Årshoroskop

Livet går in i olika faser och det händer alltid vissa saker under året. Vissa , inte alla, händelser framträder i ett framtidshoroskop. Dessa händelser kan på så sätt förklaras. Även vissa perioder med oförklarliga känslor, till exempel oro eller depression kan få en rimlig förklaring.

 

Horoskopet är uppbyggt kring två tekniker, ålderspunkten och transiter. Ålderspunkten är den punkt i livet du är just nu, så att säga på livets resa. Denna resa följer ett visst tema med en omgivning som speglar och uttrycker just denna energi. Vissa möten och relationer kan till exempel förklaras som en del av just denna föränderliga energi.

Transiter är de möten som under året sker mellan planeterna i ditt födelsehoroskop och de verkliga planeternas rörelse under året. Alla dina inre delar såsom självhävdelse, känslomässig trygghet, känsla av möjligheter och begränsningar möter motsvarande delar utanför dig själv. Dessa möten sker varje dag i en oändligt massa kombinationer. Det är när mötena bildar en spänning mellan dig och din omgivning som de blir intressanta. Det är dessa möten jag lyfter fram och förklarar. Man kan förklara händelser men inte förutspå dem. Ett exempel kan vara att en viss specifik planetkombination framträder hos alla som vunnit mer än en miljon kronor. Denna specifika planetkombination framträder också i alla människors liv då och då utan att de vinner något.

 

Exempel på delar ur ett ”Årshoroskop” kan se ut så här: