Veckans - tidigare veckor

vecka 39 - Stjärntecknens färger och vissa länkar

 

grenergsmallJag har fått en del frågor om färgerna jag skrev om förra veckan - och speciellt om hur färgerna kan kopplas till dig som individ och ditt stjärntecken.

 

Tankemässigt utgår du ofta från den färg som finns vid din stjärnteckenplacering på bilden. Här finns de sex grundfärgerna - var och en i ett pentagram. Förstora bilden genom att klicka på den.

 

Handlingskraftiga och/eller temperamentsfulla är t.ex. Tvillingar, Lejon och början Skorpionen. Snabbtänkare och ofta snabbpratare är Vädurar, sena Tvillingar och Jungfrur. Målmedvetna med en grundläggande förståelse är bl.a. Skyttar, Vattumän och Kräftor. Omsorg och personligt välbefinnande är ofta centralt för t.ex. Fiskar, Oxar och tidiga Stenbockar. Kolla upp din färg utifrån din teckenplacering. Här finns en lathund. Tecknen löper moturs med början den 21,22 varje mån och med mitten ca den 7.

 

Jag tänkte också passa på att ge lite referenser och länkar till några av mina inspirationskällor.

 

tibetan

Tibetanens bokfond tillhandahåller ett antal böker med olika esoteriska ämnen, bl.a. psykologi och astrologi. Djwhal Khul, en tibetansk mästare dikterade under många år flera böcker till Alice A. Bailey. Jag har under flera års tid studerat dessa böcker som varit en stor inspirationskälla. Flera av de astrologiska mönster jag arbetat med under åren utgår från dessa böcker

 

 

Norman Stevens skrev "Regnbågskrigaren" - sammanfattar här sin undervisning som utgick från Alice A. Baileys böcker. Boken är en återkommande inspirationskälla i mitt liv.

 

White Eagle Lodge är en oganisation som arbetar med personlig och andlig utveckling, och med bl.a. healing, meditation och bokutgivning.

 

Eckhart Tolleär en popular föreläsare och författare som bl.a. givit ut "Lev livet fullt ut" och "En ny jord". Ett mycket inspirerande budskap som berör andlig och personlig utveckling.

 

Ha en trevlig vecka! Peter

 

vecka 38 - Färgernas betydelse och användning

 

presley

Hunden Presley fick vara med när vi lade på taktegel i stugan i Trönningenäs. Det var inte bara jobb utan även lite plask vid strandkanten.

 

Ett tema som jag funderat en del på är färger på färgskalan och på kontrastfärgerna. Färger symboliserar olika saker och det finns en mängd olika egenskaper som tolkas in i färgerna. Den tolkning som jag funnit mest trovärdig och komplett är i Martinus kosmologi . Färgernas olika egenskaper kan även studeras i de tolv stjärntecknen utifrån en modell som ni kan hitta en bild på under Saturnus i astrologidelen. Här kommer jag att nöja mig med att beskriva kontrastfärgerna och hur man kan balansera upp problem i livet kopplat till en färg med just kontrastfärgen.

 

Jag använder mig av sex färger som bildar tre par kontrastfärger, grönt-röd, blå-orange och lila-gult . Var och en kan symboliskt representera ett speciellt tema i livet som kan ge både negativa och positiva verkningar för en individ. Om färgens energi bidrar till en negativ reaktion och verkan hos individen kan denna balanseras upp av den motsatta energin.

 

Grönt - röd

 

gronGrönt kännetecknas av snabba tankar och ett starkt logiskt sinneslag. Detta ger ofta en aktivitet som präglas av snabba svängningar och snabba beslut grundade på ett intellektuellt tänkande. Den gröna färgen är inte målmedveten utan kännetecknas av en föränderlig aktivitet där inte aktiviteten som sådan är i fokus utan där just tanken är viktig.

 

rodRöd eller rosa energi ger en vilja till känslomässigt välbefinnande och kan nu vara en källa till harmoni, skapande och omvårdnad. Röd är kärlek på det relationsmässiga och känslomässiga planet. Röd kan innebära en roll av tjänande och uppoffring och kombination med andliga och höga tankar kan också den rosa energin ge ett salighetsrus och en obeskrivbar glädje.

 

Negativa verkningar av den gröna energin kan vara mental stress och oro, något var och varannan i dagens samhälle upplever. Den så kallade gröna vardagligheten kan vara i obalans med en känsla av utanförskap, oförmåga eller otillräcklighet. Positiva verkningar av den röda energin kan balansera upp de negativa gröna. Att vara rädd om sig själv och unna sig känslomässigt välbefinnande kan vara en lösning, att ta semester. Omgivningen kan stödja en individ med grön obalans genom trygghet och gemenskap och inte genom argument och diskussion.

 

Negativa verkningar av den röda energin kan vara njutningslystnad och passivitet, kanske missbruk av det ena eller andra slaget. Många unga tvingas in i en passivitet som kan vara mycket destruktiv med alkohol och droger. Positiva verkningar av den gröna energin kan balansera upp de negativa röda. Att börja tänka och aktivera sig är ofta lösningen. De gröna mentala rutinerna som ett arbete innebär balanserar upp ett passivt sinnelag. Även motion och promenader eller att läsa böcker är så kallad grön aktivitet.

 

Blå - orange

 

blaBlå kännetecknas av en målmedveten strävan och en vilja att förstå det större sammanhanget. Den så ofta splittrade tanke och ocentrerade aktivitet som ofta präglade den gröna färgen har omvandlats till en känsla av förståelse för sin omgivning och av omständigheter i livet. Hennes aktivitet är mer focuserad och hon har ofta lätt för att åstadkomma saker.

 

orangeOrange energin kännetecknas av ilska och handlingskraft. Att vara fri i sin aktivitet trots en känsla av fastlåsthet ger en vilja att bryta ner begränsningar och skapar en ilska som kan användas på olika sätt. En vilja till makt att uppnå saker och att dominera sin omgivning eller kanske bara en fri obunden aktivitet. Självrespekt blir viktigt att uppnå.

 

Negativa verkningar av den blå energin kan vara en stark självcentrering och en destruktiv strävan mot ett mål som inte är bra för individen. Individer som väljer fel väg i livet och/eller har ett mycket bristfälligt socialt liv. Positiva verkningar av den orange energin kan balansera upp de negativa blå. Den orange energin eller eldsjälen kan inspirera och ta tag i den blå, kan komma med olika intressanta aktiviteter och alternativ till den blåas destruktiva beteende och kanske ryta i på skarpen.

 

Negativa verkningar av den orange energin kan vara ett våldsamt och utåtriktat destruktivt beteende. Negativa orange verkningar påverkar ofta omgivningen mycket. Ilskan och det destruktiva beteendet kan vara påfrestande. Denna energi ser vi överallt när kvinnor blir misshandlade eller när det sker oprovocerat våld. Positiva verkningar av den blå energin kan balansera upp de negativa orange. Den blå energin ger en vilja till förståelse. Det är ofta viktigt att det finns någon som lyssnar och sätter sig in i den orange problematik och kanske gemensamt med individen hittar en annan väg än utåtagerande.

 

Lila - gult

 

lilaLila är den färg som har högst vibrationer och ger oss därför följaktligen mest ljus. Detta ljus ger oss en intuitiv känsla av vad som är ”rätt”, dvs höga tankar oavsett vilken nivå i utveckligen den enskilda människan står på. Den höga frekvensen som lila har frigör mörka energier och är på så sätt en renande energi.

 

gulGult är en behärskad sval energi som ger en stark självcentrering ofta grundad på ett under- liggande logiskt tänkande. Med kyla menar jag inte ett kallt uttrycksätt gentemot omgivningen utan en disciplinering. Gult kan tvärtemot ge ett mycket varmt och behagligt uttrycksätt med en utstrålning av lugn och harmoni. Respekt är ett ledord för den gula färgen.

