Veckans - tidigare veckor

Vecka 43 - Vetenskaplighet

 

v431Nu skiner solen igen efter snö och regnrusk. Kollade mina höstbilder men ville hellre ta med en sommarbild som jag gillar.

 

Jag tar med två – de symboliserar ett tema för

årstiden och för många Skorpioner – att vilja ha

någonting annat än det som är – en strävan mot någonting annat än höstrusk och vad detta rusk kan symboliseras av i en Skorpions liv - ofta en tråkig inrutad grå vardag med mycket ansvar.

 

v432Astrologi är ett mycket svårt ämne att beskriva för att det skall bli både intressant och trovärdigt. Trovärdigheten får sig ofta en törn när astrologen vill förmedla intressanta beskrivningar.

 

Det går att statistiskt och vetenskapligt att härleda astrologiska samband. Vid sidan om mina psykologi- och sociologistudier kunde jag visa på samband där individer som är födda på samma månad svarat statistiskt likvärdigt till skillnad från individer födda under andra månader. Det vetenskapliga perspektivet när det gäller teoribildning behöver ändras innan astrologin kan bli accepterad. Det jag upptäckt är att det inte skulle vara svårt att få åtminstone enkla vetenskapliga resultat.

 

Problemen för att få intressanta och trovärdiga beskrivningar är flera:

Strävan som astrolog är att få dig att förstå det underliggande sambandet så att du själv kan hitta de egenskaper som kännetecknar just dig. Den tillbakablick som psykoanalytiker gör när den tittar på patientens barndom kan också vara en bra metod för den som vill studera sitt horoskop. De astrologiska egenskaperna i vår karaktär går att hitta i barndomen. Jag kan ofta skapa mig en föreställning om individens föräldrar och deras stjärntecken när jag studerar horoskopet. Det är ju i huvudsak föräldrarnas energier som format individen från början. Sedan kan man gå vidare med att studera de individer eller energier som var med och påverkade just föräldrarna.

 

Det jag med andra ord försöker uppmuntra är att du själv med ett öppet sinnelag kan hitta de viktigaste nycklarna i ditt horoskop. Det handlar inte om hur mycket det är som stämmer när astrologen beskriver generella egenskaper för just ditt stjärntecken utan hur ditt stjärntecken i grunden format just dig. I mina horoskop försöker jag förutom min analys också ge dig redskapen för egna studier.

 

Lycka till!

 

 

Vecka 42 - Tema Vågen - Skorpionen

 

v42

Här är några nya konstverk som engelska bönder fått på sina sädelfält denna sommar. När de vaknar upp på morgonen finns de att beskåda - gjorda under natten. Så otroligt avancerade, så mystiska och ingen har sett konstnären.

 

De finns i hundratal - Googla på "crop circles".

 

Märkligt att dessa verk inte får mer uppmärksamhet.

 

Denna vecka, mellan den 23 och den 24 oktober går Vågens tecken in i Skorpionen. Båda tecknen är individualistiska och individuellt centrerade men Vågen är ett lufttecken och Skorpionen ett vattentecken. Det innebär att Vågen använder det sociala nätverket för att stimulera sig själv och andra med olika aktiviteter, och att Skorpionen mer koncentrerar sig på relationer och dynamiken mellan sig själv och andra enskilda individer. Varför kan de bli en sådan skillnad bara beroende på en månads förskjutning i födelsedatumet?

 

För det första betonas den huvudsakliga kvaliteten när de olika tecknen beskrivs, det är just skillnader som betonas. För det andra så är det inte så stor skillnad. Tecknens övergångar mellan varandra är lika flytande som årstiden själv nämligen knappt märkbar på kort sikt. Det sker, i regel, under slutet av oktober en successiv övergång till ett mer krävande vardagligt arbete på bekostnad av det sociala livet. Psykologiskt kan skillnaderna vara något större. Det finns åtminstone två avgörande psykologiska förklaringar till skillnaderna mellan tecknen.

 

Vågen släpper på Jungfruns krav i det vardagliga och låter intressen och personliga kontakter få mer utrymme i tillvaron. Vågen har ofta en strävan och vilja att knyta personliga och känslomässiga kontakter och att skapa relationer, och vågen är utåtriktad i sökandet efter just dessa relationer. Sommarens Lejon avvisade just denna relationskänslosamhet och skapade i slutet av tecknet en känsla av ensamhet. Något som Jungfrun försökte kompensera genom att ställa upp i vardagen. Vågen kan nu genom ett mer rörligt socialt liv unna sig ett uppsökande kontaktskapande med andra. Problemet är att de sociala nätverken, som Vågen agerar fritt inom, ofta är fast förankrade. Det finns alltid andra som lägger sig i när Vågen skapar nya kontakter. Därför blir Vågens behov inte tillfredställda och därför reagerar Skorpionen så starkt på personer som inte är lojala och som är egensinniga i de sociala .

 

Skorpionen kan människor och hur de agerar i det sociala. Skorpionen vägrar att förnedra sig genom det uppsökande som Vågen kan kosta på sig. Dessutom är Skorpionen mycket besviken på den sociala uppbyggnaden – av individer som egentligen bara tänker på sig själva. Därför finns en stark vilja till rätt relationer för en Skorpion som i grunden är härdad av det sociala sammanhanget och förnekad den känslomässiga stimulans som Vågen längtade efter. Skorpionen blir precis som Lejonet helt oförmögen till uppsökande kontaktskapande. Båda lika stolta fast på olika sätt.

 

Att det blir som det blir när Vågen går in i Skorpionen beror också på den vardagliga lunken under denna årstid. Vädret blir successivt sämre - kallare och mörkare. Det sociala kontaktskapandet under oktober, Vågens tecken, är inramat av aktiviteter. Det är aktivisterna som skapar grunden för relationer. Därför stannar inte Vågen upp när den stöter på en relation som egentligen är intresserad. Den kör på med sin aktivitet och vilja att stimulera sig själv. Att vara passiv i en relation som vinterns Fiskar och Vattumän kan vara är inget som Vågen varken vill eller har en förmåga till. När Vågen går in i Skorpionen fördjupar den snarare sina trygga etablerade relationer än att skapa nya. Det blir mer och mer den egna strävan som prioriteras. Det finns en mättnad på fritid och det sociala livet. De i omgivningen som väljer Skorpionens stabilitet och styrka tas hjärtligt emot om de agerar relationsmässigt ”rätt”. Annars hugger Skorpionen gärna och får de flesta att känna sig bortgjorda när bristande social förmåga avslöjas.

 

Ett liknande tema finns i slutet av januari och i övergången mellan Stenbocken och Vattumannen, i slutet av april mellan Väduren och Oxen och i slutet av juli mellan Kräftan och Lejonet. Elementen är förskjutna som jag beskrev förra veckan. Jag beskriver dessa teman i karaktärshoroskopen fast mer personliga och nyanserade.

 

Jag beskriver alltid de astrologiska cyklerna som en tänkt resa genom tecknen. Detta är symboliskt och ingen som en enskild individ egentligen upplever. Delvis därför kanske endast drygt hälften av alla Vågar och Skorpioner känner igen sig i min beskrivning och kanske även ett genomsnitt av 20- 30 procent av alla andra tecken. Orsaker till denna statistik skriver jag om i nästa vecka.

 

Vecka 41 - Tre kors och fyra element

 

vagar

Nu är det em-kval igen och Zlatan spelar. Han är en av våra mest omskrivna kändisar som är födda i Vågens tecken. Jag träffar ganska ofta rätt när jag blir ombedd att gissa stjärntecken på olika personer. Men jag gissar ofta också på motsats-tecknet. För Vågen är det t.ex. Väduren.

 

Motsatstecknen har ofta mycket svårt att i grunden förstå varandra men har ofta samma temperament och uttryckssätt. Problemet är att de har helt olika sociala perspektiv och att de värderar och utgår från olika element i livet. De fyra elementen är sociala synsätt eller perspektiv. Eld är individens strävan och självständighet, vatten är individens vilja att förena sig i relationer, luft är individens vilja att vara en del av ett sammanhang och jord är individens vilja att utnyttja de vardagliga resurser som finns runt den.

 

Inom astrologin handlar det mycket om de olika stjärntecknens motsatser och vilka tecken de står i konflikt med och har en så kallad spänningsaspekt med. Stjärntecknen bildar tre kors med fyra tecken i varje. Var och en av tecknen i ett kors agerar utifrån exakt samma tema och har samma så kallad kvalitet.

 

Observera att tecknens egenskaper nedan inte stämmer på alla och kan också delvis vara onyanserat formulerade av mig

 

 

forandkorsetDet föränderliga korset fullbordar ett område i livet för att träda in i ett annat, det sker en förändring av fokus från ett element till ett annat.

 

Tvillingarna: gruppcentrerad - kan relationer - orolig kring vardagsomständigheter - utgår från andra och inte sin egen strävan.

Jungfrun: vardagscentrerad - kan gruppen - orolig kring sin egen strävan- utgår från sig själv i relationer och inte från andra.

Skytten: individuellt centrerad- kan vardagen - orolig kring relationer - utgår från sig själv och inte gruppsammanhanget.

Fiskarna: relationscentrerad - kan individen - orolig kring gruppomständigheter - utgår från andra i relationer och inte vardagen.

 

 

kardkorset

Det kardinala korset når så att säga resans mål och höjdpunkt och kan skapa kardinala kvaliteter och kanske nå toppen när det gäller upplevelser.

 

Kräftan: vardagscentrerad - höjdpunkt i vardagen - kan relationer och gruppdynamik - ser möjligheter i den egna strävan men är inte självständig utan behöver andra.

Vågen: individuellt centrerad - höjdpunkt för individerna - kan gruppen och vardagen - ser möjligheter i relationer men ger inte upp sig själv inför relationen.

Stenbocken: relationscentrerad- höjdpunkt för relationerna - kan vardagen och individen - ser möjligheter i det sociala och i gruppen men underordnandnar sig inte.

Väduren: gruppcentrerad - höjdpunkt för samhörigheten - kan individen och relationer - ser möjligheter i vardagen men har ingen uthållighet.

 

 

fastakorsetDet fasta korset når en känsla av självförtroende inom ett element och gör allt för att upprätthålla denna position i förhållande till andra.

 

Lejonet: vardagscentrerad, stabil - självförtroende individen - avvisar känslomässiga omständigheter.

Skorpionen: individuelltcentrerad, tro på egen styrka - självförtroende relationer - avvisar socialt tvång och regler.

Vattumannen: relationscentrerad, auktoritet - självförtroende gruppen - avvisar vardagliga omständigheter.

Oxen: gruppcentrerad, behärskad - självförtroende vardagen - avvisar individuella bortförklaringar.

 

beskrivningen av stjärntecknen ovan är mycket kort och det finns en oändlig mängd paralleller mellan tecknen i de tre korsen. Konflikterna mellan tecknen i korsen beror på brist på intresse för olika element och på brist på förståelse. En relationscentrerad individ vill t.ex. ha trygghetsskapande känslomässiga relationer och en fri vardaglighet medan en vardagscentrerad vill ha trygghetsskapande vardagliga band och inga fastlåsande känslomässiga band och så vidare. Den ena vill att andra skall bry sig medan den andra vill skapa trygghet själv.

 

Vecka 40 - Stjärntecknens styrande planeter

 

v40host

Oktober, höstens höjdpunkt ger inspiration åt egna projekt, gärna tillsammans med andra. Det är också en tid för nya och gamla kontakter och ett intresse för just individen och relationen.

 

Denna vecka skall jag beskriva de tolv stjärntecknens styrande planeter. Var och en av stjärntecknen agerar och uttrycker sig främst utifrån två olika planeter eller psykologiska delar. På ett ytligt plan, socialt och vardagligt och på ett djupare plan, personligt och relationsmässigt. Vilka psykologiska delar som styr just ditt stjärntecken kan du se nedan i tabellen. Koppla gärna ihop ditt stjärntecken med dessa delar som du kan läsa mer om under rubriken ”Astrologi”.

