Veckans - tidigare veckor

Vecka 47 - Skorpionen vs Skytten, global indelning

November kan också vara fantastiskt. Sådana här klara och lugna dagar med lite kyla i luften är uppfriskande. Denna vecka skall jag först beskriva övergången mellan Skorpionen och Skytten och sedan reflektera lite över världsdelarna och den globala astrologiska indelningen.

 

Vi går denna vecka in i Skyttens tecken – frihetens och självständighetens tecken. Både Skorpionen och skytten präglas av personlig strävan och eget självständigt arbete. Parallellt med detta är individen ofta upptagen med tankar på relationer och andras förväntningar. Detta skapar ett speciellt förhållningssätt till omgivningen.

 

Individen försvarar sitt revir och sin möjlighet att arbeta självständigt. Relationer är viktigt och något som värderas. Men Skorpionen ställer högre krav på relationer än Skytten men är inte själv beredd att underkasta sig andra människor i olika relationer. Det är hela tiden en balansgång mellan individens strävan och viljan till bra relationer. Om individen tvingas underkasta sig för mycket blir den egna strävan eftersatt. Det är kanske därför som Skorpionen ställer krav – i en ädel relation tillåts individerna utrymme till en egen strävan - något som gynnar just Skorpionen.

 

När individen är fokuserad på egna projekt blir vardagen både ett redskap och en börda. Ofta är just projektet uppbyggt kring någon vardaglig aktivitet, men andra vardagliga aktiviteter dyker också upp som inte ingår i individens egna projekt – något som kan leda till stora belastningar. De egna projekten prioriteras men den närmaste omgivningens praktiska behov kan inte helt åsidosättas. Det är viktigt att påpeka att de egna projekten ofta har ett ädelt syfte där omgivningen ofta gynnas på flera sätt - även fast Skorpionen vill bestämma vilkoren.

 

Det sociala nätverket och normer, regler och ett rätt och fel- tänkande missgynnar ofta individen som utgår från sina egna projekt. Det sociala tankesättet har en Skorpion svårt att förstå och är ur Skorpionens perspektiv endast ett sätt att ”sinka” de egna planerna. Det sociala har också en förmåga att förstöra fasta relationer och separera Skorpionen från sina käraste. Människor i nätverket vill ha med sig andra och lockar med olika frestelser – något som Skorpionen genomskådar och kan säga nej till. Men den vill också att omgivningen skall förstå det felaktiga i dessa social band som skapar oro i en Skorpions liv. Därför förnekar ofta Skorpionen andra ett rikt socialt liv.

 

Problemet med att avvisa det livsbyggande sociala nätverket är att den automatiska disciplinering som det sociala innebär minskar och individen kan tillåta sig urspårningar av det ena eller andra slaget. Detta kombineras med en avtagande behov att hävda sin egen styrka. Individen vågar bjuda på sig själv och även öppna upp sig i relationer och i de personliga kontakterna.

 

Konsekvenserna av detta förhållningssätt leder in i Skyttens tecken. Den kan ha dåligt samvete för att den åsidosatt det sociala nätverket. Människor kan känna sig fastlåsta av en brist på socialt liv i Skorpionens närhet – något Skytten vill kompensera. När Skorpionen släpper på sig själv så inser den att självständigheten var viktigare än relationerna. Omgivningen som tidigare hade respekt för Skorpionen tappar ofta denna efterhand som Skorpionen visar upp en mjukare och mer oskuldsfull sida av sig själv. Det är friheten som sedan är Skyttens styrka och inte makt i förhållande till omgivningen

 

Även fast Skytten har en egen uppfattning om relationer och hur de skall vara så är det självständigheten som är viktigast. Därför är Skytten inte så fastlåsande som Skorpioner kan vara. Det den saknar är tron på sin egen styrka i förhållande till andra. Den kan ha självkänsla och självförtroende men konfronterar gärna inte omgivningen i onödan och försöker inte dominera den. Den försöker snarare gottgöra den med olika typer av social aktivitet och socialt engagemang. Den har också svårt att förneka omgivningen den egna fria aktiviteten i det sociala. Den fokus som fortfarande är inriktad mot något eget projekt blir mer splittrat och inriktat mot den närmaste omgivningens behov. Nu börjar arbetet med att bli klar inför julledigheten.

 

Detta var lite om övergången mellan Skorpionen och Skytten. Jag vill även lite kort beröra ett helt annat ämne som jag funderat på i veckan.

 

Årstiderna ur ett globalt perspektiv

 

Världen blir mer och mer globaliserad och vi tvingas samarbeta för att lösa olika globala problem. Hur ser då den astrologiska fördelningen ut mellan kontinenter och världsdelar?

 

Den kulturella forskningen har kommit en bit på väg inom psykologin. Kina och Japan ses som kollektivistiska eller socialt centrerade länder medan Europa och USA ses som individualistiska. När det gäller USA så utgår det individualistiska synsättet huvudsakligen från samhällets vilja att ge individen utrymme och möjligheter i det vardagliga, att med egen kraft utnyttja de vardagliga resurserna för att skapa välstånd och lycka. Detta liberala förhållningssätt liknar ett vardagscentrerat synsätt. Mellanöstern och länderna mellan Ryssland/Turkiet och Pakistan/Indien utgår från familjen, relationen och religionen.

 

Denna indelning påminner om tecknens sociala centrering i de fyra årstiderna.

 

 

Europa och Afrika är individcentrerade världsdelar där den självständiga individen antingen hävdar sig själv eller bygger ett rättvist och solidariskt samhälle. Det är motsvarigheten till höstens energier (mellan de gula linjerna).

 

Ryssland och Mellanöstern med Indien och en liten del av kina och Tibet är relationscentrerade delar där inflytande och auktoritet är viktiga ingredienser i samhällsbygget. Här dominerar den kollektivistiska individualismen - med individualisten som själv tolkar de sociala behoven utifrån de egna relationernas behov. Det är motsvarigheten till vinterns energier - med ett kargt klimat som Sveriges vinter (mellan de röda linjerna).

 

Kina, sydostasien, Japan och kanske Australien är kollekivistiska kulturer med socialt centrerade individer. Kännetecknande här är nätverket med en mångfald av relationer som styrs likt en organisation. Regler och normer, medlemskap, gemensam aktivitet och kanske framförallt utbytbarhet kännetecknar en organisation. Kan du inte hedra din familj eller organisation blir du utbytt. Belöningen för bra prestationer blir olika typer av incitament. De flesta i Europa har mycket svårt att förstå denna kulturs drivkraft eftersom den inte utgår från individen utan från livet utanför individen. De som är födda på våren i Sverige får nöja sig med att tolka denna kollektivistiska energi utifrån ett individualistiskt samhälle (mellan de blå linjerna).

 

Syd och Nordamerika är vardagscentrerade kontinenter. USA har två drivkrafter - liberalismen, individens stöd från samhället - individualistisk kollektivism, och universalitet som inom sociologin beskrivs som den normativa idé som verkar vägledande för ett samhälle. På det individuella planet finns det likheter mellan universalism och moralisk individualism som bland annat återfinns i liberala samhällssystem. Den liberala traditionen skapar två motsägelsefulla system, ett politiskt, ekonomiskt och tävlingsinriktat och ett moraliskt som utgår från universella mänskliga värden. Båda dessa system lyfter fram individen som en självständig enhet i det sociala och främjar ett vardagscentrerat synsätt. Syd och Nordamerika utgår i grunden inte från individen och solidarisk samverkan utan från vardaglig stabilitet och vardagligt välstånd för nationen och individen - "prosperity" (mellan det gröna linjerna).

 

När det gäller de tolv olika tecknens systematiska fördelning inom dessa gränser så ser jag inget bestämt mönster. Varje nation har sin födelsepunkt. Därför tror jag att var och en av de tolv tecknen är representerade i de fyra delarna som jag beskrivit ovan. Några företrädare för indelningen är ändå inte svårt att upptäcka: USA - Kräfta, Lejon och även Tvillingen. Twintower rasade då Saturnus stod i Tvillingarna och Pluto mittemot i Skytten. En kraftfull symbol för Kina är draken som också är en symbol för Oxen. England, Frankrike och Tyskland - Jungfrun, Vågen och Skorpionen. Indien, Iran/Irak och Ryssland - Skytten, stenbocken och Vattumannen.

 

Lycka till!

 

 

 

Vecka 46 - Vem passar jag ihop med?

 

Från övergången till vintertid fram till första advent upplever jag som årets tristaste veckor rent vädermässigt. Även om vädret är sämre efter advent så får jag en annan sinnesstämning och känsla i kroppen - med ljus i fönstren och förväntningar om julledighet. Ändå kan det vara ganska skönt att ta en promenad vid skymningen. Kolla förresten bilden vecka 40 - samma tid på dygnet och samma plats som bilden till vänster.

 

”Vilket stjärntecken passar jag ihop med?” - är en av de vanligaste frågor en astrolog får. Eftersom en individs astrologi är så mycket mer än just soltecknet finns det inget enkelt svar. Här kommer ändå några positiva och negativa faktorer mellan olika stjärntecken att tänka på. Som vanligt är det generaliseringar som inte stämmer på alla.

 

Att lära känna sitt kors, som jag beskrev vecka 41, är kanske det viktigaste i den personliga utvecklingen. Om du har träffat eller är ihop med någon på samma kors som dig så kommer här några ledtrådar.

 

Ungefär samma teckenplacering skapar ofta en harmonisk relation där man i grunden förstår varandra och ofta står ut med partnens dåliga sidor. Problemet långsiktigt är ofta brist på stimulans och att man får jobba på relationen – man är så lika i det sociala mönstret. Två Skyttar kan till exempel behöva arbeta en del med det sociala livet som kan bli lite eftersatt.

 

Den motsatta teckenplaceringen är den verkliga utmaningen för den kan slutligen leda till en fullständig harmoni och balans. Problemet är att det i stort sett är omöjligt att i grunden förstå den andres sociala mönster – man fattar helt enkelt inte. Det enda man tillslut får göra är att släppa taget och lägga sig själv åt sidan. Anledningen är att motsatstecknet har ett perspektiv som helt utgår från det motsatta elementet, individcentrering möter gruppcentrering och vardagscentrering möter relationscentrering. Det element som du hela livet kämpar emot har ditt motsatstecken som grundtrygghet.

 

Det tecken som är 90 grader efter dig i zodiaken gör dig ofta uttråkad. Om du tittar på zodiakringen så går tecknen moturs så för till exempel Tvillingarna är det Fiskarna. Det element som tecknet efter har som huvudsakligt perspektiv har tecknet före bara som ett redskap för sitt huvudsakliga element . Fiskarna arbetar till exempel med trygghetsskapande relationer medan Tvillingen använder just en mångfald av relationer för att skapa ett trygghetsskapande nätverk. Därför känner sig tecknet 90 grader efter ofta kuvad eller avvisad.

 

Det tecken som är 90 grader före har samma perspektiv till dig som du har med tecken efter, som jag beskrev ovan. Därför kan individen i tecknet före välja att attrahera dig med en skön energi och i nästa stund plocka ner dig på jorden. Ett Lejon som till exempel bygger ideala personliga egenskaper kan bli charmad av Skorpionens artiga och generösa förhållningssätt men bli nedplockad på jorden när Skorpionen börjar dela ut pikar eller hävda sig själv.

 

De tecken som har samma element är ofta de som man rekommenderar som relationspartner. Dessa tecken bildar en trigon och är 120 grader från ditt tecken. Som arbetskompisar eller som en flirt finns det ofta samtycke och bra dynamik mellan dessa tecken eftersom man ofta har samma sociala fokus - individen, relationen, gruppen eller vardagen. På ett djupare plan i en relation kan det vara svårare att komma överens. Det är lite det tema som jag beskrev ovan med tecken 90 grader ifrån varandra. Om vi till exempel tar Jungfrun så är den ett renodlat jordtecken och vardagscentrerad medan Oxen idealiserar vardagen men är gruppcentrerad - något som kan tråka ut Jungfrun. Stenbocken använder vardagen för att få bekräftelse i det motsatta elementet, relationer. Vardag för egna syften för Stenbocken men inte för vardagens skull - då tröttnar Stenbocken.

 

De tecken som är 30 grader ifrån varandra tror jag ofta skapar de mest ideala relationerna om kvinnan är i tecknet före mannen. Tecknet före har symboliskt erfarenhet av tecknet efter. Därför kan tecknet före ha en mer omhändertagande och överseende inställning till tecknet efter. En Vädurskvinna kan till exempel ha överseende med en självgående, envis och känslosam manlig Fisk. Om mannen är före kvinnan får kvinnan ofta en mer utåtriktad roll i relationen. Tecknen har också ungefär samma sociala mönster och perspektiv på tillvaron.

 

De tecken som är 60 grader ifrån varandra möts halvvägs i det tecken som är mellan dem. Tecknet mittemellan är något som tecknet efter tycker verkar spännande och för tecknet före är förbjudet och något i det förflutna. För Vågen och Skytten kan till exempel det halvvägs mötet i Skorpionen kännas spännande och känslomässigt tilltalande.

 

Experimentera gärna med de olika vinklarna. Kopiera zodiaken till ett Word-dokument och skriv ut det. Åter igen – det är endast generaliseringar och det finns en mängd inflytanden som så att säga kan neutralisera negativa och positiva aspekter mellan olika stjärntecken. Och det är allmänmänskliga förhållanden som också kan passa in på andra i din omgivning.

 

 

Lycka till!

 

 

 

Vecka 45 - Skorpionen - Oxen

 

Nu i lördags var det alla helgons dag och många av oss som har någon död att hedra kanske tänder ett ljus på kyrkogården. Det brukar vara många ljus och både fridfullt och häftigt.

 

Jag har fått en del frågor om förra veckans beskrivning av Herakles och stordåden. Hur vet man vilket stordåd som just är ditt? Här är en lathund. Det är också tre ställen – i början på Tvillingarna, Vågen och Vattumannen som inte verkar har något stordåd. Jag har tyvärr ingen förklaring – kanske är individen befriad från denna själsprövning här, kanske det finns andra prövningar.

 

Om man jämför Skorpionen som är novembertecknet med dess motsats Oxen som är majtecknet så skiljer sig individens sociala mönster markant. Förväntningarna vänds inåt hos Skorpionen och utgår mycket från den egna prestationen. För Oxen vänds förväntningarna utåt mot omgivningen och utgår mycket från samordnade planer med andra.

 

Det som Oxen kan vara rädd för är ensamheten medan Skorpionen kan vara mer rädd för fastlåsthet. Oxens beroende av sociala band gör att den utvecklar ”detachment” – en slags frihet från band med enskilda personer. Skorpionens beroende av sig själv som person och av ”attachment” till andra – beroende av enskilda individer - gör att den utvecklar en självständighet från gruppnormen eller vad andra förväntar sig av andra. Detta skapar ett dilemma i både Oxens och Skorpionens liv.

 

För att upprätthålla sitt nätverk och undvika ensamhet bejakar Oxen enskilda individers personliga omständigheter. De lyssnar på relationsproblem och står ut med omgivningens konstiga idéer. För att upprätthålla sig själv och undvika fastlåsthet bejakar Skorpionen individers sociala omständigheter. Den ser alla snåriga förbindelser mellan människor och hur de gör för att få sin vilja fram. Att inte spela med i detta spel kan innebära att få gruppen emot sig eller individer som inte kan släppa taget om Skorpionen – genom att förneka dessa individer ett yttre liv.

 

Oxen bygger sitt liv utifrån en mångfald av sociala relationer men vill utnyttja alla vardagliga gåvor. Därför kan känslomässiga relationer bli en börda. Därför blir Oxen bra på att lösa relationsproblem – den har själv distans tilll dessa problem . Skorpionen bygger sitt liv utifrån en mängd vardagliga personliga kontakter men vill knyta an till människor och skapa relationer. Därför kan den tunga vardagen bli en börda. Därför blir Skorpionen handlingskraftig i det vardagliga - den har själv distans tilll dessa problem.

 

Det faktum att Skorpionen är ensam och till stor del har accepterat detta gör att den ofta skapar en grundtrygghet i existentiella frågor och sin egen roll i den gudomliga planen. Den har ofta lätt till filosofin och tankar om livets mening. I kombination med ett starkt kritiskt sinnelag när det gäller individers manér i det sociala så skapar detta ofta en genomträngande kunskap hos Skorpionen. Det faktum att Oxen är fastlåst i det sociala och till stor del har accepterat detta gör att den ofta skapar en grundtrygghet i sin vision om hur den vill att livet skall se ut och sin egen roll i denna vision. Den har ofta lätt att ta till sig visioner av olika slag kanske av religiöst innehåll – just Buddismen och Buddha utgår från Oxen. I kombination med ett starkt kritiskt sinnelag när det gäller individers brist på ansvar inför gruppens bästa så skapas en genomträngande social smarthet hos Oxen. I det Kinesiska horoskopet är ju också Draken det mest respekterade tecknet – när Jupiter är placerad i Oxen.

 

Jag kan fortsätta länge med dessa paralleller mellan Oxen och Skorpionen. Det är på detta sätt jag ofta arbetar. Jag beskriver ett element t.ex. eld och individens vilja till självständighet i t.ex. Skorpionen och översätter dessa egenskaper till det motsatta elementet, i det här fallet luft i Oxen. Luft kan vara livsbyggande och socialt beroende.

 

 

Dessa paralleller gäller inte bara motsatstecknen utan alla tecken på ett kors – i det här fallet det fasta korset. Om vi t.ex. tar det första exemplet med olika förväntningar så kan det se ut så här:

 

Förväntningarna vänds inåt hos Skorpionen och utgår mycket från den egna prestationen (fri från andra/gruppnormen). För Vattumannen vänds förväntningarna mot relationer och inflytande i dessa. För Oxen vänds förväntningarna utåt mot omgivningen och från samordnade planer med andra. För Lejonet vänds förväntningarna mot en rik vardagsgemenskap med egna möjligheter.

 

Jag hoppas att ni får en någorlunda bra bild av parallellerna. Jag skall gå igenom elementen lite nogrannare någon annan vecka eftersom de kan vara svåra att skilja åt Det är t.ex. stor skillnad mellan personliga känslomässiga kontakter och känslomässiga relationer (det ena utgår från individerna och det andra från punkten mellan individerna) och mellan socialt nätverk och vardaglig gemenskap (det ena utgår från så att säga medlemsskapet i nätverket och det andra från individens trygghet) .

 

Lycka till!

 

 

Vecka 44 - Esoterisk astrologi

 

Det har varit Halloween i helgen – spökenas afton, och vi har också gått över till vintertid. Mörkret och vad det symboliser kan vara skrämmande t.ex. intimitet och känslomässigt beroende. Mörkret kan kännas svårt för individen som fortfarande har sommaren nära i minnet. Skorpionen är själv-ständigheten kombinerat med fastlåsthet i relationer. Det är sociala band som ibland skrämmer Skorpionen, band som den inte lyckats få kontroll över.

 

Nu till något helt annat. Astrologin delas in i en exoterisk och en esoterisk astrologi. För närvarande ägnar jag mig huvudsakligen åt den exoteriska, den del som beskriver de tidsstyrda astrologiska samband som samverkar med våra fysiska, känslomässiga och mentala egenskaper. I grunden är min huvudsakliga inriktning esoterisk som beskriver både tidsstyrda och rumstyrda samband mellan individ och vårt högre jag – själen. Jag skall denna vecka ge ett exempel på just denna inriktning.

 

Ett tidsstyrt samband utgår från tiden, t.ex. dygnet, - att fånga dagen. Under en arbetsdag så gäller det att utnyttja de olika timmarna eftersom de så att säga bara går. Varje timme har sin energi och det är denna energi som styr det astrologiska sambandet. Ett rumstyrt samband utgår istället från processen. I sidomenyn beskriver jag strålarna under rubriken Vintergatan. Strålarna är en rumstyrd process där en stråltyp utvecklas under lång tid, fullbordas och övergår till en annan utifrån arbetet i strålen och inte utifrån någon tidscykel. Det samma gäller själens arbete med personligheten under en inkarnation på Jorden. Människans inkarnationscykel är ca 165 år d.v.s. den tid det tar för Neptunus att gå ett varv runt solen. Vi föds in i ett Stjärntecken och går vidare till ett annat när det huvudsakliga temat för teckenplaceringen är fullbordat och mättnad uppnåtts. Det är som ett beting – när ni är klara kan ni gå hem, eller börja på nästa uppdrag.

 

Esoteriska symboler för själens arbete med individen i de tolv tecknen är, som de flesta insatta i esoterisk astrologi vet, Jesus och de tolv lärjungarna och Herakles och hans tolv stordåd. Jesus är den fullbordade människan som är uppfylld av andlig kraft, eller Kristus. Han kämpar mot de yttre astrologiska inflytandena på det kardinala korset. När människan sedan är korsfäst d.v.s. inte kämpar mer så frigörs hon och återuppstår och tar den fjärde invigningen. Herakles har inte kommit så långt. Människan kämpar här mot sig själv och sina låga sidor i de olika stordåden. Även om de flesta av oss inte upplever det krig som Herakles eller individen gör efter den andra invigningen så kan vi ändå få en uppfattning om den astrologiska själstyrda processen i vårt individuella stjärntecken.

