Stort karaktärshoroskop

Det stora karaktärshoroskopet är ett utökat karaktärshoroskop. karaktärshoroskopet ger dig en grundläggande kunskap om just din astrologi. En kort presentation ges av de viktigaste delarna i horoskopet. Dina personliga placeringar beskrivs sedan mer utförligt med vissa personliga sammanfattningar. Dessutom presenteras positiva och negativa spänningar och förhållanden mellan dina olika personliga sidor. Här framträder bland annat tankar som drar åt olika håll. Inre ibland svårförklarliga motstånd eller yttre konfrontationer eller sammanträffanden med din omgivning kan här få sin förklaring.

Tekniken som används är, förutom planeternas inbördes aspekter, mittpunkter. Ett stort antal mittpunkter eller psykologiska teman skapas mellan planeterna eller där dina inre delar möts. Ett visst antal av dessa kommer till uttryck i just ditt liv. Dessa teman som formar vissa huvudteman lyfts fram i det stora karaktärshoroskopet.

 

Exempel på tolkningar av mittpunkter kan se ut så här: