skapande arbete. Självkontroll, kreativitet och inspiration är viktiga ingredienser. Förutom de sammansatta tecknen Fiskarna och Tvillingarna så har Skytten och Väduren en linje i sina symboler som innebär fokus på just den skapande aktiviteten.

 

Tvåan representerar dynamiken mellan två motsatta enheter. Både Merkurius, som är det livsbyggande logiska tänkandet, och Jupiter, som är kombinationen mellan viljan till förening och frihet, skapar denna dynamik. Den innebär att det individen vill ha och längtar efter döljs eftersom ett avslöjande skulle förstöra balansen, göra individen underlägsen eller ta bort spänningen. Det kan vi se i Fiskarna som har två halvmånar vända från varandra men förenade på mitten. Viljan till känslomässig trygghet är till viss del tillfredställd i och med relationen men kan aldrig tillfredställas helt eftersom ingen helt underkastar sig den andra. I tvillingarna handlar de två pelarna om min uppfattning kontra din om hur livet skall levas. Min är bra och rätt medan din behöver ändras. Vattummannens två vågor handlar om det friska sunda livet över ytan och det dolda trygghetsskapande under ytan. I Kräftan kan det handla om känslomässig tillfredställelse och inte så mycket om hur andra bejakar mig i relationen. Symbolen påminner lite om Yin och Yang. Ljus, vilja till socialt liv och vardag, och mörker, känslomässig trygghet och välbefinnande, kretsar runt varandra.

 

Trean representerar treenigheten och de tre ingredienserna som krävs för att skapa livet. Det är Fadern, sonen och den helige ande. Den helige ande är symbolen för materien på ett mer grundläggande och vetenskapligt plan. Tänk att varje atom är en kärna med ett antal elektoder som kretsar kring kärnan med en ofantlig hastighet och som också är ofantligt små. Det innebär att det mesta är bara tomrum. Den helige ande kallas också för modern och moder jord. Sonen är medvetandet, tankarna, känslorna, minnena och framförallt kärleken som förenande kraft. Fadern är impulsen som finns bakom våra tankar, jaget, identifikationen av mig själv som ett jag. Fadern är också det nätverk som styr alla skeenden. Den föreställning jag har om Hur fadern agerar påminner något om dataprogrammet Matrix i just Matrixfilmerna. Matrixfilmerna bygger dock grundtryggheten kring Pluto och underjorden, Ingen grundsyn som jag har.

 

Trean representerar också den förenade personligheten - individen som en integrerad helhet - med balans på tankar, känslor och den skapande kraften. Personer på alla tecken kan uttrycka denna kvalitet och alla gör det nog någon gång under livet. Det finns en känsla av lycka och frid över den förenade personligheten och en känslomässig utstrålning som attraherar omgivningen. Jungfruns och Skorpionens symboler är tredelade. Jungrun skapar balans genom en strävan att bygga gemenskaper och att ställa upp för sin omgivning - den kvinnliga sidan. Skorpionen är tydligt normbildande när det gäller gruppens ramar. Faller man utanför dessa får du reda på detta. Skorpionen tar också hand om och skyddar sina närmaste - den manliga sidan.

 

Jag ser att texten skenar iväg. Det är ett ämne jag kan filosofera över i dagar. Jag fortsätter även med detta ämne nästa vecka.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 48 - Mittpunkterna

 

Vi är mellan den första och andra advent - nedräkningen till jul har börjat med julstjärnor och ljus i fönster och träd. För mig ger Julljusen en mysfaktor och en känsla av frid.

 

Mörker är symboliskt det passiva känslomässiga omfamnande som innebär känslomässig trygghet, känslomässigt välbefinnande och en känsla av omhändertagande. Att underkasta sig kärleken eller ett känslomässigt beroende kan vara svårt. Men slutmålet blir frid när oron till slut lägger sig efter vintern. Familjen är trygghetsskapande och den sida av mörkret som vinterns barn huvudsakligen lutar sig emot. Kylan innebär symboliskt både ett känslomässigt avståndstagande från sig själv och andra. Den balanserar upp mörkret och ger en sval distans mellan individerna. Kylan innebär bland annat en vilja att styra sin egen vardag utan gemenskaper med olika viljor, eller grupper med regler som kräver underkastelse.

 

Denna vecka skall jag ta upp ett annat ämne inom astrologin – mittpunkter.

 

För att förstå sina inre psykologiska och sociologiska delar eller planeter krävs det ofta en del arbete. Det finns tolv stjärntecken och ett antal planeter att lära känna och deras förhållande till huskartan eller de olika områdena i livet vi agerar inom.

 

Men för att få en mer komplett helhetsbild av dig själv som individ med olika mönster och manér så kan du studera den inbördes samverkan som finns mellan de olika delarna. De bildar nämligen både aspekter och mittpunkter till varandra. Aspekter är ett specifikt förhållande eller avstånd mellan två planeter som ger en samverkan mellan dem på ett positivt eller negativ sätt.

 

Mittpunkter är lite annorlunda. Samtliga planeter möts halvvägs, ofta på en så att säga naturlig mötesplats, men ibland på två ställen om de är placerade långt ifrån varandra. Dessa möten skapar ett hundratal olika psykologiska teman som vi alla mer eller mindre stöter på i livet. Dessa mittpunkter framträder mer konkret i din inre psykologi när de sammanfaller med en specifik planet – ett tredje objekt.