 

Negativa verkningar av den lila energin kan vara känslomässigt mörker, depression eller existentiell ångest. Det kan också finnas en protest mot det heliga eller goda i samhället som ger en vilja till att visa upp en mörk och ond sida hos sig själv. Den lila energin överordnar sig andra, något som kan bli destruktivt om det inte finns goda avsikter. Positiva verkningar av den gula energin kan balansera upp de negativa lila. Den gula energin är mycket stabil och självdisciplinerad. Lila energin ger det största motståndet. Därför kan ett lila destruktivt beteende kanske bäst lösas med ett mycket passivt gult stillastående, att vänta på ljuset i tunneln. Kanske också en uppmuntran av det glada och enkla i livet.

 

Negativa verkningar av den gula energin kan vara ett tillstånd av kyla, meningslöshet och ensamhet eller utanförskap. Känslan av rastlöshet kanske kan spegla en av denna energis negativa sida, att inte bli stimulerad av någonting och att inte ha någon roll i sammanhanget. Denna känsla av utanförskap kan också ge en vilja att styra och ställa. Positiva verkningar av den lila energin kan balansera upp de negativa gula. Den lila energin ger högre tankar och en tro på sig själv som något mer än bara en ensam individ. Existentiella tankar kan skapa trygghet en känsla av mening i livet.

 

 

vecka 36-37 - Individen som företag

 

 

Efter en lång-weekend i Mölle, Skåne, med mycket promenader och avkoppling har jag fått inspiration att fortsätta att utveckla vissa delar i min astrologi.

 

Ett stort företag eller "individen som företag" kan studeras utifrån astrologin. det finns ett antal aktörer på "marknaden" som konkurrerar om uppmärksamheten och som arbetar för att få sin vilja fram. Om man ser sig själv som ett företag kan vissa av dessa delar vara till stor hjälp i livet.

 

En guldgruva har varit Mitchel_Lewis analyser inom finansiell astrologi.

 

Jupiter är företagen i samhället, individen som företag eller kanske stora multinationella företag. Jupiter är drivkraften och känslan av möjligheter.

 

Saturnus är marknaden, dvs det samlade företagandet. Hur ser marknaden ut för tillfället och hur agerar marknaden i förhållande till mitt företag. Den kanske viktigaste frågeställningen är hur min lilla marknadsandel harmoniserar med det nuvarande marknadsläget. Det är här individen som företag ofta stöter på begränsningar.

 

Uranus är kulturen i samhället, företagskultur, personalkultur och samspelet mellan ledning och personal. Varje företag har sitt perspektiv på omgivningen och syn på samhället. samhället har på motsvarande sätt sin syn på företaget beroende på hur samhällskulturen ser ut för närvarande.

 

Neptunus är företagets konkurrenskraft och den energi företaget kan använda för att hävda sig själv. Företaget kan bara får en viss dela av kakan. Det är denna del företag hela tiden krigar om att få. Den energi som samhällets Neptunus har eller den energi som samhället i samtiden uttrycker som, så att säga, kollektiv personlig utstrålning måste vara i harmoni med företaget. Därför blir Neptunus avgörande för företagets framgång och framträdande på olika nivåer.

 

Pluto suddar ut företagets gränser och bestämmer de regler som finns under ytan. Pluto är ”the men in black” som läser av koder och utövar makt. I Plutos värld umgås konkurrenterna med varandra och bestämmer vad marknaden skall ha och företagens möjligheter. Koder får därför inte brytas. Det finns krafter som får företag att rasa. I Pluto finns alla ingredienser och positioner. Det finns reportrar, bankirer, leverantörer och kunder.

 

Är du mitt i karriären eller driver ett företag kan denna typ av astrologiskt perspektiv vara användbart.

 

lycka till!

 

tillbaka