Veckans - tidigare veckor

Vecka 17 - Jupiters utvecklingsstadier - ebb flod

 

Nu är våren här på allvar och jag har tagit mitt första topp i sjön, kallt men friskt. Det har ju varit över 20 grader ute och klarblå himmel. Det blir mer Jupiter denna vecka, planeten som ger en känsla av möjligheter och expansion i livet. Genom Jupiters inflytande känner vi oss delaktiga i det sociala och får en känsla av möjligheter för oss själva. Jupiters inflytande är balansgången mellan den egna fria strävan och viljan till förening.

 

Precis som de andra planeterna så styr Jupiter ett system i livet samtidigt som placeringen i födelsehoroskopet ger dig karaktärsegenskaper utifrån den specifika placeringen. Jupiters egenskaper i de tolv zodiaktecknen motsvarar i stort de kinesiska tecknen. Även om karaktärsegenskaperna utgår från den kinesiska kulturen så de ändå i stort allmänmänskliga. Men grunden till Jupiters egenskaper hos den enskilde individen utgår snarare från en tolvårig cykel genom olika stadier av ebb och flod. Denna resa utgår från Enneagrammet som ni kan se på bilden och har nio olika punkter eller avslutningar på stadierna.

 

Hur Jupiters tolvåriga system fungerar vet jag inte, bara att det gör det. Under tolvårscykler som är mer regelbundna än Jupiters resa genom tecknen i horoskopet så vandrar vi genom olika stadier av strävan där vi också regelbundet konfronteras av Saturnus och omgivningens förväntningar på oss. Det verkar alltså inte vara Jupiters nuvarande placering i förhållande till födelsehoroskopet som styr denna resa. En idé kan vara att det är Jupiters starka magnetfält påverkar Solens aktivitet. Det är bland annat denna tolvåriga cykel som verkar påverka aktiemarknaden starkt. Förutom varje individs tolvåriga resor så växlar temat för de olika resorna. Dessa teman motsvarar de fyra årstiderna eller sociala synsätten. Efter en tolvårscykel med fokus på individens självständiga strävan så byts fokus i nästa cykel till en relationscentrerad strävan och efter det på en socialt centrerad strävan och så vidare.

 

Denna vecka beskriver jag de olika utvecklingsstadierna i ebb och flod utan att gå i närkontakt med de olika tecknen. Ytterligare två veckor kommer jag att ägna åt Jupiters resa, den ena åt den tolvåriga resan genom tecknen och den andra veckan åt just din Jupiterplacering. Börja redan nu att gör en lista på ditt liv och skriv upp det viktigaste som hände och känsloläget under varje år. Se om du kan dela in livet i tolvårscykler med en start på något tema, tre år efter - en konfrontation och kamp, tre år efter – någon typ av belöning, och tre år efter – någon typ av avslut.

 

Alice A. Bailey beskriver fem stadier genom vilka människan utvecklas. Dessa fem stadier täcker varje forms utveckling. Varje form byggs av en pådrivande livsgnista som utgår från en skapare och växer steg för steg enligt tillväxtens lag en aspekt av attraktionslagen, som är livets lag. Denna lag samarbetar med Lagen om Orsak och Verkan, vilken är den lagen som styr materien. Orsak, attraktion eller begär, tillväxt och verkan- dessa fyra ord styr konstruktionen av varje tankeform. När den senare är fullbordad är den en verkan byggd genom tillväxt med kraften hos en organiserad orsak. Vi har alltså:

 

Orsak

Begär- attraktion

Tillväxt

Verkan

 

 

Stadium 1 – ebb 1, flod 1

 

Livet har klättrat uppför den långa trappan genom att dagligen använda formen. Genom de mindre tre har den vandrat den långa vägen under långsam utveckling. Ännu en dörr står nu öppen. Orden ljuder: ” Beträd det verkliga begärets väg”.

 

Livet, som endast känner sig självt som form, insveper sig i det kända begärets glada röda färg, och genom det röda närmar sig, gripas och hållas, användas och övergivas alla efterlängtade former, tills det röda förändras till rosa , det rosa till svagaste ljusrött och det ljusröda till vitt. Fram blommar då livets rena vita ros.

 

Stadium 2 – ebb 2, flod 2

 

Bilden ändrar form. En annan röst, som hörs helt nära, yttrar en annan fras. Livet går vidare på sin väg. ”Beträd det fält där barnen leker och lek med dem”. Väckt till medvetande om livets spel går själen genom porten.

 

Fältet är grönt och på dess vidder leker det enda, rörliga Livets former; Guds former med sina många mönster träder livets dans. Själen beträder ”Herrens lekplats” och leker där tills den ser stjärnan med fem punkter och utbrister: ”Min stjärna”.

 

Stadium 3 – ebb 3, flod 3

 

Det röda begärets väg sviker. Den förlorar sin lockelse. Gudasönernas lekplats utövar ej längre någon attraktion. Den röst som två gånger ljudit från formens värld ljuder nu i hjärtat. Utmaningen kommer. ”Bevisa ditt eget värde. Ta till dig ditt målmedvetna syftes orange färgade klot”. Den levande själen, som är försjunken i form, gensvarar på det framtonade ordet, bryter fram ur de många formerna och hugger sin väg framåt. Förstörarens väg börjar, där former byggs och åter rivas ner. De söndriga formerna har ej kraft att tillfredställa. Själens egen form är nu föremål för det stora begäret, och sålunda beträdes sinnets lekplats.

 

Stadium 4 – ebb 4, flod 4

 

Livet fortskrider i mörkret. En annorlunda röst tycks framljuda. ”Träd in i grottan och finn dig själv: vandra i mörkret och bär på ditt huvud en tänd lampa”. Grottan är mörk och öde; kall är den och en plats med många ljud och röster. Rösten från de många gudasönerna, som lämnats kvar att leka på herrens lekplats, ber om ljus Långt borta, svagt och dunkelt synlig, framträder en oval blå färgad öppning. Utsträckt tvärs över denna blåa yta ses ett rosenrött kors, och i korsets centrum, där fyra armar mötas, en ros . Den levande själen pressar sig fram mot korset som spärrar hans väg till det uppenbarade och kända livet.

 

Korset har ännu inte bestigits och har därför ännu inte lämnats. Men den levande själen går framåt med ögonen fästade på korset och den hör de klagande ropen från alla sina syskonsjälar.

 

Stadium V – ebb 5, flod 5

 

Ut i strålande liv och ljus! Grottan är passerad; korset är kastat över ända; vägen ligger öppen. Ordet ljuder klart inne i huvudet och inte i hjärtat. ”Beträd åter Herrens lekplats och led denna gång lekarna”. Vägen på den andra raden av trappsteg är spärrad, och detta är själens verk. Rött begär styr ej längre hela livet, utan nu brinner starkt den klara blåa flamman. På den spärrade vägens lägsta steg vänder den om och går ned för trappan till lekplatsen, där den träffar på döda skal som byggts under ett tidigare stadium, trampar på övergivna och förstörda former och håller fram sina hjälpande händer. På skuldrorna sitter fridens fågel: på fötterna budbärarens sandaler.

 

De första fem stadierna ger människan en vilja att själv förena sig fast på de villkor hon vill för att tillgodose impulsen från hennes inre. På dessa stadier är det omgivningen som bär på källan till begären. Omgivningen tillhandahåller formen och är därför härskare över den. Den vill inte splittra formen genom att tillgodose den strävande människan med det den vill utan vill att hon skall underordna sig gruppen och tjäna deras syften. Det sista stadiet beskriver människan när hon släppt taget om sin egen vilja att tillfredställa begär på bekostnad av omgivningen och istället kan se den egna strävan och ursprunget eller orsaken klarare. Man kan säga att detta stadium i frihet och ljus också är flodens första stadium för när hon släpper sitt tag om omgivningen begärsmässigt får hon istället attraktionskraft. Nu ser hon sitt eget syfte och impulsen klarare och agerar i de attraherande energierna självständigt.

 

När hon beträder vägen efter pausen, som är ebbens femte stadium och flodens första, beträder hon inte den ena raden av trappsteg. Den vänstra vägen som utgår från den fysiska manifestationen av begär lämnar hon för floden som tränger igenom alla förstörda former mättar hennes begär efter mörk manifestation. Energierna översvämmar henne och då hon försöker beträda den vänstra trappan dränks hon. Balanspunkten är nu den högra vägen. Hon beträder trappan som inte låser fast henne utan ger henne utrymme att skänka liv åt den mångfald som hon tidigare avvisat på grund av egen vilja till manifestation. Floden är resan tillbaka till kärnan eller impulsen som hon utgick ifrån. Den gången trodde hon att den kunde förverkligas direkt utan någon inblandning. Det är denna omgivningens inblandning som hela resan går ut på.

 

 

Lycka till!

 

Vecka 16 - Väduren

 

Nu är det påskvecka och mer eller mindre lång ledighet för de flesta - en välbehövlig ledighet för att ha tid med vårstädning och att njuta av våren. Det gamla skall städas ut för att det nya skall kunna gro.

 

Nu i början av våren har de flesta planer de vill sätta igång med, egna planer där andra ofta är medräknade på ett eller annat sätt i något i kanten av planeringen. Efterhand så får tyvärr ofta dessa egna planer ändras en aning eftersom andra också har med mig på ett hörn i sin planering, utan att jag inte ens vet om det. Ett exempel var när jag arbetade som vaktmästare på en skola. I april minns jag att jag alltid så mig själv med olika projekt framåt våren och sommaren, jag hade koll på vad jag skulle göra och tänkte att – i år har jag ett behagligt schema. I slutet av april såg det alltid helt annorlunda ut. Möte efter möte med planering av årets arbeten med renoveringar och ommöbleringar och alla möjliga aktiviteter av olika slag fanns på agendan. Alla ville ha sina behov tillfredställda och endast en bråkdel av vad jag planerat en månad tidigare fick plats i planeringen.

 

Det är detta tema, mycket förenklat, som beskriver en del av övergången från Väduren in i Oxen. Beroendet av andra i samhörigheten, i gruppen, leder till kompromisser och egna uppoffringar. Man vill ju att andra skall haka på, men det vill ju även andra att jag skall göra.

 

Men det gör inte så mycket, för livet leker ofta för Väduren som är ett kardinalt eldtecken. De kardinala tecknen markerar en höjdpunkt och något vi sett fram emot. För Väduren är det inledningen på våren eller kanske avslutet på vintern som är just denna höjdpunkt. Att Väduren är ett eldtecken innebär att den egna aktiviteten är mycket central och att andra enskilda individer också är avgörande för att Väduren skall kunna diskutera dessa enskilda aktiviteter och ha någon att umgås med. Men den självständighet som kännetecknar de individualistiskt centrerade hösttecknen är egentligen inte alls intressant för Väduren. För hösttecknen är det, åtminstone symboliskt, den självvalda eller påtvingade distansen till gruppen eller normen som leder till egen självständig strävan. För Väduren är elden snarare ett uttryck för viljan att komma tillbaka till gruppen, samhörigheten och nätverket.

 

Väduren är kollektivistiskt centrerad eller gruppcentrerad och utgår mer från nätverket av människor än av sin egen självständiga strävan. Det sociala är viktigt för Väduren och precis som de andra vårtecknen så kan man säga att Väduren ofta ser sitt liv som ett företag eller som en organisation. Det är viktigt med tillhörighet i ett sammanhang. Det är viktigt med resurser. Det finns ramar för verksamheten – verksamheten livet, och slutligen så finns en möjlighet till utbytbarhet. Det är främst de yttre ramarna som är viktiga, inte enskilda individer. Därför kan det ibland vara mer intressant att skapa nya kontakter än att hålla fast vid de gamla. ”Den äger”, som är ett populärt uttryck nuförtiden, ramarna för sitt liv. Därför gynnas individen av nätverket och det sociala. Om individen skulle känna sig missgynnad så är det inte tillhörigheten i sammanhanget som missgynnar individen utan enskilda individer.

 

Väduren släpper på Fiskens krav när det gäller relationer och låter intressen och sociala kontakter få mer utrymme i tillvaron. Väduren har ofta en vilja att röra sig i det sociala rummet och knyta olika kontakter som utgår från vardagliga intressen och aktiviteter, och Väduren är utåtriktad i sökandet efter just dessa ”kompisar”. Vinterns Vattuman avvisade just detta kontaktskapande i vardagen vilket ledde till en brist på lite mer ytliga vardagliga kontakter och en brist på lätthet i livet. Med betoningen på känslomässiga relationer och brist på vardaglig yta skapas tyngd och ofta en negativ grundton. Något som Fisken försökte kompensera genom att ställa upp i sina relationer. Väduren kan nu genom en individuell vardaglig aktivitet unna sig ett uppsökande kontaktskapande med andra. Problemet är att de olika individerna, som Väduren så att säga ”vill umgås med”, ofta har sina egna intressen, omständigheter och olika kontaktnät. Därför finns det alltid olika personliga omständigheter som gör att människor inte kan eller har tid när Väduren skapar nya kontakter. Därför blir Vädurens behov inte tillfredställda och därför reagerar Oxen så starkt på personer som bara kör över andra, som inte ställer upp och som inte vill vara med i gänget eller i Oxens liv.

 

Problemet är att fokus i de vardagliga kontakterna ofta är relationsbundna för väduren - med kontakter som den har svårt att släppa taget om och människor som vill saker man själv inte vill. Därför blir den vardagliga aktiviteten och gemenskapen kring Väduren gruppcentrerad. Om fokus istället legat på den egna ”tråkiga aktiviteten” så hade kontakterna blivit vardagligt centrerade. Vardagliga band handlar om att utgå från sig själv och sedan låta den omgivning som är intresserad komma samt att göra en sak i taget och vara nöjd med det. Nu ligger fokus på vardagliga projekt tillsammans med en omgivning som den utgår känslomässigt ifrån. Det är viktigare att skapa ett kontaktnät av relationer och vänner än att göra vardagliga saker. Med denna ”dolda” agenda så kommer människor i omgivningen alltid att ha undanflykter och ursäkter för att inte vara med i det vardagliga.

 

För att visa att den kan och för att bli respekterad så visar den ofta upp sig själv som kompetent och duktig och ett skal av vardaglighet som människor kan se upp till. En Vädur blir därför ofta mycket engagerad i olika individuella aktiviteter med en planering där tiden ofta inte räcker till – alla personliga kontakter blir ofta en belastning för Väduren.

 

Ett speciellt kännetecken för Väduren som fyller år i slutet av tecknet är att den ofta är fri i det sociala rummet men mycket fastlåst i den vardagliga gemenskapen. Den har som jag skev om tidigare fullt upp med sin inrutade vardag tillsammans med andra. Den ställer upp och gör allt för att omgivningen skall bli nöjd. Precis som Vågen gör allt för att tillfredställa sina känslomässiga relationer så gör Väduren allt för att ställa upp i vardagsgemenskapen. Därför får Vågen stå ut med mer personliga känslomässiga omständigheter än den egentligen önskar och Väduren får stå ut med mer sociala interna konflikter och problem än den egentligen önskar.

 

Detta skapar en självsäkerhet hos den sena Väduren i det sociala och vardagliga. Väduren rör sig fritt i det sociala rummet och reder ofta uttråkat ut olika omständigheter mellan individerna i bekantskapen. Den är ofta en obunden och stabil individ som inte belastar omgivningen med egna personliga omständigheter utan i stället bara är och ställer upp där det går. Det är detta psykologiska mönster från Väduren som sedan ger Oxen en självsäkerhet i det vardagliga. Det är egentligen de vardagliga omständigheterna i gruppen den kan bra, inte styra det sociala genom vardagen som sommartecknen gör. Det samma gäller motsatstecknet Skorpionen som tror att den kan relationer när det egentligen istället är individuella relationskänslor den är duktig på.

 

För att fördjupa sig i Vädurens psykologi kan ni förutom att filosofera över årstiden och födelsemånaden april även studera vädurens tid på dygnet: 04.00-06.00 på morgonen eller 05.00-07.00 sommartid. Väduren styr även det första sex åren av livet mellan 0-6år. När det gäller husen eller de områden vi agerar inom så styr Väduren det första huset – huset för den egna aktiviteten, den aktivitet där tiden står stilla eller när vi glömmer bort oss själva.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 15 - Jupiter och manligt kvinnligt

 

Nu har våren kommit till Borås på allvar. Det börjar torka upp på vägarna och isen börjar gå upp på sjöarna. Vecka 10 skrev jag lite om Jupiter och det kinesiska tecknen. Jupiter är som en andra Sol för oss och har ett stort inflytande i livet. Precis som Solen styr vårt sociala mönster och identitet i förhållande till omgivningen så styr Jupiter vår sociala drivkraft och målinriktade strävan. Jupiter ger oss en grundton i livet som både ger oss en känsla av kraft och styrka och en attraktionskraft mot omgivningen. Jupiter formar oss och våran karaktär samtidigt som Jupiters mönster styr en tolvårig cykel av målmedveten strävan genom ebb och flod i en människas liv. Denna vecka beskriver jag några av de delar som den zodiak av toner som Jupiter utgår ifrån. Zodiaken beskriver Manliga tecken (M), Feminina tecken (F) och de som kan anses Neutrala (N). Zodiaken beskriver också tecken som huvudsakliga styrs av utåtriktad aktivitet (+) eller av inåtvänd aktivitet (-). Ursäkta den krångliga texten, den är mycket komprimerad där varje mening kräver en hel del eftertanke. Jag lämnar den så eftersom jag annars antingen fått ta bort det mesta eller skriva flera sidor.

 

Jupiters resa- Kärlek i verksamhet.

 

För att skapa förening och harmoni för den utåtriktade manliga sidan och den attraherande kvinnliga och föra dem samman till ett slutlig harmonisk förening arbetar universum med toner som växelvis harmoniserar den kvinnliga och den manliga sidan av attraktion och repulsion. Denna process reglerar flödet av inåtvänd och utåtriktad aktivitet och förenar dessa med den manliga och kvinnliga sidan.

 

 

Den manliga sidan

 

Han vill expandera det revir han har genom att fylla de tomrum som finns tillgängligt och som motsvarar hans ide om liv. SAMLAREN. Han skapar hela tiden ett överskott i kraft av den konkreta tanken som vill skapa i det liv han ser och lever inom. Han expanderar sig själv och bygger tillväxt av medvetandet på det yttre planet, i det inre eller i det yttre. Han samlar och vill ha mer och mer, större, vackrare och ädlare. För att få drivkraft att fortsätta och för att få någon som kan bevara det han byggt behöver han den kvinnliga sidan. Den kvinnliga sidan behöver hans överskott och hans liv. Därför drar den i honom och söker förening med honom. Hon ger honom den trygghet som han behöver. Den manliga sidans mörka vision är att stå ensam och övergiven.

 

För att få möjlighet att handla och bygga vill han ha frihet känslomässigt. Han strävar mot ljuset i samhörigheten eller vardagen. Det mörka ser han som det kvinnliga som låser fast honom. Han är lyckans hjul för han skapar oavbrutet förutsättningar för liv genom sitt sökande. Han vill bibehålla det han skapat och samtidigt expandera genom att bygga mer eller bättre. Detta ger en balansgång mellan vilja och ett accepterande av tacksamhet och glädje. Han bygger tankar på seger som inte motsvarar det verkliga livet och därför ett felaktigt förhållningssätt. Han tar också hand om det han samlat ihop.

 

Han är det giftiga bettet i Skorpionen som vill spränga sönder det som stagnerat. Han är arg över sorgen över vilja till ljus, mångfald och vardaglig aktivitet. Han besviken över kvinnliga sidor som bygger och upprätthåller relationer och som vill hävda sin rätt till honom. Han har ingen förmåga till nederlag någon längre tid för han är lyckans hjul och i nederlag får han oväntad belöning i form av lycka. Han är det vi skapar i form av familjerelationer. Han är inte måttfull i ett känslomässigt välbefinnande. Måttfullhet uttrycks som ett sätt att upprätthålla vällevnaden och ljuset i livet. När han absorberar känslomässigt välbefinnande vill han antingen förena sig eller hugga av det som ger energierna.

 

Den kvinnliga sidan

 

Hon vill fylla det tomrum som uppstår när livet inte motsvarar hennes vision om förening. LAGERHUSET. Hon är det skapade och vill attrahera liv. Detta ger henne en vilja till förening med mannen som representerar lyckans hjul. Hon bygger oavbrutet tankar på något som tillfredställer henne mer än det hon har. Därför renar hon oavbrutet bort saker i hennes liv som inte längre tillfredställer henne, hon städar. Detta renar henne men skapar ett tomrum i hennes liv som hon söker fylla. Det kvinnliga är drivkraften i våra liv och den energi som vi använder för att kunna handha den fysiska verkligheten. Den är en symbol för förändring och förvandlig av våra liv. Förrådet skall vara av kvalitet och som hon vill ha det. Den kvinnliga sidan är styrka på ömhet och närhet och innanförskap. Den är den sinnliga energin som när vår kropp och ger den kärleksfulla omsorgen.