 

Intressant är att Herakles resa inte är genom ett varv i zodiaken utan genom ett mycket speciellt mönster som jag arbetat med en hel del med. Genom att dra streck mellan de tolv stordåden och utgå från en speciell zodiak med de olika grundenergierna så framträder mönstret. Bilden är färglagd för att förstärka mönstret. Påminner faktiskt om den egyptiska Skarabén som var en symbol för liv och återfödelse.

 

Jag fördjupar mig inte i stordåden utan ger bara ett exempel på tolkning av ett stordåd – det sjätte stordådet - när Herakles hämtar Hippolytes bälte. Stordådet sträcker sig från mitten/slutet Vågen till början/mitten Skorpionen. Nedan är en kort sammanfattning ur "The Labours of Hercules"

 

.....Vid dessa stränder bodde den stora drottningen, som regerade över alla kvinnor i den då kända världen. Dessa var hennes tappra krigare. Innanför hennes rike fanns det inte en enda man.... "Ordet har gått ut", sade hon, "att det är på väg en krigare hit vars namn är Herakles, som är en människoson men tillika en Guds son. Till denna man måste jag ge bort det bälte jag bär på. Bältet var en symbol för den enighet som uppnåtts genom strid och en symbol för moderskapet. Hippolyte gick ut till Herakles. Han kämpade och stred mot henne, och lyssnade inte på de vänliga ord hon försökte att säga. Han slet loss bältet från henne, även fast hon räckte ut bältet till honom och erbjöd honom den som en gåva. Hon erbjöd honom sålunda symbolen för enhet och kärlek, offer och tro. Herakles råkade sedan slå ihjäl Hippolyte

 

"Min son, varför döda det som du behöver, och står dig kärt och nära? Varför döda den du älskar, den som ger dig goda gåvor, den som stå för dina möjligheter? Varför döda modern till det heliga barnet? Återigen kan vi se ett misstag. Ännu en gång har du inte förstått. Gottgör för det som skett nu, innan du söker upp mig på nytt."

 

Återigen kom Herakles till stränderna vid det stora havet. Där såg han ett odjur från det djupa havet som höll den stackars Hesione mellan sina tänder. Hennes förtvivlade rop och längtan steg upp till den höga himmelen och nådde öronen på Herakles, som gick i djup förtvivlan och som inte visste vilken väg han vandrade längs. Med snabba steg skyndade han till hennes hjälp, men kom fram för sent. Hon försvann in i djupet i sjöodjurets glupska hals. Herakles glömde bort sig själv och simmade rätt mot vågorna. Han nådde odjuret som med en snabb attack vände sig mot mannen. Med ett högt ljud öppnade han sitt gap. Herakles skyndade ner genom den röda tunneln på odjurets hals där han letade efter Hesione. Djupt inne i odjurets mage fann han henne. Med sin vänstra arm tog han tag i henne och höll henne tätt inpå medan han med hjälp av sitt pålitliga svärd kämpade sig ut ur ormens mage till dagsljuset. Sålunda räddade han henne, och gottgjorde för den gång då han tidigare slagit ihjäl.

 

Den individ som har erfarenhet av just detta stordåd vet vad det handlar om. Jag kan endast kosta på mig en enkel tolkning. Stordådet är tvådelat, det ena i Vågen och det andra i Skorpionen. Herakles möter en grupp stridbara kvinnor vars drottning han dödar. Detta kan beskriva det tema jag tog upp vecka 42. Vågens vilja att knyta kontakter stöter på motstånd i slutet av tecknet. När Vågen går över i Skorpionen säger individen stopp och tar död på allt förnedrande kontaktskapande och bryter med dem han velat förena sig med. Fri från detta gruppberoende är han utelämnad åt sig själv och sina begär. Individen gör en djupdykning bland begären och besegrar dem.

 

Herakles stordåd är ett exempel på esoterisk astrologi. Vill du läsa mer om just Herakles stordåd kan du beställa boken här (Tyvärr bara på engelska - " The Labours of Hercules") . Du kan också använda dig av min modell av grundenergierna och placeringarna av stordåden i den innersta zodiakringen för att se vilket stordåd som kanske är aktuellt för dig.

 

Lycka till!