 

I kombination med mittpunkternas objekt bildas det ungefär ett tusen olika variationer på uttryck av de olika temana. Varje individ har mellan femton och trettio starka mittpunkter som präglar individen och ger specifika särdrag. Vissa av dessa skapar ofta problem i livet och vissa skapar ofta framgång, de skapar inre och, tro det om du vill, även yttre händelser i ditt liv.

 

De yttre planeterna Uranus, Neptunus och Pluto skapar ofta tillsammans med Mars och Saturnus ofta problem i livet och omständigheter som du som enskild individ inte kan kontrollera. Mittpunkten mellan Mars och Saturnus skapar till exempel ofta en blockerande, skadegörande energi som kan ge en stenhård vilja och beslutsamhet. Tillsammans med Uranus kan Mars skapa oväntade bakslag i livet men också oväntad styrka hos individen. Tillsammans med Neptunus kan Mars skapa förlamad energi och kroppslig svaghet men också inre strävan och avhållsamhet

 

Solen och Jupiter tillsammans med Mars och de yttre planeterna kan skapa framgång i livet. Jupiter ger en energi som framkallar en tro på de egna möjligheterna och på expansion i livet medan Solen just representerar dig och ditt medvetna jag. Som en medveten individ styr du processen och kan nå framgång. Jupiter tillsammans med till exempel Pluto kan ge en position och makt i livet och tillsammans med Uranus kan Jupiter ge oväntade framgångar och tur i livet.

 

En del astrologer som specialiserat sig på mittpunkter tycker att det ofta räcker att bara analysera just mittpunkterna för att kunna skapa en uppfattning om individens personlighet – de tolv stjärntecknen blir så att säga överflödiga. Jag håller inte med men förstår deras perspektiv. Jag vill se mittpunkterna mer som ett komplement till den astrologin som utgår från soltecknet och födelsemånaden. Vi kan titta närmare på om några av Barack Obamas mittpunkter ger några ledtrådar.

 

Obamas Sol i Lejonet står i mitten av två mittpunkter. Förhållandet mellan Venus och Mars uttrycks genom Solen. Förhållandet mellan Visionen och drömmarna om livet och individens syn på det yttre livet uttrycks medvetet i individens liv. Detta ger en känsla för vad omgivningen behöver, en förmåga att göra livfulla och entusiastiska framställingar för saker man brinner för men kan också ge retlighet och brist på taktfulhet. Även förhållandet mellan Mekurius och Uranus uttrycks genom Solen. Förhållandet mellan det logiska tänkandet och den egna rollen i samhället uttrycks medvetet i individens liv. Detta kan ge ett revolutionärt sinnelag, skarpsinighet, och en individ med inflytande över andra men också självöverskattning och taktlöshet.

 

Månen står i centrum av en stark mittpunkt. Förhållandet mellan Mars och Ascedenten uttrycks genom månen. Förhållandet mellan individens syn på det yttre livet och den oskuldsfulla individen uttrycks i individens känsloliv. Detta ger en vilja som tvingar sig på andra, som arbetar energiskt tillsammans med andra och som tilltvingar sig framgång - kan förarga omgivningen.

 

Merkurius står i centrum för en stark mittpunkt. Förhållandet mellan Venus och Uranus uttrycks genom Mekurius. Förhållandet mellan Visionen och drömmarna om livet och den egna rollen i samhället uttrycks genom det logiska tänkandet. Detta ger stimulerande infall och idéer, bland annat när det gäller kärleksangelägenheter.

 

Venus mittpunkter: Månen och Merkurius kan skapa ett känslopåverkat logiskt tänkande när det gäller de egna visionerna i livet; Jupiter och MC ger en målmedvetenhet, pliktkänsla och uthållighet när det gäller att förverkliga drömmar och mål.

 

Mars mittpunkt Merkurius och Neptunus skapar en finfänslighet och inlevelseförmåga med en känsla för vad som kan komma i framtiden samt ett starkt målinriktat sinne.

 

Uranus mittpunkter: Solen och Pluto ger en mycket stark genomdrivningskraft när det gäller samhällsfrågor. Här finns ett också ett starkt positivt eller negativt förhållande till makteliter som dominerar under ytan. Merkurius och Mars kan ge en pessimistisk läggning men också saklighet och en vilja att fördjupa sig i olika intressen

 

Neptunus mittpunkter: Solen och Jupiter ger social grundtrygghet och en välgörande inställning där individen får uttrymme i livet; Merkurius och Ascendenten ger ett ställningstagande till andra individer och till omgivningen när det gäller den egna konkurrenskraften; Saturnus och Uranus ger en tilltagande förlamning av krafterna vad detta nu kan innebära.

 

Plutos mittpunkter: Venus och Neptunus ger en stark dragningskraft hos omgivningen; Mars och Uranus ger en förmåga att göra enorma ansträngningar för att åstadkomma tvingande förändringar men också våldsamma ingrepp.

 

Genom att studera och analysera individens mittpunker framträder de personliga nyanserna. Flera av Barack Obamas personliga egenskaper framträder här som vi kan se. I mitt stora karaktärshoroskop ingår bland annat en mer utförlig beskrivning av alla starka mittpunkter.

 

Lycka till!