 

Den som bär mannen är kvinnan. Den kvinnliga sidan är det inre livet, inom människan eller i det yttre livet. Den kvinnliga sidan är i grunden resan för att få självkännedom. Female power är rening av handlingen. Att rena den manliga kraften när den inte överensstämmer med hennes vision om förening. Detta är resan till inre frid. Hon är den dansande kvinnan i känslomässig frihet. Hon fortsätter sin resa efterhand som hon renar handlingen eller städar förrådet. Det enda manliga tecknet med känslomässig frihet är Lejonet.

 

Vattnet i Skorpionen är det stilla hav av triumf i den ”kvinnliga gruppen” som den manliga sidan kraftfullt hugger med sin giftiga tagg. Triumfen är människor som vill förenas i en känsla av valmöjligheter och som inte avvisar eller bygger känslor. Mannens idéer av triumf i form av de älskade motarbetar hon för den sidan får hon inte behålla. Den söker sig alltid ut ur hennes förråd. Hon vill bevara och behålla på hennes villkor. Därför vill hon inte att människor skall vara ute i kylan utan vara hos henne. När mannen lägger ner sina idéer strider han inte mot sina låga sidor längre och kämpar därmed inte mot henne. Då kan hon bygga sin vision om triumf. KVINNLIG KRAFT ÄR ATT STRIDA MOT LÅGA SIDOR SOM ÄR UTE I KYLAN.

 

Det neutrala

 

När den motsatta sidan agerar motsatt dvs. när den kvinnliga agerar man mot mannen eller den manliga agerar kvinna mot kvinnan.

 

I Jupiters resa genom Fiskarna tar kvinnan hand om mannen på ett manligt sätt. Hon bygger i en vilja till förening för att få komma in i den uppgivne mannens hem. Mannen känner sig trygg av detta omhändertagande och relationen blir neutral.

 

I Jupiters resa genom Jungfrun söker mannen gemenskapen i det verkliga livet och absorberar kvinnan till sitt rum. Hon blir därför omhändertagen och de båda kan rena aktiviteten. Kvinnan behöver inte bygga sitt förråd utan kan bli omfamnad av mannens.

 

Den utåtriktade aktiviteten

 

Denna aktivitet söker sig utåt och skapar handling i det yttre livet. Detta ger en känsla av möjligheter och expansion. Den har ett mål och kämpar för att åstadkomma detta mål. I kroppen stimulerar den utåtriktade aktiviteten ryggraden och därmed de sociala och de yttre planeterna. Dessa centrum bygger ett liv där personligheten underordnar sig samhörigheten och skapar sig själv valmöjligheter i en gruppdynamik. Den utåtriktade aktiviteten söker trygghet och stimulans från omgivningen och då framförallt gruppen och nätverket. Denna aktivitet låter gruppen förse människan med trygghet och känslomässig stimulans för det är inte tryggheten som är det viktiga utan det fria livet i gruppen. Detta ger henne valmöjligheter att göra vad hon vill inom de uppställda principernas ramar. Denna aktivitet går med strömmen.

 

Den inåtvända aktiviteten

 

Denna aktivitet söker liv och trygghet, ger en vilja till personlig utveckling och stimulerar det inre livet. Människan utgår från sig själv som en separat enhet. Hon utgår från sig själv på ett helt annat sätt än människan som styrs av den utåtgående aktiviteten. Därför får hon en mer känslomässig framtoning, en mer kvinnlig utstrålning. Aktiviteten vill ha förändring för den gillar inte det liv som är. Det yttre livet som en enhet stimulerar inte henne. Därför skapar hon en egen enhet i det inre och i det yttre som ger henne trygghet och tillväxt. Den inåtvända aktiviteten är det som skapar vår individualitet och en vilja att skapa vårt eget liv runt den egna personligheten. Den inåtvända aktiviteten renar vår kropp så att det yttre på nytt kan flöda in i kroppen.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 14 - Problem och förhållningssätt

 

Jag vet inte om det bara är jag som tycker att tiden rinner iväg på våren, veckorna bara försvinner. Tiden glöms väl bort när man är aktiv och håller på med saker. Just våren och speciellt Vädurens april är ju en period med mycket planer och aktiviteter. De flesta vill säkert starta upp saker nu inför sommarhalvåret. Det vardagliga och sociala hamnar i fokus och det lite mer introverta individuella och relationsbundna hamnar i bakgrunden. Mycket av den personliga så kallade självförbättrande aktiviteten byts ut mot mer sociala kontakter. Vill man utöka sitt sociala nätverk är det rätt tid nu i skuggan av all nystartad vardaglig aktivitet. Tryggheten i enskilda relationer byts nu också delvis ut mot mer ytlig vardaglig gemenskap, något som kan kännas befriande efter allt personligt bejakande av dem man har relationer med. Jag menar att gemenskapen nu utgår från aktiviteter och vardagliga göromål mer än kontakter med andra för kontakternas egen skull.

 

Denna vecka skall jag beskriva en av de ingångar jag hittat för astrologin till det vetenskapliga, till socialpsykologin. Inte för att astrologin på något sätt är erkänd och accepterad i den vetenskapliga världen men det finns viss teoribildning som utgår från mönster som även går att tillämpa inom astrologin. Här kommer en av dessa teorier som jag arbetat mycket med.

 

Arthur Frank beskrev fyra grundläggande problem som alla människor har i boken ”The Wounded Storyteller”, 1995. Den utgår från ganska omfattande studier som han gjorde på sjuka patienter och deras förhållningssätt till sig själva och sin sjukdom. Frank utvecklade en typologi utifrån fyra positioner som svarade och reagerade på fyra grundläggande problem i livet. Denna teori har jag sedan utvecklat något för att vara mer användbar i det vardagliga livet. Hela texten kan ni ladda ner här - som är ett utdrag ur en socialpsykologisk studie jag ägnat mig åt.

 

 

De fyra positionerna som också stjärntecknen har, Strävan (Vågen, Skorpionen och Skytten), Auktoritet (Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna), Livsbyggande (Väduren, Oxen och Tvillingarna) och Stabilitet (Kräftan, Lejonet och Jungfrun), löser de fyra grundläggande problemen på olika sätt. Var och en av de grundläggande problemen har två problemlösningsalternativ. Jag börjar med att beskriva dessa kortfattat

 

Problemet med självrelationen

Distanserad: Är intresserad av relationen till sig själv och till andra människor på det personliga planet. Det finns ett kritiskt och analyserande sinnelag och en distans till sig själv och andra människor, -en inbyggd rädsla för det sociala mönstret och en vilja till frihet från det, - existentiella frågor inte är främmande såsom tankar på döden och livet efter detta.

 

Associerad: Utgår från aktiviteten och från livet som en sammanhängande enhet som skall gynna individen. Om inte, anser individen att den har ”rätt” , - har aldrig haft anledning att på ett djupare plan bygga en självrelation eller att fördjupa sig i andra människor inre liv, -en flykt från den egna självrelationen eller en ovilja att fördjupa sig i den.

 

Problemet med känslomässiga relationer

Att utgå från tvåsamhet: Utgår från en rädsla för ensamhet eller en vilja att förverkliga ideala bilder när det gäller en vilja till känslomässig förening. Det rent individuella uppfattas som trivialt och ovidkommande. Hemligheter och andra relationsskapande beröringspunkter värderas, -kan låsa fast någon i en relation eftersom relationen är ett naturligt tillstånd.

 

Att utgå från sig själv: Avvisar förening i en tvåsam relation till förmån för den fria aktiviteten. Undviker fastlåsthet eller krav och förväntningar från någon annan. En rädsla för just känslomässiga relationer där individen trots en vardaglig relation inte knyter an känslomässigt till någon annan.

 

Problemet med samhörigheten, gruppen

Flöde av begär i samhörigheten: Individen accepterar samhörigheten och är en del av den. Samhörigheten innebär vissa ramar. Tillhörigheten är viktig där vissa gynnas av individen och andra ställs utanför. Grundläggande attityder upprätthålls, -rätt och feltänkande. Växelverkan och utbyte är avgörande – individen bidrar och ger och vill ha något tillbaka.

 

Begränsning av begär i samhörigheten: Inte accepterar ett underordnande in i samhörighetens grundläggande ramar men ändå lever sitt liv tillsammans med de människor som upprätthåller dessa. Personliga relationer skapar en växelverkan. Om inte växelverkan i de personliga relationerna är fria från de krävande ramarna begränsar individen sitt flöde av begär.

 

Problemet med den vardagliga kontrollen

Vilja att skapa förutsägbarhet: Att ha kontroll over den vardagliga situationen. Har man inte kontroll skapas en oviss situation. Problemlösningsalternativet utgår från en individ som inte har ett beroende- förhållande till andra när det gäller den vardagliga aktiviteten utan tar på sig ett ansvar för den egna aktiviteten.

 

Accepterande av, eller en vilja till ovisshet: Ett förhållningssätt som tillåter ovisshet i den egna aktiviteten i det vardagliga beror på en vilja till tvåsamhet i relationer. Accepterandet av ovisshet beror på att den egna aktiviteten skapar trivialitet i relationen och en vilja till ovisshet beror på en vilja att genom avvisande skapa förhållanden som gynnar de egna ideella bilderna.

 

Positionerna

Fyra problemlösningsalternativ skapar varje specifik position. Vi har problem med vår självbild och hur vi skall vara och hur andra skall vara, vi har problem med vår vilja till förening med andra och vår vilja till självständighet, vi har problem med samarbete, med vår vilja att tillhöra en grupp och att vara delaktiga i något som är större än oss själva och vi har problem när vi skall ge oss ut på egen hand i det vardagliga. Alla människor har problem men också en känsla av att kunna hantera problem, att känna att de är bra och kompetenta i förhållande till sin omgivning, att ha en position i förhållande till omgivningen.

 

Varje position konfronteras i huvudsak av två problem. De grundläggande problem som är de primära för respektive position är de som står i närmast anslutning till positionen. Jag kallar dessa områden för intressezoner.

 

Varje förhållningssätt intar en position i hanterandet av de två grundläggande problem som inte står i anslutning till förhållningssättet. Dessa grundläggande problem skapar generellt inga större problem i individens liv utan är tvärtom områden som individen anser att den behärskar. Eftersom individen anser att den behärskar dessa områden intar den också en position i förhållande till sin omgivning utifrån denna ”kompetens”. Jag kallar dessa områden för trygghetszoner.

 

Positionen - Aukoritet, Inflytande - Stenbocken, Vattumannen och Fiskarna

Individen anser sig vara kompetent i att hantera tvåsamhet i relationer och individen anser sig kompetent i att hantera ett avståndstagande från samhörigheten. Tvåsamhet anses som ett naturligt tillstånd för individen.

 

Den främsta orsaken till problem är med självrelationen och problem med vardagen. Individen löser problemet med självrelationen genom distansering från sin kropp och det sociala mönstrets samlade attityder och genom att skapa/acceptera ovisshet i det vardagliga och att i kraft av sig själv kunna hantera denna.

 

Positionen - Interaktion, Livsbyggande - Väduren, Oxen och Tvillingarna

Är kompetent i hanterandet av de grundläggande problemen i samhörigheten och kontroll i vardagen? Individen anser sig vara kompetent i att hantera flödet i samhörigheten och individen anser sig kompetent i att hantera en ovisshet i det vardagliga. Ovissheten i det vardagliga skapar inga problem för individen utan skapar flexibilitet och valmöjligheter.

 

Den främsta orsaken till problem är med självrelationen och problem med relationer. Individen löser problemet med självrelationen genom att associera sig med det sociala mönstrets attityder och med sin kropp och i känslomässiga relationer genom att utgå från tvåsamhet i relationer.

 

Positionen - Stabilitet, Attraktion - Kräftan, Lejonet och Jungfrun

Är kompetent när det gäller hanterandet av de grundläggande problemen självrelation och kontroll i vardagen? Individen anser sig vara kompetent som associerad i sin självrelation och individen anser sig kompetent i att skapa förutsägbarhet i det vardagliga.

 

Den främsta orsaken till problem är problem med relationer och problem med samhörigheten. Individen löser problemet med relationer genom att utgå från sig själv och undvika känslomässig anknytning och i samhörigheten och gruppen genom att vara med i gruppens flöde.

 

Positionen - Strävan, Disciplin - Vågen, Skorpionen och Skytten

Är kompetent när det gäller hanterandet av de grundläggande problemen känslomässiga relationer och självrelation? Individen anser sig vara kompetent när det gäller att utgå från sig själv och individen anser sig kompetent som distanserad i sin självrelation.

 

Den främsta orsaken till problem är problem med samhörigheten och problem med vardagen. Individen löser problemet med samhörigheten genom att begränsa utbytet i den och på så vis begränsa begären. Individen löser problemet med vardagen genom att skapa en förutsägbarhet i vardagen.

 

 

Lycka till!