 

Stjärntecken

På ett ytligt plan

På ett djupare plan

1. Väduren

Mars

Merkurius

2. Oxen

Venus

Vulkanus

3. Tvillingarna

Merkurius

Venus

4. Kräftan

Månen

Neptunus

5. Lejonet

Solen

Solen

6. Jungfrun

Merkurius

Månen

7. Vågen

Venus

Uranus

8. Skorpionen

Mars

Mars

9. skytten

Jupiter

Jorden

10. Stenbocken

Saturnus

Saturnus

11. Vattumannen

Uranus

Jupiter

12. Fiskarna

Jupiter (Neptunus)

Pluto

 

Väduren

På ett ytligt plan söker sig Väduren utanför den trygga gemenskapen för att skapa nya kontakter, ofta utifrån nya spännande projekt och intressen. På ett djupare plan är Väduren noga med att mer nyanserat studera sitt liv och dess möjligheter.

Oxen

På ett ytligt plan vill Oxen uttrycka det som individen värderar högt i livet, sin vision. Detta är ofta skönhet och harmoni men kan också vara andra teman. På ett djupare plan skapar vardagens brus och oreda en vilja att få en djupare känsla av frid.

Tvillingarna

På ett ytligt plan blir livsbyggande, kommunikation och samhörighet viktigt för Tvillingen. På ett djupare plan lever Tvillingen ofta sin vision om hur den vill att livet skall vara, ibland skapas lycka och ibland besvikelse. Temat är ofta familjen.

Kräftan

På ett ytligt plan blir Månens känslomässiga trygghet viktigt med familj och trofasta vänner. På ett djupare plan blir de egna kvaliteterna i förhållande till andra viktigt. Det handlar därför en hel del om konkurrenskraft och att få sin del av kakan.

Lejonet

På ett ytligt plan är lejonet en fast punkt, ett centrum, omgiven av trofasta och lojala vänner som vill delta i Lejonets liv. På ett djupare plan känner sig individen mer som en världsmedborgare som vill lyfta världen på sina axlar.

Jungfrun

På ett ytligt plan är vardagen viktig, att planera sin aktivitet och att ta ansvar för sig själv och sin närmaste omgivning. På ett djupare plan vill Jungfrun skapa trygga relationer med ett känslomässigt utbyte, något som kan vara svårt i all vardaglighet.

Vågen

På ett ytligt plan blir Vågens vision av livet mer likt julen än Oxens sommar. Visionen handlar om relationer och gemenskap. På ett djupare finns ofta en vilja till det kulturella livet. Samhället blir arenan där Vågen ofta blir framgångsrik.

Skorpionen

På ett ytligt plan har Skorpionen en tro på sin egen styrka och en förmåga att se sig själv separerad från omgivningen. Den strävar efter rena och bra relationer med sin omgivning. På ett djupare plan blir den mer som en örn som flyger högt över marken.

Skytten

På ett ytligt plan har Skytten en tro på sina egna möjligheter i livet och en frihetslängtan. På ett djupare plan blir viljan att vara till lags och ansvarskänslan påträngande. Jorden eller det perspektiv som husen ger styr därför ofta, d.v.s. det den ser utanför sig själv.

Stenbocken

På ett ytligt plan är den egna strävan viktig för Stenbocken, att blir något och att uppnå något. Ansvarstagandet för andra är så stort. På ett djupare plan finns en vilja att kombinera den egna strävan med omgivningens behov.

Vattumannen

På ett ytligt plan är Vattumannen ofta helt absorberad av sitt byggande i samhället och sin roll som medborgare. Det finns mycket idéer som ofta tänjer på ramarna . På ett djupare plan finns det en känsla av triumf hos Vattumannen och en känsla av att kunna bestiga berg.

Fiskarna

På ett ytligt plan skapar Fiskarna ofta en mångfald av relationer och skapar på så sätt möjligheter för sig själv i livet och en känsla av frihet. På ett djupare plan skapar detta krävande relationsbyggande ett motstånd under ytan som leder till högre tankar.

 

lycka till!